• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визнання договору недійсним: відображення в обліку

06.12.2018 1402 0 0

Господарські договори: практичні поради та зразки документів


У консультації розглянемо, як відобразити в податковому та бухгалтерському обліку наслідки визнання договору недійсним.


Наслідки недійсного правочину

Наслідки визнання правочину недійсним можуть бути такими (ст. 216 ЦК):

  • сторони правочину зобов'язані повернути один одному все отримане за правочином, а якщо повернути отримане в натурі неможливо, то відшкодувати його вартість за цінами, що існують на момент відшкодування;
  • сторона, винна в укладенні недійсного правочину, зобов'язана відшкодувати другій стороні, а також постраждалим третім особам заподіяні їм збитки та моральний збиток.

Докладно про правові аспекти визнання правочину недійсним див. «Визнання договору недійсним: правові аспекти».

Документальне оформлення

Виконуючи умови укладеного договору, його сторони оформляли пакет первинних документів. Наприклад, при продажу товару постачальник складав товарно-транспортні накладні, накладну на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11, затверджена Наказом № 193), податкову накладну (далі – ПН). У свою чергу, покупець виписував довіреність на отримання товару та прибутковий ордер (типова форма № М-4, затверджена Наказом № 193) для оприбуткування товару на склад.

Після визнання договору недійсним виникає запитання: чи вважаються всі ці документи також недійсними? Уважаємо, що ні. Адже при виконанні зобов'язань за договором його сторони перераховували гроші, відвантажували товари і т. п. Тобто фактично здійснювали господарські операції.

На замітку! Господарська операція – це дія або подія, що викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону № 996). Підставою для бухгалтерського обліку таких операцій є первинні документи (ст. 9 Закону № 996).

Таким чином, документи, оформлені при оплаті товару та послуг, відвантаженні товарів, наданні послуг і т. п., підтверджують факт учинення господарської операції до визнання договору недійсним. Крім того, інформація з первинних документів переноситься до облікових регістрів: відомостей, журналів, журналів-ордерів і т. п.

Тобто документи, складені до визнання договору недійсним, залишаються в сторін договору та зберігаються протягом передбаченого законодавством строку. При проведенні реституції (повернення сторонами одна одній усього отриманого ними за правочином у випадку визнання його недійсним) сторони повинні оформити нові документи, що підтверджують факт здійснення операції, яка скасовує попередню.

Бухгалтерський облік

При відображенні наслідків визнання договору недійсним у бухобліку виникає запитання: чи потрібно відображати ці операції як виправлення помилки? У зв'язку з тим що до визнання договору недійсним вчинялися господарські операції, зроблені за ними бухгалтерські записи в принципі не можна вважати помилковими. Однак у бухобліку такі операції відображаються відповідно до їх суті (ст. 4 Закону № 996), тому зазначені наслідки слід відобразити як виправлення помилки, тобто методом «сторно».

Наприклад, якщо спочатку відбулося відвантаження товару, то в продавця товарів (послуг) ця операція відображається проведенням Дт 361 – Кт 702. При поверненні товару через визнання договору недійсним робиться зворотний запис: Дт 361 – Кт 702 методом «сторно».

Податковий облік

Податок на прибуток. Операція з повернення передоплати або товару відображається за правилами бухгалтерського обліку. Коригування фінрезультату нормами ПК не передбачено.

ПДВ. На дату першої події (постачання товарів, послуг або отримання плати за них) постачальник повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ (п. 187.1 ПК). Покупець відображає податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН постачальником (п. 198.2, 198.6 ПК).

Після визнання договору недійсним сторони повинні повернути все отримане за правочином. На дату такого повернення постачальник зобов'язаний оформити розрахунок коригування (далі – РК), який реєструє в ЄРПН покупець.

До відома! Постачальник зможе відкоригувати податкові зобов’язання тільки після реєстрації покупцем такого РК в ЄРПН.

Зазначимо, що сигналом для оформлення РК у загальному випадку служить перша із двох подій: або повернення товару, або повернення оплати (передоплати) (Лист ДФС від 31.08.17 р. № 1768/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Розглянемо цей момент докладніше.

Якщо першою подією була постачання товару, то:

  • постачальник на дату відвантаження товару повинен нарахувати податкові зобов'язання та оформити ПН;
  • покупець відображає податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН.

Після визнання договору недійсним покупець повинен повернути товар постачальнику, а постачальник, у свою чергу, на дату повернення товару – оформити РК.

Якщо першою подією було перерахування покупцем передоплати, то:

  • постачальник на дату отримання передоплати нараховує податкові зобов'язання та оформляє ПН;
  • покупець відображає податковий кредит на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН.

Після визнання договору недійсним постачальник повинен повернути покупцю передоплату і на дату такого повернення оформити РК.

Розглянемо на прикладах порядок відображення в обліку операцій у випадку визнання договору недійсним.

ПРИКЛАД 1

Згідно з договором постачання постачальник відвантажив товар покупцю на суму 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.). Після визнання договору недійсним на підставі рішення суду покупець повернув постачальнику товар.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у постачальника

1

Відвантажено товар покупцю

Накладна типової форми № М-11

361

702

60 000

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

ПН

702

641

10 000

3

Списано на витрати собівартість відвантаженого товару

Регістри бухобліку

902

281

35 000

4

Відображено коригування методом «сторно» після визнання договору недійсним

Договір постачання, рішення суду, РК

361

702

60 000

702

641

10 000

Типова форма № М-11

902

281

35 000

Облік у покупця

1

Отримано товар від постачальника

Типова форма № М-11

281

631

50 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

ПН

641

631

10 000

3

Відображено коригування методом «сторно» після визнання договору недійсним

Договір постачання, рішення суду, РК

281

631

50 000

641

631

10 000

ПРИКЛАД 2

Згідно з договором постачання покупець перерахував передоплату постачальнику в сумі 90 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 15 000 грн.). Після визнання договору недійсним на підставі рішення суду постачальник повернув передоплату покупцю.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у постачальника

1

Отримано передоплату від покупця

Виписка банку

311

685

90 000

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

ПН

643

641

15 000

3

Повернуто гроші покупцю після визнання договору недійсним

Платіжне доручення

685

311

90 000

4

Відкориговано податкові зобов'язання методом «сторно» після визнання договору недійсним

Договір постачання, рішення суду, РК

643

641

15 000

Облік у покупця

1

Перераховано плату за товар постачальнику

Платіжне доручення

377

311

90 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

ПН

641

644

15 000

3

Отримано гроші від постачальника після визнання договору недійсним

Виписка банку

311

377

90 000

4

Відкориговано податковий кредит методом «сторно» після визнання договору недійсним

Договір постачання, рішення суду, РК

641

644

15 000

Висновки

Після визнання договору недійсним сторони повинні провести реституцію. Ця операція в бухгалтерському обліку відображається методом «сторно».

Для коригування податкових зобов'язань на дату повернення товарів або передоплати постачальник оформляє РК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали