• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

РК при зміні кількості товару

11.02.2020 19892 0 5

ПДВ: податкова накладна та розрахунок коригування в різних ситуаціях


Сторони договору постачання (постачальник і покупець) можуть домовитися про зміну кількості товару, що поставляється, як після перерахування передоплати, так і після відвантаження товару. Причини зміни кількості можуть бути різними, але ясно одне: якщо кількість товару змінюється після того, як перша подія за договором уже відбулася, необхідно виписати розрахунок коригування (далі – РК). На це прямо вказує п. 192.1 ПК, адже при зміні кількості товару змінюється й загальна договірна вартість такого товару.

Розглянемо, на яку дату потрібно виписувати РК та як його заповнити в різних ситуаціях, пов’язаних зі зміною кількості товару. При цьому будемо орієнтуватися на норми п. 192.1, пп. 192.1.1, 192.1.2 ПК, Порядок № 1307 і Лист № 36942.


Порядок складання РК

При зміні кількості товару складається РК із кодом причини коригування «102 – зміна кількості».

Коли можна говорити про зміну кількості товару та застосуванні коду «102 – зміна кількості»?

Під зміною кількості товару для цілей застосування коду «102» слід розуміти зменшення (не до нуля!) або збільшення кількості товару за однією або кількома товарними позиціями без зміни ціни за одиницю товару. При цьому така зміна може відбутися:

 • після відвантаження товару (наприклад, постачальник поставив покупцеві 7 пилососів, 3 з них виявилися бракованими, і покупець повернув їх постачальникові). У наявності зміна кількості за товарною позицією «пилосос». Порівняйте: якби покупець повернув не 3, а всі 7 пилососів, тоді йшлося б про повне повернення товару за товарною позицією «пилосос» і застосовувалася б причина коригування «103 – повернення товару або авансових платежів»;
 • після передоплати (наприклад, покупець перерахував передоплату за 10 телевізорів і 20 ноутбуків, а потім передумав і вирішив придбати 5 телевізорів і 25 ноутбуків).

Зверніть увагу! Збільшення кількості товарів (без зміни ціни за одиницю товару) у більшості випадків супроводжується не виписуванням РК, а складанням податкової накладної (далі – ПН) на додану кількість товару на дату його допостачання або дату отримання доплати за нього. Оформляти РК при збільшенні кількості товарів можна тільки в окремих ситуаціях (наприклад, коли в межах суми передоплати збільшується кількість одного товару та зменшується (у т. ч. до нуля) кількість іншого).

Зауважимо, що якщо при зміні кількості товару змінюється і його ціна, то коригування здійснюється з кодом причини «104 – зміна номенклатури».

Які загальні правила оформлення РК з умовним кодом причини коригування «102 – зміна кількості» згідно з п. 23 Порядку № 1307?

На кожну товарну позицію, за якою змінюється кількість товару, у розділі Б РК мають бути заповнені тільки два рядки:

 • перший рядок «мінусовий» – у ньому, по суті, методом «сторно» мінусується (виводиться в нуль) рядок із ПН, у якій змінюється кількість товару;
 • другий рядок «плюсовий» – з її допомогою до ПН вноситься додатковий рядок із новою кількістю товару.

Ці два рядки становлять одну групу коригування, тому в графі 2.2 розділу Б РК за ними повинен бути зазначений однаковий порядковий номер коригування (п. 23 Порядку № 1307, п. 4.5 Листа № 36942).

Увага! Кількість товарних позицій із ПН, за якими проводяться коригування в тому ж РК, не обмежена (тобто груп коригувань у РК може бути декілька, і кожній із них присвоюється свій послідовний порядковий номер).

Запам’ятайте, що за коригуванням з умовним кодом «102 – зміна кількості»:

 • кожному «мінусовому» рядку повинен відповідати тільки один «плюсовий»;
 • кожне коригування не повинне бути з нульовим підсумком – підсумком коригування повинне бути або зменшення, або збільшення податкових зобов’язань.

Порядок заповнення розділу Б у РК з умовним кодом «102» такий (п. 23 Порядку № 1307, п. 4.1, 4.5 Листа № 36942):

 • у графі 1.1 наводиться порядковий номер рядка РК (нумерація починається з 1 і ведеться в наскрізному порядку). При цьому якщо в «мінусовому» рядку був порядковий номер 1, то в «плюсовому» буде порядковий номер 2;
 • графі 1.2 вказується: в «мінусовому» рядку – номер рядка із ПН, яка коригується (наприклад, якщо в ПН було всього 5 рядків і при цьому змінюється кількість товару в ряд. 3, то й у гр. 1.2 потрібно вказати 3), у «плюсовому» рядку – номер рядка, який вноситься до ПН додатково замість кориговуваного рядка (наприклад, якщо в ПН було всього 5 рядків, то в гр. 1.2 треба вказати 6);
 • значення граф 3, 4.1–4.3, 5, 6, 11, 12 і 15 «мінусового» і «плюсового» рядків РК відповідає значенню граф 2, 3.1–3.3, 4, 5, 8, 9 і 12 рядка ПН, яка коригується. Якщо будь-які із цих граф не були заповнені в ПН, то вони не повинні заповнюватися і в РК;
 • заповнюються графи 7 і 8, а графи 9 і 10 залишаються порожніми. При цьому в графі 7 у першому «мінусовому» рядку вказується стара кількість зі знаком «–», а в другому «плюсовому» рядку – нова кількість без мінуса. До графи 8 «мінусового» і «плюсового» рядків переноситься ціна із ПН без мінуса;
 • у графах 13 і 14 автоматичним підсумком розраховуються обсяги постачання без урхування ПДВ і сума ПДВ для операцій, оподатковуваних за ставками 7 % і 20 % відповідно. Звичайно, у «мінусовому» рядку ці графи будуть заповнені зі знаком «–», а в «плюсовому» значення граф будуть додатними.

Практичні ситуації

Ситуація 1. Зменшення кількості товару після постачання

За договором постачання, укладеним між платниками ПДВ, відбулися такі операції:

 • 27.12.19 р. постачальник відвантажив покупцеві товари українського виробництва: 5 шт. товару 1 (код УКТЗЕД – 1111) вартістю 9 000 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 1 500 грн) і 10 шт. товару 2 (код УКТЗЕД – 2222) вартістю 6 000 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн). На дату відвантаження (першу подію) була виписана ПН, у якій товар 1 був зазначений в рядку 1, а товар 2 – у рядку 2;
 • 08.01.20 р. сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою 4 шт. товару 2 повинні бути повернуті постачальникові через незадовільну якість;
 • 14.01.20 р. покупець оплатив 5 шт. товару 1 і 6 шт. товару 2;
 • 21.01.20 р. 4 шт. товару 2 були повернуті постачальникові.

Аналіз ситуації

Дата складання РК. РК повинен бути складений 21.01.20 р., коли покупець повернув частину товару 2 постачальникові.

Пояснимо. Дата підписання додугоди для цілей РК значення не має, оскільки на цю дату ніякої події, пов’язаної зі зміною суми компенсації за товар, не відбувається. На дату оплати товарів (14.01.20 р.) РК теж не може бути виписаний. Адже хоча оплата була здійснена з урахуванням зменшення кількості товару 2, 4 шт. цього товару, що підлягають поверненню, усе ще знаходилися в покупця. І тільки 21.01.20 р., коли покупець повернув 4 шт. товару 2, постачальник має право оформити РК – саме в цей день відбулася фактична зміна суми компенсації за товар 2.

Порядок складання РК. У нашому випадку змінюється кількість товару 2. А значить, у РК буде одна група коригування з умовним кодом «102». У розділі Б РК будуть заповнені два рядки:

 • перший повністю змінусує рядок 2 ПН, де була зазначена первісна кількість товару 2;
 • другий «плюсовий» додасть до ПН новий рядок 3, у якому буде зазначена нова кількість товару 2.

У цих рядках будуть заповнені графи 7 і 8, а графи 9 і 10 залишаться порожніми.

Покажемо, як заповнити розділ Б РК у цьому випадку (див. фрагмент 1).

1 из 1

У розділі А цього РК будуть зазначені: у рядку IV – «–20 000,00»; у рядку II – «–4 000,00»; у рядку I – «–4 000,00».

Ситуація 2. Збільшення та зменшення кількості товару після передоплати

За договором постачання, укладеним між платниками ПДВ, відбулися такі операції:

 • 10.12.19 р. постачальник отримав передоплату за товари українського виробництва: 10 шт. товару 1 (код УКТЗЕД – 1111) вартістю 12 000 грн/шт. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн) і 20 шт. товару 2 (код УКТЗЕД – 2222) вартістю 3 600 грн/шт. (крім того ПДВ – 600 грн). На дату відвантаження (першу подію) була виписана ПН, у якій товар 1 був зазначено в рядку 1, а товар 2 – у рядку 2;
 • 27.12.19 р. сторони підписали додугоду, згідно з якою фактично буде поставлено 15 шт. товару 1, а товар 2 поставлятися не буде;
 • 10.01.20 р. постачальник повернув покупцеві зайво перераховану передоплату в сумі 12 000 грн (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн);
 • 21.01.20 р. постачальник відвантажив товар 1 покупцеві.

Аналіз ситуації

Дата складання РК. РК повинен бути складений 10.01.20 р., коли постачальник повернув зайво перераховану передоплату, а значить, фактично змінилася сума компенсації за товари (дата підписання додугоди для цілей оформлення РК значення не має). При цьому потрібно зробити коригування і за товаром 1, і за товаром 2. На дату відвантаження товару 1 (21.01.20 р.) уже нічого складати не потрібно.

Порядок складання РК. У нашому випадку змінюється кількість і товару 1, і товару 2. А значить, у РК буде дві групи коригування, причому з різними кодами причини (така ситуація допустима – див. п. 4.5 Листа № 36942).

За товаром 1 кількість товару збільшується, тому за ним буде група коригування з умовним кодом причини «102 – зміна кількості». У розділі Б РК ця група буде містити два рядки:

 • перший, який повністю змінусує рядок 1 ПН, де була зазначена стара кількість товару 1;
 • другий, який додасть до ПН новий рядок 3 із новою кількістю товару 1.

За товаром 2 кількість товару зменшується до 0. Тому за ним буде група коригування з умовним кодом «103 – повернення товару або авансових платежів». У розділі Б РК ця група буде містити тільки один рядок, який повністю змінусує рядок 1 ПН, де була зазначена первісна кількість товару 2. Докладніше про порядок заповнення РК із кодом причини «103» див. у матеріалі «РК при поверненні товару або передоплати».

І за товаром 1, і за товаром 2 у групах коригування будуть заповнені графи 7 і 8, а графи 9 і 10 залишаться порожніми.

Покажемо, як заповнити розділ Б РК у цій ситуації (див. фрагмент 2).

1 из 1

У розділі А цього РК будуть зазначені: у рядку IV – «–10 000,00»; у рядку II – «–2 000,00»; у рядку I – «–2 000,00».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали