Назва показників

 

Код рядка

 

Кількість, осіб

 

А

 

Б

 

1

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього

 

01

 

40

 

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

 

02

 

1

 

Квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

 

03

 

2

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти

 

04

 

1