ФРАГМЕНТ 2

Типова форма № МШ-4

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Затверджую:

директор Васюта Васюта П. П.

посада підпис, і., по б., прізвище

<...>

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

Номер документа

Дата складання

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

Склад

11

12.08.14 р.

5

1

Кореспондуючий рахунок

Предмет

Одиниця виміру

Кіль­кість

Ціна

Сума

Код причини вибуття

рахунок, субра­хунок

код аналі­тичного обліку

найме-нування, розмір, марка

номен­клатур­ний номер

код

найме­нування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

123

Кальку­лятор

НК1245

шт.

1

150,00

150,00

Повна непри­датність у зв’язку з падінням

Причина вибуття Непридатний до експлуатації через поломку

Майстер, виконавець роботи Петренко

Зворотна сторона форми № МШ-4

Прізвище, ім'я,
по батькові

Табельний номер

Номенклатурний номер

Дата видачі

Підпис особи, яка здала малоцінні та швидкозношувані предмети

11

12

13

14

15

Назаров В. В.

051

25

01.10.13 р.

Назаров

Розрахунок утримання з винуватців
Вид утримання __________

Підпис винуватця у поламанні (втраті)

відсоток зносу

вартість з відрахуванням зносу

розмір (відсоток) утримання

сума до утримання

16

17

18

19

20

50 %

75,00

100 %

75,00

Назаров

<...>