• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відрядження членів фермерського господарства

15.08.2019 468 0 1

«Відрядження: оформлення та облік витрат»


У консультації розповімо, чи можна направляти у відрядження членів фермерського господарства (далі – ФГ).


Що являє собою ФГ?

ФГ – це форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства (ч. 1 ст. 1 Закону № 973).

Хто може створити ФГ?

ФГ може створити один або декілька громадян України, які є родичами або членами родини. ФГ може бути зареєстроване як юрособа або як фізооба-підприємець. ФГ діє на основі установчого документа (для юрособи – статут, для господарства без статусу юрособи – договір (декларація) про створення ФГ). У консультації йтиметься про ФГ, зареєстровані як юрособа.

Які особливості трудових відносин у ФГ?

Згідно зі ст. 27 Закону № 973 трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. У випадку виробничої необхідності ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Важливо: трудові відносини членів ФГ регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством про працю.

Аналогічне положення про трудову діяльність членів ФГ міститься і в ст. 3 КЗпП, де зазначено, що особливості праці членів ФГ визначаються законодавством та їх статутами.

Із цієї норми випливає, що у ФГ працюють дві категорії осіб:

  • члени ФГ. Це можуть бути подружжя, їх батьки, діти, що досягли 14 років, інші члени родини, родичі, які об'єдналася для спільного ведення ФГ і дотримуються положень статуту ФГ (ст. 3 Закону № 973). Тобто вони не є найманими працівниками і з ними не укладається трудовий договір. Більше того, членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом);
  • наймані працівники, які працюють за трудовим договором. Трудовий договір із ними оформляється в письмовій формі. У ньому потрібно прописати строк договору, умови праці та відпочинку (тривалість робочого часу, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування і т. д.).

Чи можна направляти у відрядження членів ФГ?

Згідно з п. 1 розд. 1 Інструкції № 59 службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Це значить, що у відрядження можна направляти тільки осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством. Однак комерційним підприємствам не обов'язково дотримуватися правил цієї інструкції. Вона є обов'язковою тільки для бюджетних організацій.

Тобто Інструкцією № 59 у цьому випадку можна знехтувати, але ФГ не вдасться проігнорувати вимоги пп. 170.9.1 ПК. Цією нормою встановлено порядок оподаткування виплат на відрядження. У ній зазначено, що не є оподатковуваним доходом сума відшкодування витрат на відрядження особи, яка перебуває з роботодавцем у трудових відносинах або є членом керівних органів підприємства.

Але тут і виникає головне запитання: чи відносяться члени ФГ до керівного органу підприємства? Наприклад, у ТОВ органами управління є загальні збори, наглядова рада (у випадку створення) і виконавчий орган (ст. 28 Закону № 2275).

А от про керівні органи ФГ ні в Законі № 973, ні в інших нормативно-правових актах нічого не сказано. У ст. 4 Закону № 973 передбачено тільки один орган управління – голова ФГ. Ним може бути як засновник, так і інша особа, визначена статутом. Голова ФГ наділений такими повноваженнями:

  • представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами або їх об'єднаннями;
  • укладає від імені ФГ угоди та вчиняє інші юридично значущі дії;
  • може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному із членів ФГ або особі, яка працює за контрактом.

Повноваження голови властиві виконавчому органу юрособи (хоча в Законі № 973 немає такого визначення, як виконавчий орган ФГ).

А от орган, аналогічний загальним зборам учасників господарського товариства, для ФГ не передбачений. Але вихід з даної ситуації є – члени ФГ мають право зі своєї ініціативи створити вищий орган управління, наприклад загальні збори членів ФГ.

Зверніть увагу: про створення органів управління (керівних органів) ФГ потрібно обов’язково вказати в статуті (ч. 4 ст. 1 Закону № 973).

Зокрема, у статуті можна визначити компетенцію загальних зборів, порядок його скликання та прийняття ним рішень, порядок підрахунку голосів членів ФГ. Наприклад, можливі такі варіанти підрахунку голосів:

  • кожний член ФГ має кількість голосів, пропорційну його внеску до складеного капіталу;
  • кожний член ФГ має один голос незалежно від розміру його внеску до складеного капіталу.

Таким чином, члени ФГ можуть направлятися у відрядження, тільки якщо вони відносяться до керівного органу ФГ.

Що робити, якщо в статуті ФГ нічого не сказано про органи управління?

Якщо в статуті ФГ питання про органи управління не врегульовано, можна внести відповідні зміни до статуту, виклавши його в новій редакції.

Як документально оформити відрядження члена ФГ?

Оскільки члени ФГ не є найманими працівниками і норми КЗпП на них не поширюються, звичайний наказ про направлення у відрядження не підійде. У такій ситуації необхідно оформити рішення вищого органу управління ФГ, наприклад загальних зборів членів ФГ. У цьому рішенні бажано обґрунтувати необхідність такої поїздки та її зв'язок із господарською діяльністю підприємства. Дане рішення слід оформити протоколом.

Висновки

Трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. Члени ФГ не є найманими працівниками, і з ними не укладається трудовий договір. Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом господарства.

Членів ФГ можна направити у відрядження тільки в тому випадку, якщо вони входять до органу управління (керівний орган) і це прописано в статуті ФГ.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали