№ з/п

Номер розрахункової книжки

Період використання

Кількість анульованих квитанцій

№ з/п

Номер розрахун-кової книжки

Період використання

Кількість анульованих квитанцій

початок

кінець

початок

кінець

1

3549001112/11

23.12.2014

17.04.2015

4