ФРАГМЕНТ 4

Типова форма № МШ-8

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Акт
на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Комісія, яка призначена наказом від 20серпня 2014 р. № 31 переглянула прийняті за серпень 2014 р. малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходились в експлуатації, і признала їх непридатними, які належать здачі у брухт.

Номер документа

Дата складання

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

Комора

Кореспондуючий рахунок

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

1

2

3

4

5

6

7

20

20.08.14 р.

Cписання

Відділ збуту

Центральна

93

09

Предмет

Одиниця виміру

Кількість

Дата надходження

найменування

номенклатурний номер

інвентарний номер

код

найменування

1

2

3

4

5

6

7