Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звітність за КОРО з РК

Для випадку, коли СГ застосовує КОРО з РК, передача інформації в електронному вигляді дротовими або бездротовими каналами зв'язку не передбачена (п. 7 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР, далі – Закон № 265). Тому такі СГ подають звичайну щомісячну звітність (у паперовій формі або в електронній формі з накладенням електронного підпису засобами спеціалізованих програм для подання звітності типу M.E.Doc тощо) – у вигляді Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій і книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою ЗВР-1, затвердженою наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Звіт). Порядок його заповнення наведено в Інструк-ції № 614 (додаток 2 до Порядку № 614).

У таблиці показано, як заповнюється і подається Звіт.

1

2

3

№п/п

Запитання

Відповідь

1

2

3

1

У які строки потрібно подати Звіт?

Звіт подається щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним (п. 7 ст. 3 Закону № 265)

2

Чи продовжується строк подання Звіту на один день, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день?

У Законі № 265 про це нічого не сказано. Проте в ЗІР (категорія 109.12) є роз'яснення, що дозволяє в такому разі продовжувати строк подання Звіту.

Податківці посилаються на загальні норми господарського і цивільного законодавства про продовження строків. А саме: якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку є перший наступний за ним робочий день (п. 5 ст. 254 Цивільного кодексу, ст. 51 Господарського процесуального кодексу, п. 6 ст. 103 Кодексу адміністративного судочинства)

3

Як заповнюється Звіт – у розрізі КОРО чи в розрізі РК?

Звіт заповнюється в розрізі КОРО (якщо на одну і ту саму КОРО зареєстровано декілька РК, то інформація про всі РК вноситься одним рядком). До одного Звіту вносяться дані за всіма КОРО, які використовуються СГ

4

СГ цілий місяць не працював, розрахункові операції на проводилися. Чи потрібно подавати Звіт?

Так, потрібно. Згідно з п. 1 Порядку, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Порядок № 614), до Звіту включаються всі КОРО, які зареєстровані на СГ. І не має значення, використовувалися вони у звітному місяці чи ні. Просто у графах 4–7 Звіту, у яких зазначаються обсяги розрахункових операцій, за кожною незастосовуваною КОРО слід проставити прочерки

5

У яких випадках подається Довідка про використані розрахункові книжки (додаток 1 до Порядку № 614)?

Така довідка є складовою частиною звітності, пов'язаної з використанням РК (п. 2 Порядку № 614). Довідка подається у випадку, якщо у звітному місяці закінчилися одна або декілька РК. Якщо жодна РК не була повністю використана у звітному місяці, довідка не подається

6

Чи можна подати уточнюючий Звіт, якщо у Звіті за місяць була допущена помилка?

Подання уточнюючого Звіту не передбачене. Тому порядок виправлення помилок у Звіті може бути таким:

– якщо помилка була виявлена до закінчення граничного строку подання Звіту – можна просто подати інший Звіт із правильними показниками (раніше поданий Звіт уважатиметься анульованим);

– якщо помилка була виявлена після закінчення строку подання Звіту – тоді її вже не виправиш. Єдино можливий варіант: рекомендуємо скласти «для себе» правильний Звіт за місяць, а також акт у довільній формі із зазначенням причин складання нового Звіту та описом виявлених помилок. Ці документи залишаються у СГ (до органу ДПС не подаються) разом з «неправильним» Звітом для надання пояснень при перевірці

7

Чи є відповідальність за неподання Звіту та/або за відображення в ньому недостовірних даних?

По-перше, Звіт не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 Податкового кодексу (далі – ПК) (див. також ЗІР, категорія 109.12). Тому й штраф згідно з ПК за неподання податкової звітності в цьому випадку не застосовується.

По-друге, суми розрахункових операцій, відображених у Звіті, не можна назвати податковими або грошовими зобов'язаннями за сплатою до бюджету. Тому штрафи за заниження обсягів операцій у Звіті також не застосовуються.

По-третє, у п. 9 ст. 17 Закону № 265 штраф за неподання Звіту також не встановлено (штраф за цим пунктом застосовується тільки в разі неподання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, а Звіт такою інформацією не вважається).

Єдиний вид відповідальності, який застосовується за неподання Звіту та/або за недостовірні відомості у Звіті, – це адміністративні штрафи згідно зі ст. 1551 КУпАП, а саме:

– для осіб, які здійснюють розрахункові операції, – у розмірі від 2 до 5 НМДГ (від 34 до 85 грн.);

– для посадових осіб – від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.).

Якщо особа вже притягувалася до відповідальності протягом року, тоді розмір адмінштрафу збільшується:

– для осіб, які здійснюють розрахункові операції, – від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.);

– для посадових осіб – від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.).

Аналогічне роз'яснення є в ЗІР (категорія 109.12)

Приклад

ТОВ «Гора», що торгує в населеному пункті, який належить до гірських, у квітні 2015 року використовувало дві КОРО:

КОРО № 3549001111, за якою проведено розрахункових операцій з реалізації товарів на суму 6 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн.), при цьому 14.04.15 р. було оформлено повернення товару на суму 480 грн. (у т. ч. ПДВ – 80 грн.). Завважимо, що сума розрахунків за звітний місяць (графи 4 та 5 Звіту) наводиться без вирахування сум, виданих при поверненні товару;

КОРО № 3549001112, за якою було використано дві РК:

– РК № 3549001112/11, яка була почата 23.12.14 р. і закінчена 17.04.15 р., з її використанням у квітні 2015 року було зареєстровано операцій на 10 200 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 700 грн.), усього – на 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.);

– РК № 3549001112/12, яка була почата 17.04.15 р. (після закінчення попередньої РК), за допомогою якої в квітні 2015 року було зареєстровано операцій на 9 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 500 грн.).

Покажемо фрагменти заповнення Звіту (див. фрагмент 1) і Довідки (див. фрагмент 2).

Форма № ЗВР-1

<...>

До державної податкової інспекції в Енському районі м. Першопромінь

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операційта книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

ТОВ «Гора», код ЄДРПОУ 35495874, вул. Крайова, 34, м. Першопромінь, Анська обл., 56001

(реквізити суб’єкта господарювання)

За квітень місяць 2015 року

(грн. коп.)

№ з/п

Модифікація РРО

Фіскальний номер РРО (книги обліку розрахункових операцій)

Сума розрахунків за звітний місяць

Сума податку на додану вартість

Сума, що видана при поверненні товару

загальна

за ставкою ПДВ 20 %

1

2

3

4

5

6

7

1

КОРО

3549001111

6 000,00

6 000,00

1 000,00

480,00

2

КОРО

3549001112

19 200,00

19 200,00

3 200,00

Разом за всіма РРО

(розрахунковими книжками):

25 200,00

25 200,00

4 200,00

480,00

<...>

Додаток 1 до Порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок

ДОВІДКАпро використані розрахункові книжки

за квітень місяць 2015 року

Суб’єктом господарювання ТОВ «Гора» ,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) 35495874, повністю використано у звітному місяці розрахункові книжки у кількості 1 штук.

№ з/п

Номер розрахункової книжки

Період використання

Кількість анульованих квитанцій

№ з/п

Номер розрахун-кової книжки

Період використання

Кількість анульованих квитанцій

початок

кінець

початок

кінець

1

3549001112/11

23.12.2014

17.04.2015

4

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали