Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії: розрахунок квоти та звітність

Оксана Співак

20.01.2016 2979 0 0

Із цієї статті ви дізнаєтеся: хто й за яких умов потрапляє до категорії осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, як роботодавцю визначити чисельність штатних працівників, середньооблікову чисельність штатних працівників та розрахувати квоту.

Що можна зробити на практиці: скористатися нашими прикладами для розрахунку необхідних показників і квоти, щоб подати до центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії.

Квота на працевлаштування

Є категорії осіб, яким надано додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні (ст. 14 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI, далі – Закон № 5067).

До таких осіб належать:

 • один з батьків або особа, яка їх замінює, що має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток прийматися на роботу;
 • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
 • молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
 • особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV (далі – Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;
 • інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

Підприємствам, установам, організаціям з чисельністю штатних працівників (рекомендуємо брати показник середньооблікової кількості штатних працівників за минулий рік) понад 20 осіб, установлено квоту для працевлаштування таких осіб – у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону № 5067).

Однак до розрахунку квоти роботодавці включають тільки осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (далі – пільговики) і працюють на умовах повної зайнятості, але не враховують інвалідів.

Пільговики можуть звернутися до роботодавця самостійно або ж отримавши інформацію через центр зайнятості.

Виконання квоти роботодавцем не залежить від його потреби в нових працівниках (лист Держцентру занятості від 25.03.14 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14, далі – Лист № ДЦ-01-1816/0/6-14). Тобто квоту слід виконувати.

Коли подається звіт про квоти

Щороку не пізніше 1 лютого роботодавці, що мають понад 20 штатних працівників, повинні відзвітувати перед центром зайнятості про виконання квоти (за 2015 рік – не пізніше 1 лютого 2016 року). Форма звіту затверждена наказом Мінсоцполітики від 16.05.13 р. № 271.

Зауважимо, що законодавством не передбачено пряму відповідальність за невиконання квоти. Але в разі невиконання квоти роботодавцю загрожує штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні пільговика (у межах квоти) – у двократному розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення порушення (ч. 2 ст. 53 Закону № 5067; Лист № ДЦ-01-1816/0/6-14).

Алгоритм розрахунку показниківдля виконання 5%-вої квоти

Роботодавець розраховує квоту з урахуванням кількості пільговиків, які вже працюють у нього за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості – крім інвалідів (п. 2.3 Порядку, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.13 р. № 271, далі – Порядок № 271).

Розглянемо алгоритм розрахунку квоти крок за кроком.

Крок 1. Визначаємо ОКШП (облікову кількість штатних працівників) за кожен календарний день 2015 року

Показник ОКШП має відповідати даним табелю обліку робочого часу. ОКШП визначають за правилами із розд. 2 Інструкції, затвердженої наказом Держстату від 28.09.05 р. № 286 (далі – Інструкція № 286). До цього показника включають кількість осіб за кожен календарний день, які фактично працювали або були відсутні на роботі з будь-яких причин (п. 2.3 Інструкції № 286). За вихідні й неробочі дні облікову кількість працівників відображають за станом на робочий день, що передував святковому або неробочому дню (абзац другий п. 2.2 Інструкції № 286).

До ОКШП включають усіх найманих працівників, перелічених у п. 2.4–2.5 Інструкції № 286, а саме:

 • які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, сезонну чи тимчасову роботу, працюють на умовах неповного робочого часу або тимчасово відсутні на роботі через будь-які причини (відрядження, хвороба, відпустка, виконання громадських або державних обов’язків тощо);
 • яких прийнято на роботу для заміщення відсутніх через хворобу, відпустку по вагітності та пологах, відпустку по догляду за дитиною до трьох років (за медичним висновком – до шести) або більш тривалого періоду згідно з умовами колективного договору.

Як одну фізособу враховують осіб, які працюють:

 • як внутрішні сумісники (тобто оформлені більше ніж на ставку – на півтори, дві);
 • на умовах неповного робочого часу (абзац другий пп. 2.6.1 Інструкції № 286).

Не включають до ОКШП, зокрема: сумісників з інших підприємств (зовнішнє сумісництво); осіб, залучених до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру; працівників, переведених з інших підприємств за договорами; учнів, слухачів, які проходять виробничу практику згідно з договорами; осіб, які навчаються за рахунок підприємств з відривом від виробництва (п. 2.6 Інструкції № 286).

Крок 2. Розраховуємо СКШП (середньооблікову кількість штатних працівників) за кожен місяць 2015 року

СКШП визначають на підставі щоденних даних показника ОКШП (п. 3.2 Інструкції № 286).

Не включають до СКШП працівників, які протягом звітного року перебували у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до трьох років (за медичним висновком – до шести) або більшої тривалості у випадках, передбачених колективним договором (пп. 3.2.2 Інструк-ції № 286).

СКШП за місяць визначають, розділивши підсумок кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця (включаючи вихідні, святкові та неробочі дні) на число календарних днів у цьому місяці (пп. 3.2.1 Інструкції № 286).

Для наочності визначимо показники ОКШП та СКШП за кожен календарний день грудня 2015 року.

Приклад 1

Станом на 01.12.15 р. у штаті підприємстві працювало 45 осіб. Протягом грудня: перебували повний місяць у щорічній відпустці – 2; у відпустці по вагітності та пологах – 1; у відрядженні з 22-го по 25-те число – 1; на лікарняному з 7-го по 19-те число – 1; працювали на умовах неповного робочого дня (по 4 години щодня) зовнішні сумісники – 2; 22-го числа звільнено одного працівника, а 24-го – прийнято нового.

Як ми сказали вище, особи, які перебувають із роботодавцем у трудових відносинах, але не працювали у зв’язку з відпусткою, хворобою чи відрядженням, включаються до показника ОКШП.

Дані для розрахунку наведемо в таблиці. 

Визначення показників ОКШП за грудень 2015 року

Числа й періоди місяця (грудня 2015 року)

 

ОКШП за кален-дарні дні грудня

 

Виключається із розрахунку

 

Включається до розрахунку СКШП за відповідний період

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Із 1 по 22 грудня

 

43

(45 – 2*)

 

1****

 

924

[(43 – 1) х 22]

 

23 грудня

 

42

(44** – 2*)

 

1****

 

41

(42 – 1)

 

Із 24 по 31 грудня

 

43

(45*** – 2*)

 

1****

 

336

[(43 – 1) х 8]

 

За весь місяць

 

х

 

х

 

1 301

 

* Відповідно до пп. 2.6.1 Інструкції № 286 до ОКПШ не включають 2 зовнішніх сумісників.

** 22 грудня 2015 року 1 працівник звільнився й 23 грудня показник ОКШП зменшився на одиницю.

*** 24 грудня 2015 року 1 працівника прийнято на роботу й із 24 грудня показник ОКШП збільшився на одиницю.

**** Відповідно до пп. 3.2.2 Інструкції № 286 до розрахунку СКПШ не включають особу, яка перебуває у відпустці по вагітності та пологах (облік таких осіб ведуть окремо).

У результаті ми отримуємо сумарний показник ОКШП за всі календарні дні грудня 2015 року (1 301 од.), який надалі й використовуємо для розрахунку показника СКШП за грудень 2015 року.

СКШП за місяць визначають, розділивши отриману підсумкову цифру (1 301 од.) на кількість календарних днів грудня (31 к. д.):

1 301 од. : 31 к. д. = 41,96 од.

(з округленням – 42 од.).

Зверніть увагу! Показники кількості працівників відображають у цілих одиницях (п. 1.9 Інструкції № 286). При цьому округлення здійснюють за правилом «парної цифри», тобто округляють цифри поступово справа наліво. Якщо остання значуща цифра дорівнює 4, її відкидають; коли це 6 і більше – найближча зліва значуща цифра збільшується на одиницю; а якщо це 5, тоді  найближчу зліва непарну цифру збільшують на одиницю, а якщо вона парна, то її не змінюють (лист Держкомстату від 27.03.06 р. № 09/3-9/116). Для прикладу: за цим правилом 2,5 округляють до 2, а 3,5 – до 4.

Крок 3. Обчислюємо показники СКШП за 2015 рік

СКШП за календарний рік знаходять, підсумувавши показники СКШП за всі місяці календарного року та розділивши отриману цифру на 12.

Пояснимо на прикладі, як обчислити СКШП за 2015 рік.

Приклад 2

Протягом 2015 року показник СКШП становив: за січень – 40, за лютий – 41, за березень – 38, за квітень – 38, за травень – 38, за червень – 39, за липень – 40, за серпень – 40, за вересень – 41, за жовтень – 41, за листо-пад – 41, за грудень – 42 особи. СКШП працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню: у січні і лютому – 2 особи, з березня по листопад – 1 особа, у грудні – 2 особи.

Визначимо СКШП за 2015 рік:

(40 од. + 41 од. + 38 од. + 38 од. + 38 од. + + 39 од. + 40 од. + 40 од. + 41 од. + 41 од.+

 + 41 од. + 42 од.) : 12 = 39,92 од. (з округленням – 40 од.).

Тепер обчислимо СКШП за 2015 рік працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню й працювали в роботодавця на умовах повної зайнятості:

(2 од. + 2 од. + 1 од. + 1 од. + 1 од. + 1 од. + + 1 од. + 1 од. + 1 од. + 1 од. + 1 од. + 2 од.) : : 12 = 1,25 од. (з округленням – 1).

Тоді квота для працевлаштування неконкурентоспроможних осіб на 2016 рік становить:

40 од. х 5 % = 2 од.

Тобто протягом 2016 року на підприємстві має працювати не менше двох осіб (на умовах повної занятості), які мають додаткові гарантії з праце­влаштування.

Крок 4. Заповнюємо Звіт по квоті за 2015 рік

У рядку 01 – відповідно до п. 3.1 Порядку № 271 – зазначається СКШП за календарний рік, що передує звітному (тобто виходить, що за 2014 рік), але в наступному рядку в тому числі вказується інформація за звітний рік! Тому, ураховуючи некоректність даного пункту, у цьому рядку слід зазначати показник СКШП за 2015 рік.

У рядку 02 вказують СКШП працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.

У рядку 03 показують розрахункову чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на 2016 рік, яка дорівнює 5 % від показника СКШП за 2015 рік, зазначеного в рядку 01. Результат обчислення квоти округлюють за арифметичним правилом (п. 3.3 Порядку № 271).

У рядку 04 вказують чисельність осіб, яких планується працевлаштувати в 2016 році в рахунок квоти.

Наводимо фрагмент Звіту по квоті за 2015 рік.

Фрагмент

<...>

Назва показників

 

Код рядка

 

Кількість, осіб

 

А

 

Б

 

1

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього

 

01

 

40

 

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

 

02

 

1

 

Квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

 

03

 

2

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти

 

04

 

1

 

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали