1

2

3

№п/п

Запитання

Відповідь

1

2

3

1

У які строки потрібно подати Звіт?

Звіт подається щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним (п. 7 ст. 3 Закону № 265)

2

Чи продовжується строк подання Звіту на один день, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день?

У Законі № 265 про це нічого не сказано. Проте в ЗІР (категорія 109.12) є роз'яснення, що дозволяє в такому разі продовжувати строк подання Звіту.

Податківці посилаються на загальні норми господарського і цивільного законодавства про продовження строків. А саме: якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку є перший наступний за ним робочий день (п. 5 ст. 254 Цивільного кодексу, ст. 51 Господарського процесуального кодексу, п. 6 ст. 103 Кодексу адміністративного судочинства)

3

Як заповнюється Звіт – у розрізі КОРО чи в розрізі РК?

Звіт заповнюється в розрізі КОРО (якщо на одну і ту саму КОРО зареєстровано декілька РК, то інформація про всі РК вноситься одним рядком). До одного Звіту вносяться дані за всіма КОРО, які використовуються СГ

4

СГ цілий місяць не працював, розрахункові операції на проводилися. Чи потрібно подавати Звіт?

Так, потрібно. Згідно з п. 1 Порядку, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Порядок № 614), до Звіту включаються всі КОРО, які зареєстровані на СГ. І не має значення, використовувалися вони у звітному місяці чи ні. Просто у графах 4–7 Звіту, у яких зазначаються обсяги розрахункових операцій, за кожною незастосовуваною КОРО слід проставити прочерки

5

У яких випадках подається Довідка про використані розрахункові книжки (додаток 1 до Порядку № 614)?

Така довідка є складовою частиною звітності, пов'язаної з використанням РК (п. 2 Порядку № 614). Довідка подається у випадку, якщо у звітному місяці закінчилися одна або декілька РК. Якщо жодна РК не була повністю використана у звітному місяці, довідка не подається

6

Чи можна подати уточнюючий Звіт, якщо у Звіті за місяць була допущена помилка?

Подання уточнюючого Звіту не передбачене. Тому порядок виправлення помилок у Звіті може бути таким:

– якщо помилка була виявлена до закінчення граничного строку подання Звіту – можна просто подати інший Звіт із правильними показниками (раніше поданий Звіт уважатиметься анульованим);

– якщо помилка була виявлена після закінчення строку подання Звіту – тоді її вже не виправиш. Єдино можливий варіант: рекомендуємо скласти «для себе» правильний Звіт за місяць, а також акт у довільній формі із зазначенням причин складання нового Звіту та описом виявлених помилок. Ці документи залишаються у СГ (до органу ДПС не подаються) разом з «неправильним» Звітом для надання пояснень при перевірці

7

Чи є відповідальність за неподання Звіту та/або за відображення в ньому недостовірних даних?

По-перше, Звіт не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 Податкового кодексу (далі – ПК) (див. також ЗІР, категорія 109.12). Тому й штраф згідно з ПК за неподання податкової звітності в цьому випадку не застосовується.

По-друге, суми розрахункових операцій, відображених у Звіті, не можна назвати податковими або грошовими зобов'язаннями за сплатою до бюджету. Тому штрафи за заниження обсягів операцій у Звіті також не застосовуються.

По-третє, у п. 9 ст. 17 Закону № 265 штраф за неподання Звіту також не встановлено (штраф за цим пунктом застосовується тільки в разі неподання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, а Звіт такою інформацією не вважається).

Єдиний вид відповідальності, який застосовується за неподання Звіту та/або за недостовірні відомості у Звіті, – це адміністративні штрафи згідно зі ст. 1551 КУпАП, а саме:

– для осіб, які здійснюють розрахункові операції, – у розмірі від 2 до 5 НМДГ (від 34 до 85 грн.);

– для посадових осіб – від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.).

Якщо особа вже притягувалася до відповідальності протягом року, тоді розмір адмінштрафу збільшується:

– для осіб, які здійснюють розрахункові операції, – від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.);

– для посадових осіб – від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.).

Аналогічне роз'яснення є в ЗІР (категорія 109.12)