Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Резерв (забезпечення) гарантійних зобов'язань: формування, використання і відображення в додатку РІ

Правило 1. Створення резерву гарантійних зобов'язань (далі – гарантійний резерв) не є обов'язковим. Це випливає із загального контексту П(С)БО 11. Він створюється на розсуд підприємства і головне – за наявності підстав для його формування (якщо має місце реалізація продукції або товарів із тривалим строком експлуатації, за якими підприємство надає гарантійне обслуговування). За якою методикою і з якою періодичністю визначатиметься цей резерв – підприємство визначає самостійно і фіксує це в обліковій політиці. Зазвичай резерв нараховується з певною періодичністю (щомісяця, щоквартально або щорічно) у відсотках від обсягу реалізації продукції (товарів) за відповідний період.

Правило 2. Сума гарантійного резерву враховується за кредитом субрахунка 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»:

  • нарахування: Дт 93 «Витрати на збут» – Кт 473 (п. 19 П(С)БО 16);
  • використання: при гарантійному ремонті Дт 473 – Кт 661, 651, 207, 631; при гарантійній заміні Дт 473 – Кт 26, 281;
  • коригування: Дт 93 – Кт 473 – якщо резерв потрібно збільшити; Дт 93 – Кт 473 «стор-но» – якщо резерв потрібно зменшити (п. 18 П(С)БО 11).

У формі № 1 сума гарантійного резерву відображається в рядку 1660 «Поточні забезпечення».

Правило 3. Якщо підприємство, яке раніше не нараховувало гарантійний резерв, почне це робити з 01.01.15 р., це вважатиметься зміною облікової політики. В обліку така зміна відображається точно так, як і виправлення помилки минулих років (п. 12.1, 12.2 П(С)БО 6). Хоча в цій ситуації можливий і інший варіант. Якщо, на думку підприємства, коригування нерозподіленого прибутку здійснити не можна, тоді облікова політика починає застосовуватися тільки після дати її зміни (тобто резерв можна буде нараховувати тільки з 01.01.15 р.) (п. 13 П(С)БО 6).

Для цілей податкового обліку після 1 січня 2015 року операції зі створення, використання та коригування гарантійного резерву у платників податку на прибуток, які для визначення об'єкта оподаткування:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали