• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Асоціація ОСББ: особливості обліку

Ольга Папінова

26.06.2017 3373 1 1


Акценти статті:

 • яка схема взаємовідносин між асоціацією ОСББ та її членами – об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків;
 • особливості обліку та звітності в асоціації та її членів.

Схема взаємовідносин асоціації та ОСББ

Правові аспекти діяльності ОСББ докладно розглянуто в статті «Асоціації ОСББ: правові аспекти». А в даній консультації – перш ніж перейти до облікових аспектів взаємовідносин асоціації ОСББ та її членів – уточнимо декілька важливих моментів.

Отже, ОСББ самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком. Тому може передати асоціації як усі функції з управління будинком, так і тільки їх частину (ст. 12 Закону від 29.11.01 р. № 2866-III «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», далі – Закон № 2866). Перелік функцій, покладених на асоціацію, повинен бути закріплений в її статуті. Причому теоретично функції, покладені на асоціацію, не обов'язково будуть однаковими стосовно кожного її члена. Наприклад, до асоціації ввійшли п'ять ОСББ. Припустимо, для ОСББ № 1 достатньо «отримувати» від асоціації послуги бухгалтера та юриста. А ОСББ № 2 може покласти на неї всі функції з управління будинком, залишивши за собою тільки обов'язок формувати ремонтний фонд і займатися капітальними роботами з ремонту будинку та прибудинкової території. І так далі.

Умови вступу в асоціацію визначаються її статутом, а членство в ній передбачає сплату майнових внесків (членських, вступних, цільових та ін.). При цьому розмір таких внесків може встановлюватися індивідуально залежно від обсягу функціональних обов'язків, покладених на асоціацію кожним ОСББ.

Зазначимо, що асоціація (так само, як і ОСББ), виконуючи покладені на неї функції (наприклад, з організації ремонту під'їзду або з оплати комунальних платежів відповідним службам як колективного замовника) не надає послуги співвласникам ОСББ. Вона просто виконує свої функціональні обов'язки. Цей факт важливий для цілей обкладення ПДВ (див. нижче).

Водночас асоціація може надавати послуги третім особам у рамках цивільно-правових відносин та отримувати за них винагороду. Наприклад, асоціація замість ОСББ може здавати в оренду дах, підвали, інші нежитлові приміщення, що належать співвласникам будинку.

Покажемо, як у цілому виглядає схема взаємовідносин асоціації та ОСББ, що створили її (вступили в її ряди) (див. рисунок).

1 из 1

Облік і звітність асоціації та ОСББ

Із консультації юриста ви взнали, що асоціація ОСББ та ОСББ – це різні юридичні особи. Тому асоціація і кожний із її членів – ОСББ окремо подають фінзвітність (ст. 11 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі – Закон № 996), а також податкову звітність.

А якщо асоціація та ОСББ зареєстрували свій статус неприбуткових, то при поданні податкової звітності вони беруть до уваги особливості, установлені Податковим кодексом (далі – ПК) для неприбуткових організацій.

Особливості бухобліку окремих операцій асоціації та її членів

Як уже було сказано вище, відносини між асоціацією та її членами регулюються статутом асоціації. Цей факт визначає особливості відображення господарських операцій в обліку сторін.

Наприклад, асоціації, крім обліку зарплатних операцій, а також операцій, пов'язаних із придбанням послуг (робіт) за договорами цивільно-правового характеру і т. п., доведеться мати справу з операціями, специфічними для звичайного підприємства, але звичайними для ОСББ. Це операції, які асоціація здійснює в рамках делегованих їй функціональних обов'язків. Зокрема, це:

цільові надходження капітального та некапітального характеру;

нарахування та витрачання коштів ремонтного й резервного фондів та ін.

Облік таких операцій в асоціації ведеться за тими самими правилами, що й в ОСББ (див. докладніше «ОСББ: бухгалтерський і податковий облік»).

При цьому деякі господарські операції будуть відображатися тільки в обліку та звітності ОСББ, що вступило в асоціацію (навіть якщо бухоблік у такому ОСББ ведеться централізовано через асоціацію). Це:

 • надходження на рахунки ОСББ внесків і платежів співвласників багатоквартирного будинку;
 • операції з управління багатоквартирним будинком, які товариство здійснює в рамках функціо­нальних обов'язків (якщо асоціації передана тільки частина функцій з управління);
 • індивідуальні операції товариства. Наприклад, «теплий кредит», який отриманий та освоюється конкретним ОСББ, касове обслуговування та ін.

Водночас є операція, яка відображається як в обліку асоціації, так і в обліку її членів – ОСББ. Це облік майнових внесків. Розглянемо докладніше.

Облік майнових внесків в асоціації

Згідно зі статутом асоціація отримує від ОСББ членські (цільові та ін.) внески, а натомість здійснює делеговані їй ОСББ функції з управління багатоквартирним будинком.

Суми таких внесків є доходом асоціації у вигляді цільових надходжень, які відображаються в обліку за певних умов. Так, якщо цільове фінансування направлене:

 • на придбання оборотних активів або інші цілі, не пов'язані з капітальними вкладеннями – у цьому випадку доходи визнають протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15). У бухобліку цільове фінансування відображають при його отриманні на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» або на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» – якщо використовується спрощений План рахунків, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.01 р. № 186 (п. 2 цього наказу). Порядок визнання та відображення витрат регламентовано П(С)БО 16. Ніяких особливостей обліку витрат, понесених у зв'язку з виконанням умов цільового фінансування, у тому числі неприбутковими організаціями, цей стандарт не містить;
 • на фінансування капітальних інвестицій (на придбання основних засобів, нематеріальних активів) – тоді доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об'єктів інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації таких об'єктів (п. 18 П(С)БО 15);
 • на компенсацію понесених витрат – таке цільове фінансування визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 П(С)БО 15).

Докладно облік таких операцій ми розглядали в статтях «Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях», «ОСББ: бухгалтерський і податковий облік».

Покажемо облік майнових внесків в асоціації на умовному числовому прикладі.

Приклад 1
Асоціація «Будинок» надає інформаційно-консультаційні послуги, а також силами своєї бухгалтерії здійснює бухгалтерський і податковий облік операцій ОСББ № 1 та ОСББ № 2. Асоціація не є платником ПДВ. Відповідно до кошторису асоціації за рахунок членських внесків ОСББ оплачується утримання офісу, а також погашаються витрати на зарплату та соцвідрахування працівникам асоціації.

У бухобліку асоціації операції відображаються так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано членські внески ОСББ № 1 та № 2, що підлягають сплаті асоціації за червень

Бухгалтерська довідка, статут асоціації

377

48

98 000

2

Отримано від ОСББ № 1 та № 2 членські внески (цільові кошти)

Виписка банку

311

377

98 000

3

Відображено витрати на оренду офісу в червні в сумі 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.)

Договір оренди, акт наданих послуг

92

631

12 000

4

Нараховано за червень зарплату та ЄСВ працівникам асоціації (голові, бухгалтеру, юристу)

Відомість нарахування заробітної плати

92

661, 651

86 000

5

Відображено в червні дохід від цільового фінансування в розмірі понесених витрат

Бухгалтерська довідка, звіт асоціації про витрати

48

718

98 000

* Складання звіту про витрати повинне бути передбачене статутом асоціації (див. нижче).

Облік майнових внесків в ОСББ

ОСББ, у свою чергу, отримує внески безпосередньо від співвласників багатоквартирного будинку. Суми таких внесків також є цільовими надходженнями. Причому частину цих коштів ОСББ витрачає самостійно на цілі, передбачені статутними документами (облік ведеться так само, як у прикладі 1), а частину – перераховує асоціації як внески. І щоб можна було визнати цю частину цільових надходжень доходом, ОСББ необхідно отримати від асоціації підтвердження того, що умови фінансування виконано (тобто кошти були спрямовані і витрачені на цілі, передбачені кошторисом).

Підтвердним документом у цьому випадку буде звіт асоціації про використання внесків конкретного ОСББ (або інший документ подібного змісту).

Як часто складається такий документ? Уважаємо, що це повинне бути застережене ОСББ при вступі в асоціацію. Але якщо ОСББ подає фінзвітність щокварталу, то для коректного відображення доходів і витрат періоду потрібно, щоб такий звіт складався як мінімум щокварталу.

Розглянемо на прикладі, як ураховуються в ОСББ надходження і використання частини членських внесків, які направляються на рахунок асоціації.

Приклад 2
ОСББ № 1 (член асоціації «Будинок») направляє асоціації частину цільових надходжень, отриманих від співвласників як членські внески.

Бухгалтерський облік операцій в ОСББ № 1 буде таким.

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано членські внески на утримання будинку та прибудинкової території, що підлягають сплаті від співвласників ОСББ, за червень

Бухгалтерська довідка, статут ОСББ

377

48

332 000

2

Отримано членські внески від співвласників

Виписка банку

311

377

332 000

3

Перераховано членські внески асоціації(за рахунок коштів, що надійшли від співвласників)

Виписка банку, статут ОСББ

377

311

49 000

4

Отримано звіт асоціації про використання членських внесків на цілі, передбачені статутом

Звіт асоціації про витрати

92

377

49 000

5

Відображено дохід від цільового фінансування в розмірі понесених витрат

Бухгалтерська довідка, звіт про витрати*

48

718

49 000

* Звіт передбачено статутом ОСББ.

Податковий облік

Податок на прибуток. Як правило, ОСББ та асоціація мають статус неприбуткових організацій. Тобто вони занесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (див. консультацію юриста «Асоціації ОСББ: правові аспекти») і не є платниками податку на прибуток. При цьому асоціація та ОСББ повинні дотримуватися вимог п. 133.4 ПК. У випадку порушення цих вимог вони втрачають податковий статус неприбутковості і змушені стати платниками податку на прибуток починаючи з наступного місяця (пп. 133.4.3 ПК). Докладніше див. у статті «Вимоги, установлені для неприбуткових організацій».

Неприбуткові організації, що відповідають вимогам п. 133.4 ПК (тобто неплатники податку на прибуток), повинні подавати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.16 р. № 553, у строки, передбачені для подання декларації за річний звітний період (пп. 133.4.7 ПК). Зверніть увагу: з 20.06.17 р. до форми Звіту внесено зміни наказом Мінфіну від 28.04.17 р. № 469 (докладніше див. «Нова форма звітності неприбутківців: коли подавати і як заповнити»).

Разом зі Звітом повинна бути подана і фінзвітність за даний звітний період, яка є його невід'ємною частиною.

ПДВ. Неприбуткова організація в загальному порядку зобов'язана зареєструватися платником ПДВ, якщо в неї обсяг оподатковуваних операцій постачань товарів/послуг за останні 12 місяців перевищить 1 млн грн. (п. 181.1 ПК). Як ми вже зазначали вище, асоціація та ОСББ не надають послуги співвласникам, а також один одному, виконуючи свої функціональні обов'язки, передбачені статутом. Тому ми вважаємо, що до обсягу операцій для визначення обсягу постачань включаються тільки ті операції, які проводяться в рамках цивільно-правових відносин (наприклад, обсяг орендних операцій). Підтвердженням даного висновку служить і роз'яснення, наведене в листі ДПС від 22.06.12 р. № 8958/5/15-2116.

Фінансова звітність

Неприбуткові організації подають скорочену за показниками фінзвітність у складі Балансу та Звіту про фінрезультати (ч. 3 ст. 11 Закону № 996). При цьому якщо асоціація або ОСББ є суб'єктом:

Докладніше див. «Фінансова звітність неприбуткових організацій».

Висновки

Асоціація ОСББ та її члени – ОСББ є окремими юридичними особами і платниками податків. Незалежно від організації бухгалтерського обслуговування (централізоване чи індивідуальне):

 • операції, спільні для асоціації та конкретного ОСББ, – повинні відображатися в обліку обох сторін;
 • самостійні операції однієї із цих юросіб відображаються відповідно в обліку тільки цієї юрособи.

Надходження коштів ураховуються асоціацією за тими самими правилами, що й в ОСББ, – залежно від мети та напряму використання.

Асоціація та її члени – ОСББ реєструються неприбутковими організаціями і не є платниками податку на прибуток за умови, що вони не порушують вимоги п. 133.4 ПК.

Для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ асоціації (ОСББ) потрібно набрати встановлений обсяг операцій за цивільно-правовими договорами. Операції, здійснювані в рамках їх функціональних обов'язків, у цей обсяг не входять.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали