Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Роботодавець може отримати компенсацію за працевлаштування безробітних!

04.05.2023 350 0 1

Що змінилося? У зв’язку з воєнним станом багато суб’єктів господарювання (далі – СГ) змушені були призупинити чи припинити свою діяльність. Це негативно позначилося на стані ринку праці – кількість безробітних значно зросла останнім часом. Тому державою вживаються різноманітні заходи щодо стимулювання роботодавців. Так, нещодавно з’явилися два документи, які можуть зацікавити роботодавців: є можливість отримати грошову компенсацію за працевлаштування безробітних.

Про що стаття? Ми розглянемо, хто з роботодавців та за яких умов має право розраховувати на грошову компенсацію за працевлаштування безробітних і що для цього потрібно зробити.


Нові документи у сфері працевлаштування

З початку року у сфері працевлаштування було прийнято два важливі нормативні документи:

1) постанову КМУ від 10.02.2023 № 124, якою затверджено Порядок надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних (далі – Постанова № 124, Порядок № 124). Ця постанова набула чинності з 16.02.2023 (опублікована в «Урядовому кур’єрі» від 16.02.2023, однак окремі положення Порядку № 124 почали діяти лише з 29.04.2023 (п. 2 Постанови № 124));

2) постанову КМУ від 18.04.2023 № 338 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця» (далі – Постанова № 338), якою затверджено два порядки:

 • Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця (далі – Порядок № 338/1 );
 • Порядок компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця (далі – Порядок № 338/2).

Постанова № 338 опублікована в «Урядовому кур’єрі» від 21.04.2023 № 80. Порядок № 338/2 набув чинності з 21.04.2023, а Порядок № 338/1 набуде чинності з 01.01.2024.

Роз’яснення Мінекономіки щодо застосування нових порядків можна знайти тут.

Розглянемо докладніше, на які види компенсацій можуть розраховувати роботодавці згідно з Порядком № 124 та Порядком № 338/2.

На замітку! Порядок № 338/1 ми тут не розглядаємо, але обов’язково повернемося до цієї теми ближче до дати набуття ним чинності.

Компенсації згідно з Порядком № 124

Порядок № 214 передбачає три види компенсації. Так, залежно від конкретної ситуації, роботодавець може отримати (п. 4–6 Порядку № 124):

 • компенсацію фактичних витрат на сплату ЄСВ з доходу працевлаштованого безробітного;
 • компенсацію 50 % фактичних витрат на оплату праці працевлаштованого безробітного;
 • компенсацію 50 % мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) за працевлаштованого безробітного.

Для зручності наведемо докладну інформацію у таблиці.

Компенсації за працевлаштування безробітних згідно з Порядком № 124

№ з/п

Показник

Пояснення

1

2

3

1. Компенсація витрат на ЄСВ

1

Чим передбачено надання компенсації?

Частиною 1 ст. 26 Закону від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення» (далі – Закон № 5067) та п. 4, 20 Порядку № 124

2

У якому розмірі надається компенсація?

У розмірі фактичних витрат на сплату ЄСВ за кожного працевлаштованого безробітного відповідної категорії, але не більше, ніж подвійний розмір мінімального страхового внеску (далі – МСВ).

У 2023 році МСВ дорівнює 1 474 грн, тобто максимальна сума компенсації за одного працівника – 2 948 грн (1 474 грн х 2).

Розмір компенсації визначається на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр) щодо суми ЄСВ, сплаченої роботодавцем за працівника.

Якщо компенсація надається за неповний місяць, то розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно: сума сплаченого за працівника ЄСВ за місяць ділиться на кількість календарних днів цього місяця та результат множиться на кількість календарних днів, за які надається компенсація

3

За яких умов надається компенсація?

Роботодавець повинен працевлаштувати за направленням центру зайнятості особу, яка:

1. Перебуває у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і при цьому належить до однієї з таких категорій:

1) один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо:

– має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років;

– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

– утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, звільнені після відбування покарання чи примусового лікування;

4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV (далі – Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;

5) особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток бути прийняті на роботу;

6) особи, щодо яких згідно із Законом від 26.01.2022 № 2010-ІХ «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення.

2. Має статус зареєстрованого безробітного понад 6 місяців

4

На який строк слід працевлаштувати безробітного?

На строк не менше 2 років

5

Яка періодичність та тривалість надання компенсації?

Компенсація виплачується кожного непарного місяця роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців протягом двох років

2. Компенсація 50 % фактичних витрат на оплату праці

1

Чим передбачено надання компенсації?

Частиною 2 ст. 26 Закону № 5067 та п. 5, 21 Порядку № 124

2

У якому розмірі надається компенсація?

У розмірі 50 % фактичних витрат на оплату праці працевлаштованого за направленням центру зайнятості безробітного, що належить до певної категорії, але не більше від розміру МЗП, установленого на момент виплати (2023 року – не більше 6 700 грн на місяць).

Розмір компенсації визначається виходячи з даних Реєстру про суму заробітної плати, нарахованої працівникові.

Якщо компенсація надається за неповний місяць, розмір компенсації за цей період обчислюється пропорційно: сума нарахованої за місяць зарплати ділиться на кількість календарних днів цього місяця та результат множиться на кількість календарних днів, за які надається компенсація

3

За яких умов надається компенсація?

Роботодавець повинен прийняти на роботу особу, яка перебуває у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і при цьому:

1) до настання права на пенсію за віком такій особі залишилося не більше 5 років;

2) така особа належить до однієї з таких категорій:

– особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058;

– учасники бойових дій, зазначені у п. 19–21 ч. 1 ст. 6 Закону від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

4

На який строк слід працевлаштувати безробітного?

На строк не менше одного року

5

Яка періодичність та тривалість надання компенсації?

Компенсація виплачується кожного непарного місяця роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців

3. Компенсація 50 % МЗП

1

Чим передбачено надання компенсації?

Частиною 4 ст. 29 Закону № 5067 та п. 6, 22 Порядку № 124

2

У якому розмірі надається компенсація?

У розмірі 50 % МЗП, установленої законом на момент виплати, за працевлаштовану особу за один місяць.

Якщо компенсація надається за неповний місяць, то розмір компенсації визначається як різниця між сумою компенсації витрат (50 % МЗП) та її розміром, розрахованим пропорційно часу, відпрацьованому працівником у цьому місяці

3

За яких умов надається компенсація?

Роботодавець повинен працевлаштувати за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних із числа осіб таких категорій:

– віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

– віком до 35 років – на перше робоче місце;

– звільнених зі строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після такого звільнення

4

На який строк слід працевлаштувати безробітного?

Період роботи повинен вдвічі перевищувати період отримання компенсації

5

Яка періодичність та тривалість надання компенсації?

Компенсація виплачується кожного непарного місяця роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців за збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що вдвічі перевищує період виплати

На яких роботодавців поширюється дія Порядку № 124?

Дія Порядку № 124 поширюється на всіх роботодавців – суб’єктів господарювання (п. 3 Порядку № 124), а саме:

 • юросіб (крім тих, що є бюджетними установами чи фондами загальнообов’язкового державного соцстрахування);
 • фізосіб-підприємців.

Хто з роботодавців не має права розраховувати на компенсацію згідно з Порядком № 124?

Роботодавець не має права на отримання компенсації у випадках, коли (п. 11 Порядку
№ 124):

1. Роботодавець має заборгованість:

 • зі сплати ЄСВ;
 • щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • щодо виплати заробітної плати;
 • перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців.

2. До роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом із процедур банкрутства (далі – КПБ), або СГ перебуває на стадії ліквідації.

Що потрібно зробити для отримання компенсації?

Роботодавець, який має право на отримання компенсації, має подати до центру зайнятості заяву за встановленими формам, наведеними у додатках до Порядку № 124. Залежно від виду компенсації, на яку претендує роботодавець, подається заява за формою:

 • додатка 1 – для отримання компенсації фактичних витрат на сплату ЄСВ;
 • додатка 2 – для отримання компенсації 50 % витрат на оплату праці;
 • додаток 3 – для отримання компенсації 50 % МЗП.

Таку заяву слід подати протягом 2 місяців з дня працевлаштування безробітного до центру зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавцем (п. 16 Порядку № 124).

Як потрібно подавати заяву: у паперовому вигляді чи в електронному?

Тут вибір за роботодавцем – можна подати або особисто у паперовому вигляді, або через електронний кабінет роботодавця Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з накладенням на заяву КЕП – кваліфікованого електронного підпису.

Протягом якого строку центром зайнятості буде прийняте рішення щодо заяви роботодавця?

Центр зайнятості, отримавши заяву про надання компенсації, має протягом 5 робочих днів (далі – р. д.) перевірити інформацію, зазначену в заяві, шляхом інформаційного обміну з ПФУ та ДПС (п. 18 Порядку № 124). А рішення за заявою має бути прийняте та оформлене відповідним наказом протягом 5 календарних днів (далі – к. д.) після отримання інформації від ПФУ та ДПС.

Про прийняте рішення (надання компенсації або відмову) роботодавця повідомлять протягом 3 к. д. У спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (п. 19 Порядку
№ 124).

Що загрожує роботодавцеві в разі дострокового звільнення працівника, за якого роботодавець отримує компенсацію?

Як ми вже сказали, для отримання кожного з видів компенсації роботодавець повинен гарантувати працевлаштування безробітного на визначений Порядком № 124 мінімальний строк (див. таблицю вище). Наприклад, для отримання компенсації витрат на сплату ЄСВ – строком не менше 2 років.

Звичайно, у роботодавців виникає запитання, що буде, коли працівник звільниться раніше цього строку.

Чи не доведеться повернути всю отриману суму компенсації?

Така небезпека виникає лише у двох випадках (п. 8 Порядку № 124), а саме якщо працівника буде звільнено на підставі:

 • п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін);
 • п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності чи штату працівників).

Як можна уникнути цього покарання?

Найпростіше знайти інші підстави для звільнення працівника, передбачені КЗпП. Наприклад, не за згодою сторін, а за власним бажанням працівника на підставі ст. 38 КЗпП.

Або швидко працевлаштувати на звільнене робоче місце іншу особу за направленням служби зайнятості. Таку можливість передбачено п. 8 Порядку № 124. Там зазначено, що роботодавець не повинен повертати отриману компенсацію у разі дострокового звільнення працівника на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 та п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, якщо на його робоче місце він працевлаштував іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

Якщо працівник звільняється достроково, чи треба повідомити про це центр зайнятості?

Так, роботодавець зобов’язаний повідомити центр зайнятості протягом 5 р. д. з дня звільнення працівника (п. 25 Порядку № 124). І тут роботодавець втрачає декларацію про отримання компенсації, та її виплата припиняється починаючи з місяця, у якому було припинено трудові відносини із працівником.

Отже! Як бачимо, отримання компенсації за працевлаштування осіб, зареєстрованих безробітними, на підставі Порядку № 124 можливе далеко не завжди, а лише в разі працевлаштування громадян певних пільгових категорій та за умови, що вони відпрацюють у роботодавця протягом установленого строку.

Компенсація згідно з Порядком № 338/2

На компенсацію згідно з Порядком № 338/2 можуть розраховувати лише роботодавці – суб’єкти малого підприємництва (далі – СМП).

Нагадаємо, що до категорії СМП належать фізособи-підприємці та юрособи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких виконуються два критерії (ст. 55 Господарського кодексу):

 • середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб;
 • річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро за середньорічним курсом НБУ.

Яким вимогам має відповідати роботодавець-СМП для отримання компенсації згідно з Порядком № 338/2?

Перелічимо ці вимоги.

Вимоги 1. Роботодавець повинен створити нове робоче місце та працевлаштувати на нього зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості (п. 2 Порядку
№ 338/2).

Увага! Якщо йдеться про нещодавно зареєстрований СГ, то створені ним робочі місця вважатимуться новими протягом 12 місяців з моменту його реєстрації.

Вимога 2. Працівник має бути працевлаштований на строк не менше 2 років (п. 3 Порядку № 338/2).

Вимога 3. Роботодавець не повинен мати заборгованості зі сплати ЄСВ, страхових внесків, виплати заробітної плати та понад 6 місяців – перед бюджетом (п. 7 Порядку
№ 338/2).

Вимога 4. Роботодавець не повинен перебувати на стадії ліквідації, а також щодо нього не повинні застосовуватись судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені КПБ.

Вимога 5. Розмір заробітної плати працевлаштованої особи за повністю виконану місячну (годинну) норму праці має бути не нижчим від МЗП, установленої законодавством (зараз це 6 700 грн).

У якому розмірі та на який строк надається компенсація згідно з Порядком № 338/2?

Компенсація надається роботодавцеві у розмірі фактичних витрат на сплату ЄСВ за кожного безробітного, працевлаштованого на нове робоче місце.

Компенсація виплачується за кожний непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного (п. 6 Порядку № 338/2). А загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців протягом наступних 2 років.

Як оформити отримання компенсації?

Для отримання компенсації роботодавець, який відповідає переліченим вище критеріям, подає до центру зайнятості за місцем ведення госпдіяльності заяву за формою, наведеною у додатку до Порядку № 338/2.

Заява подається на вибір роботодавця або у паперовій формі особисто, або через електронний кабінет роботодавця з накладенням на заяву КЕП.

Заяву слід подати протягом 2 місяців з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного (п. 10 Порядку № 338/2).

Строк розгляду заяви та прийняття рішення центром зайнятості аналогічний тому, що передбачений Порядком № 124 (див. вище) (п. 11, 12 Порядку № 338/2).

Компенсації за працевлаштування безробітних згідно з Порядком № 124.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали