Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок складання документів з обліку МШП

Ольга Целуйко

03.09.2014 10747 0 0

Малоцінні і швидкозношувані предмети (далі – МШП) є на кожному підприємстві. Цим терміном називають певний вид товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ), які використовуються підприємством для власних потреб. Як правильно заповнити документи з обліку МШП, розглянемо в цій консультації.

Загальні положення

Із самої назви МШП випливає, що строк служби таких предметів невеликий. Вони придбаваються у міру необхідності, видаються працівникам, зношуються, списуються. Потім цикл використання повторюється.

Після придбання ТМЦ комісія, призначена керівником підприємства, визначає призначення того чи іншого предмета і строк його корисного використання. Із висновків комісії випливає, як бухгалтерія враховуватиме предмет, що надійшов:

  • як основний засіб (далі – ОЗ);
  • як малоцінний необоротний матеріальний актив (далі – МНМА);
  • як МШП.

Як правило, якщо предмет використовується менше 1 року, він набуває статусу МШП. Проте конкретні строки корисного використання встановлюються індивідуально, виходячи з особливостей експлуатації кожного предмета: вони можуть бути як більші, так і менші року.

Склад комісії та методологія обліку МШП відображаються в наказі про облікову політику підприємства.

Для оприбуткування, передачі в експлуатацію і повернення з експлуатації МШП використовуються типові бланки первинних документів з обліку запасів (матеріалів), зразки заповнення яких наведено у відповідних консультаціях цього спецвипуску. А для безпосереднього обліку МШП використовуються спеціальні форми. Ось список найпопулярніших із них:

  • типова форма № МШ-2 «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
  • типова форма № МШ-4 «Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
  • типова форма № МШ-6 «Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і захисних засобів»;
  • типова форма № МШ-8 «Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів».

Перелічені типові форми затверджено наказом Мінстату від 22.05.96 р. № 145 (далі – Наказ № 145), який за 17 років не зазнав ніяких змін.

Зупинимося докладніше на особливостях застосування і заповнення типових бланків обліку МШП.

Заповнення форм

1. Типова форма № МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»

Застосовується для обліку МШП при видачі їх в експлуатацію. Картка заповнюється в одному примірнику комірником на кожного працівника, який отримав ці предмети під підпис.

2. Типова форма № МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів»

Застосовується для оформлення поломки і втрати інструментів (пристосувань) та інших МШП. Складається в одному примірнику на одного або декількох працівників.

Якщо поломка, псування, втрата сталися з вини працівника, акт складається у двох примірниках: один залишається в цеху, а другий передається до бухгалтерії для розрахунку та утримання вартості такого предмета з працівника.

3. Типова форма № МШ-6 «Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і захисних засобів»

Застосовується для обліку спеціального або фірмового одягу, виданого працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картка ведеться в одному примірнику та зберігається у комірника цеху.

У разі втрати отриманих предметів спецодягу, спецвзуття та захисних засобів у картці в рядку втраченого предмета в розділі «Повернено» робиться запис: «Акт вибуття № __ від __». При автоматизованій обробці даних з обліку МШП особиста картка не ведеться.

4. Типова форма № МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів»

Ця форма застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристосувань), спецодягу, спецвзуття, захисних засобів після закінчення строку використання, інших МШП і здачі їх у комору для подальшої утилізації.

Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття МШП. Після здачі списаних предметів у комору для утилізації акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії.

Зразки заповнення див. у фрагментах 1–4.

ФРАГМЕНТ 2

Типова форма № МШ-4

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Затверджую:

директор Васюта Васюта П. П.

посада підпис, і., по б., прізвище

<...>

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

Номер документа

Дата складання

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

Склад

11

12.08.14 р.

5

1

Кореспондуючий рахунок

Предмет

Одиниця виміру

Кіль­кість

Ціна

Сума

Код причини вибуття

рахунок, субра­хунок

код аналі­тичного обліку

найме-нування, розмір, марка

номен­клатур­ний номер

код

найме­нування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

123

Кальку­лятор

НК1245

шт.

1

150,00

150,00

Повна непри­датність у зв’язку з падінням

Причина вибуття Непридатний до експлуатації через поломку

Майстер, виконавець роботи Петренко

Зворотна сторона форми № МШ-4

Прізвище, ім'я,
по батькові

Табельний номер

Номенклатурний номер

Дата видачі

Підпис особи, яка здала малоцінні та швидкозношувані предмети

11

12

13

14

15

Назаров В. В.

051

25

01.10.13 р.

Назаров

Розрахунок утримання з винуватців
Вид утримання __________

Підпис винуватця у поламанні (втраті)

відсоток зносу

вартість з відрахуванням зносу

розмір (відсоток) утримання

сума до утримання

16

17

18

19

20

50 %

75,00

100 %

75,00

Назаров

<...>


ФРАГМЕНТ 3

Типова форма № МШ-6

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Особова картка № 1 обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Прізвище Назаров

Ім'я Володимир по батькові Васильович

Табельний номер 051

Цех 2 Дільниця _________________________

Відділ

Професія Технік

Посада Технік відділу збуту

Стать Чоловіча

Ріст 182 см

Розмір:

одягу 52

взуття 43

головного убору 55

Дата прийому на роботу 03.07.10 р.

Дата зміни професії (посади) ______________

Передбачено затвердженими нормами

Найменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Параграф норм

Одиниця виміру

Кіль­кість

Строк служби

1

2

3

4

5

Комбінезон

П. 2 наказу від 01.12.13 р. № 25

шт.

12 міс.

Начальник ВТБ Грач В. М. Бухгалтер Пантелеєва Ю. А.

Інженер по охороні праці та техніці безпеки Шумейко В. А. Начальник цеху Іванов П. П.

Зворотна сторона форми № МШ-6

Видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристрої

Видано

Повернено

дата

кіль­кість

% при­дат­ності

вар­тість

підпис в одер­жанні

дата

кіль­кість

% при­дат­ності

підпис

найме­нування

но­мен­кла­тур­ний но­мер

робіт­ника про здачу

комір­ника про одер­жання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Комбінезон

123

01.02.14 р.

1

100

650,00

Назаров

<...>


ФРАГМЕНТ 4

Типова форма № МШ-8

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Акт
на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Комісія, яка призначена наказом від 20серпня 2014 р. № 31 переглянула прийняті за серпень 2014 р. малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходились в експлуатації, і признала їх непридатними, які належать здачі у брухт.

Номер документа

Дата складання

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

Комора

Кореспондуючий рахунок

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

1

2

3

4

5

6

7

20

20.08.14 р.

Cписання

Відділ збуту

Центральна

93

09

Предмет

Одиниця виміру

Кількість

Дата надходження

найменування

номенклатурний номер

інвентарний номер

код

найменування

1

2

3

4

5

6

7

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали