Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Путівки для працівників — із різних джерел

30.08.2014 8903 1 1

Умови надання та оподаткування


Працівник може розраховувати на отримання путівок на оздоровлення, відпочинок тощо із кількох джерел. І в кожному випадку умови їх надання і відображення в обліку будуть різними. Розглянемо деякі з них.


Дмитро Кучерак,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Працівник може отримати путівку на оздоровлення та санаторно-курортне лікування від:

 • Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП);
 • Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (ФСС від НВВ);
 • роботодавця;
 • профспілки, членом якої він є.

Розраховувати на отримання путівок на відпочинок працівник може лише від:

 • роботодавця;
 • профспілки, членом якої він є.

Путівки від ФСС з ТВП і ФСС від НВВ видають працівникові за правилами і на умовах, що їх визначають ці фонди. Роботодавці самостійно визначають правила та умови, на підставі яких вони забезпечують працівників путівками, у трудових та/або колективних договорах, а профспілки — у своїх статутах або розроблених на їх підставі положеннях.

1 из 1

Умови одержання путівок…

… від ФСС від НВВ

Порядок забезпечення тих, хто постраждав унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, путівками для санаторно-курортного лікування за рахунок ФСС від НВВ визначений у Положенні № 49. Підставами для забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням є такі документи:

 • заява встановленої форми;
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про те, що потерпілий потребує санаторно-курортного лікування;
 • медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;
 • індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності).

Путівки видаються потерпілим (або особі, яка їх представляє) не пізніш як за 15 днів до початку санаторно-курортного лікування. Для одержання путівки у ФСС від НВВ потерпілий (або особа, яка його представляє) подає паспорт або пенсійне посвідчення.

Оскільки путівки видаються потерпілим (чи особі, яка їх представляє), а не підприємству, в обліку підприємства вони не відображаються.

… від ФСС з ТВП

Порядок забезпечення працівників — застрахованих осіб путівками для санаторно-курортного лікування за рахунок ФСС з ТВП визначений у Порядку № 12. Такі путівки працівник або його роботодавець-страхувальник може придбати за власний кошт — і тоді ФСС з ТВП їх не оплачує. Або ж вони можуть бути надані Фондом безоплатно або із частковою оплатою (див. таблицю). При цьому часткову оплату може внести або працівник, або підприємство.

Рішення про виділення путівки працівникові (застрахованій особі) приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування. Таке рішення оформлюють протоколом у день його прийняття згідно з додатком до Положення № 25. Путівка може бути надана й для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка, дружини, їхніх дітей віком від 4 до 18 років тощо (п. 4.9 Порядку № 12).

Для отримання путівки працівник має надати підприємству заяву та медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о. Підприємство, своєю чергою, має подати до відділення ФСС з ТВП за місцем обліку заявку за формою, наведеною у додатку № 1 до Порядку № 12.

На період санаторно-курортного лікування, що відповідає строку путівки, роботодавець має надати працівникові чергову основну та/або додаткову відпустку. Якщо строку відпустки недостатньо, працівник до вибуття за путівкою може отримати листок непрацездатності і допомогу по тимчасовій непрацездатності (ч. 10 ст. 35 Закону № 2240), але лише за умови, що потреба у санаторно-курортному лікуванні встановлена ЛКК медзакладу за місцем спостереження (п. 7.1 Інструкції № 455).

Якщо путівка працівнику надається із частковою оплатою, він повинен внести плату за неї:

 • або до каси підприємства-страхувальника за основним місцем роботи, а підприємство має перерахувати її на транзитний рахунок ФСС з ТВП протягом 3-х банківських днів;
 • або безпосередньо на транзитний рахунок ФСС з ТВП через установу банку, якщо каси у підприємства немає (п. 4.13 Порядку № 12).

Якщо квитанції про часткову оплату немає, путівку працівникові не видають.

… від роботодавця і профспілки

Роботодавець і профспілка самостійно встановлюють умови надання путівок працівникам: за повну вартість, із частковою оплатою чи безоплатно; умови часткової оплати тощо. Путівки можуть видавати як усім працівникам, так і лише працівникам із дітьми; окремим працівникам чи їхнім дітям або іншим членам сім’ї; ділитися між членами сім’ї тощо. Жоден держорган чи Фонд соціального страхування не може нав’язувати їм якісь умови забезпечення працівників путівками, а ті, своєю чергою, — апелювати до них у разі незгоди з якимись умовами (крім як позиватися до суду, якщо роботодавець або профспілка порушили ними самими встановлені умови забезпечення путівками).

1 из 1

Облік путівок…

… від ФСС з ТВП

Отримані підприємством від ФСС з ТВП путівки у бухобліку обліковуються на позабалансовому рахунку (п. 3.3 Порядку № 12) і в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за Ф. 13-ФСС з ТВП (додаток 3 до Порядку № 12), ведення якого є обов’язковим. У Журналі відмічається факт видачі путівки працівникові, що засвідчується його підписом, і робиться відмітка про використання путівки на підставі наданого працівником після повернення зворотного талону до путівки або довідки про факт перебування у санаторно-курортному закладі, завірених підписом керівника та скріплених печаткою такого закладу.

Є два варіанти обліку підприємствами путівок на позабалансових рахунках:

 • на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя» рахунка 02 «Активи на відповідальному зберіганні»;
 • на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

У Плані рахунків якихось чітких рекомендацій щодо застосування того чи іншого субрахунка немає. На нашу думку, більш прийнятним є використання субрахунка 025.

Про використання путівок підприємство звітує перед ФСС з ТВП шляхом подання квартального Звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за Ф. Ф14-ФСС з ТВП. Якщо у звітному кварталі підприємство не отримувало і не видавало працівникам путівок, звіт подавати не треба. Якщо путівки видавали та/або використовували з порушенням норм Порядку № 12, їхню вартість Фонд не приймає до заліку, і такі кошти мають бути відшкодовані Фонду.

З метою справляння ПДФО до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включають доходи у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та (або) його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 ПК). І хоча вартість отриманої працівником від ФСС з ТВП путівки не оподатковується ПДФО, її все одно слід показати у Формі № 1ДФ з ознакою доходу «156».

Оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення за рахунок коштів фондів державного соціального страхування не належить до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5). Отже, на вартість путівок, наданих ФСС з ТВП, ЄСВ не нараховується і не утримується.

1 из 1

Приклад 1

Відображення в обліку операції з видачі путівки за рахунок ФСС з ТВП.

Комісія із соцстрахування прийняла рішення надати працівникові путівку на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФСС з ТВП із частковою оплатою 20% вартості. Повна вартість путівки — 5000 грн.

Бухгалтерські записи за даними прикладу 1 наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано путівку від ФСС з ТВП

025

5000

2

Відображено заборгованість перед ФСС з ТВП із часткової оплати путівки працівником (20%)

685

652

1000

3

Отримано до каси від працівника 20% вартості путівки. Кошти перераховано ФСС з ТВП

301

311

652

685

301

311

1000

1000

1000

4

Путівку видано працівникові

025

5000


… від профспілки

Згідно з пп. 165.1.35 ПК до загального місячного (річного) оподаткованого доходу не включається зокрема вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надає йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійна спілка, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України. Отже, вартість путівки, що надається профспілкою безкоштовно (або частина її вартості в разі надання знижки на путівку) члену профспілки та/або для його дітей віком до 18 років, не підлягає оподаткуванню ПДФО.

Вартість путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення за рахунок профспілки не належить до фонду оплати праці. Члени профспілки не є її найманими працівниками. Тому на вартість путівок, наданих профспілкою, ЄСВ не нараховується і не утримується.

… від роботодавця

Забезпечення працівників путівками з метою заохочення може бути передбачене положеннями трудового або колективного договору, а рішення роботодавця про надання путівки оформляють наказом. Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок для працівників та членів їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім путівок, наданих за рахунок фондів державного соцстрахування) входить до складу фонду додаткової заробітної плати. Будь-яких пільг щодо оподаткування ПДФО доходу працівника у вигляді оплаченої роботодавцем вартості путівки (її частини) ПК не передбачає. Тому для цілей оподаткування ПДФО сума вартості путівки (її частини) прирівнюється до заробітної плати і включається до складу оподатковуваного доходу працівника — одержувача путівки. У разі якщо працівникові видають путівку, а не компенсацію за неї, для утримання ПДФО застосовуватимуть коефіцієнт як до доходу, отриманого у негрошовій формі (п. 164.5 ПК).

Дохід працівника у вигляді вартості путівки (її частини), оплаченої коштом роботодавця, включається до бази справляння ЄСВ, оскільки, як зазначалося вище, такі виплати у грошовій і натуральній формі входять до фонду оплати праці.

Приклад 2

Відображення в обліку операції з видачі путівки за рахунок підприємства.

Підприємство за умовами трудового договору надає працівникові один раз на рік путівку вартістю 5000 грн.

Бухгалтерські записи за даними прикладу 2 наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Придбано путівку

331*

685

5000,00

2

Передано путівку працівникові

661

331

5000,00

3

Відображено вартість путівки у складі витрат

23

661

5000,00

5000,00

4

Утримано ЄСВ: 5000 грн × 3,6%

661

65

180,00

5

Утримано ПДФО: 5000 грн × 1,17647 × 15%

661

641/ПДФО

882,35

* Справляння ПДВ не розглядаємо (прим. ред.).

1 из 1
1 из 1

У законодавстві чітко врегульовані питання справляння ПДФО та ЄСВ з вартості путівок, що їх видають за рахунок коштів ФСС з ТВП та профспілкових внесків. Порядок обліку й оподаткування путівок для працівників від підприємства залежатиме від того, як оформлюється видача путівки. Наприклад, якщо можливість надання таких путівок прямо не передбачено колективним або трудовим договором, путівку можуть видати працівникові як подарунок, або її вартість буде компенсована матеріальною допомогою. Проте, ці варіанти заслуговують на більш детальний розгляд в окремих публікаціях.


Нормативна база

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455.

Положення № 49 — Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затверджене постановою правління ФСС від НВ від 31.10.2007 № 49.

Положення № 25 — Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25.

Порядок № 12 — Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12.

Форма № 1-ДФ — форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затверджена наказом Міндоходів від 21.01.2014 № 49.

Ф. Ф13-ФСС з ТВП — форма Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів (форма 13-ФСС з ТВП), затверджена постановою правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 № 12.

Ф. Ф14-ФСС з ТВП — форма Звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП), затверджена постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4.


Дата підготовки
08.07.2014

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали