Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переведення основних засобів із виробничих у невиробничі і назад


Із цієї статті ви дізнаєтеся:

  • як документально оформити переведення виробничих основних засобів (далі – ОЗ) у невиробничі і назад;
  • як відобразити таке переведення у бухгалтерському та податковому обліку.

Що можна зробити на практиці: оформити наказ із переліком виробничих ОЗ, що підлягають перекладу в невиробничі ОС (і навпаки), з обґрунтуванням їх переведення. На підставі наказу відобразити переведення в обліку.


Як визначити невиробничі ОЗ

Термін «невиробничий» означає, що об'єкт ОЗ не використовується в господарській діяльності платника податків (пп. 138.3.2 Податкового кодексу, далі – ПК). Тобто в діяльності, пов'язаної із виробництвом (виготовленням) продукції, реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу (пп. 14.1.36 ПК).

На практиці іноді досить складно визначити, є об'єкт невиробничим чи ні. Ми рекомендуємо діяти методом виключення, а саме з'ясувати, без яких активів робочий процес на підприємстві можливий. Наприклад, на підприємстві є спортзал, де встановлено бігову доріжку, кардиотренажері та сауну. Робота вашого підприємства можлива без цих об'єктів, тобто вони є невиробничими. Однак якщо ви отримуєте дохід від їх експлуатації (наприклад, за плату дозволяєте тренуватися в спортзалі або здаєте подібні об'єкти в оренду), тоді вони перестають бути невиробничими, їх треба перевести до складу виробничих. І навпаки: ви перестали здавати тренажери в оренду і брати гроші за тренування в залі – тоді ці об'єкти треба переводити назад до складу невиробничих.

Документи при переведенні

Отже, ваш виробничий об'єкт перестав брати участь у виробничій діяльності, ви більше не отримуєте доходу від його експлуатації. Цей об'єкт треба перевести до складу невиробничих ОЗ. Які документи треба при цьому оформити?

Насамперед видається наказ (розпорядження) керівництва, де наводиться перелік (найменування) об'єктів ОЗ, які переводяться до складу невиробничих, і вказана дата їх переведення. Саме наказ є підставою для такого переведення. Тому в наказі слід роз'яснити призначення ОЗ і мотивувати переведення конкретними виробничими процесами (наприклад, у зв'язку із припиненням певного виду діяльності).

На підставі наказу (розпорядження) керівника складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основного засобу типової форми № ОЗ-1, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. Акт складається у двох примірниках (при внутрішньому переміщенні): перший здається до бухгалтерії, а другий залишається в матеріально відповідальної особи передавального підрозділу.

Припустимо, згодом ситуація зміниться (ви почнете отримувати дохід від експлуатації цього ОЗ) і вам буде потрібно здійснити зворотне ведення. Сама процедура і первинні документи для переведення ОЗ із невиробничих до складу виробничих будуть аналогічними. Видається наказ (розпорядження) керівництва і на підставі даних типової форми № ОЗ-1 здійснюється переведення, але вже з невиробничих ОЗ у виробничі.

Бухгалтерський облік

П(С)БО 7 не поділяє ОЗ на виробничі та невиробничі. Іншими словами, дозволяє амортизувати об'єкти незалежно від того, використовуються вони в господарській діяльності підприємства чи ні.

Тому після переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих амортизацію в бухобліку продовжуємо нараховувати – тим методом, який зафіксовано в обліковій політиці підприємства.

Суми нарахованої амортизації невиробничих ОЗ списуємо на субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Списання на 949 рахунок починається з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта до складу невиробничих.

Податок на прибуток

Якщо об'єкт переведено до складу невиробничих ОЗ, то для цілей податку на прибуток нарахування амортизації слід припинити – починаючи з місяця, що настає за місяцем такого переведення. Адже за загальним правилом нарахування амортизації (при прямолінійному методі) починається з місяця, що настає за введенням об'єкта в експлуатацію, і закінчується з місяця, що настає за вибуттям об'єкта (п. 29 П(С)БО 7). А норми пп. 138.3.1 ПК передбачають, що розрахунок амортизації ОЗ здійснюється за правилами П(С)БО або МСФЗ.

У нашому випадку фактичного вибуття ОЗ не відбулося, але об'єкт вибув зі складу виробничих ОЗ. А невиробничі ОЗ, як ми вже сказали вище, у податковому обліку не підлягають амортизації. Тому для цілей податкового обліку такі ОЗ виводяться з експлуатації на підставі наказу про їх переведення до складу невиробничих ОЗ.

При цьому, згідно з п. 138.1, 138.2 ПК, фінрезультат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку:

  • збільшується на суму нарахованої в бухобліку амортизації;
  • зменшується на суму амортизації, нарахованої в податковому обліку.

Однак у податковому обліку невиробничі ОЗ не підлягають амортизації. Тому сума бухгалтерської амортизації невиробничих ОЗ у цілому збільшить суму фінрезультату до оподаткування.

ПДВ

Платники ПДВ у випадку переведення необоротних активів до складу невиробничих зобов'язані нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ (пп. «в» п. 198.5 ПК) у тому періоді, коли переведедння було оформлене, і скласти податкову накладну не пізніше останнього дня цього звітного періоду.

База оподаткування визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості об'єкта, яка склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, у якому відбулося переведення (п. 189.1 ПК).

Для наочності наведемо два приклади.

Приклад 1
Переведення об'єкта з виробничих у невиробничі ОЗ

У липні 2016 року холодильне обладнання, яке раніше використовувалося в торговельному залі підприємства для зберігання товару, за розпорядженням адміністрації підприємства передано в розпорядження бази відпочинку (у зв'язку з купівлею нового обладнання для торговельного залу). Згідно з обліковою політикою підприємства, усі об'єкти ОЗ, що знаходяться на базі відпочинку, визнано невиробничими, тому що база відпочинку повністю утримується за рахунок коштів підприємства і не веде окрему господарську діяльність (не отримує доходу).

Щодо обладнання є такі дані:

  • придбано в січні 2015 року;
  • строк корисного використання – 5 років;
  • первісна вартість – 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.).

Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату

Дт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано суму передоплати за обладнання

Банківська виписка

371

311

60 000,00

2

Отримано придбане обладнання

Акт приймання-передачі

152

631

50 000,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ із вартості обладнання

Податкова накладна

641/ПДВ

631

10 000,00

4

Здійснено зарахування аборгованостей із постачальником

Бухгалтерська довідка

631

371

60 000,00

5

Уведено в експлуатацію холодильне обладнання

Акт приймання-передачі (типова форма № ОЗ-1)

104

152

50 000,00

6

Нараховано амортизацію за період експлуатації обладнання
(50 000 : 60 міс. х 18 міс.)
(з лютого 2015 року по липень 2016-го)

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

93

131

15 000,00

7

Переведено обладнання до складу невиробничих ОЗ (за балансовою вартістю на дату переведення)*

Наказ, акт типової форми № ОЗ-1

104

104

50 000,00

8

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на дату переведення обладнання до складу невиробничих ОЗ
[(50 000 – 50 000 : 60 міс. х 17 міс.) х 20 %]

Податкова накладна

643**

641/ПДВ

7 166,67

9

104**

643

7 166,67

10

Нараховано амортизацію обладнання за серпень 2016 року
[(50 000,00 + 7 166,67 – 15 000,00) : 42 мес.]

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

949

131

1 003,97

1 003,97

* Підприємство може відкрити різні субрахунки для обліку виробничих і невиробничих ОЗ. Наприклад, на субрахунку 1041 обліковувати обладнання, призначене для використання в госпдіяльності, а на субрахунку 1042 – обладнання, не використовуване в госпдіяльності. Амортизацію при цьому можна нараховувати, також відкривши субрахунки 1311 і 1312 відповідно.
** Згідно з п. 11 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (далі – Інструкція № 141).

Приклад 2
Переведення об'єкта з невиробничих у виробничі ОЗ

У липні 2016 року один із легкових автомобілів, який раніше використовувався на базі відпочинку підприємства, передано в розпорядження адміністрації підприємства. Як і в попередньому прикладі, згідно з обліковою політикою підприємства, усі об'єкти ОЗ, що знаходяться на базі відпочинку, визнано невиробничими, тому що база відпочинку повністю утримується за рахунок коштів підприємства і не веде окрему господарську діяльність (не отримує доходу).
Щодо автомобіля є такі дані:

  • придбано в січні 2015 року;
  • строк корисного використання – 5 років;
  • первісна вартість 600 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 100 000 грн.).

Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

 Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату

Дт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано суму передоплати за автомобіль

Банківська виписка

371

311

600 000

2

Отримано придбаний автомобіль

Акт приймання-передачі

152

631

600 000

3

Здійснено зарахування заборгованостей із постачальником

Бухгалтерська довідка

631

371

600 000

4

Уведено в експлуатацію автомобіль

Типова форма № ОЗ-1

105

152

600 000

5

Нараховано амортизацію за період експлуатації автомобіля на базі відпочинку
(600 000 : 60 міс. х 18 міс.)
(з лютого 2015 року по липень 2016-го)

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

949

131

180 000

180 000

6

Переведено автомобіль до складу виробничих ОЗ

Наказ, типова форма № ОЗ-1

105

105

600 000

7

Відображено податковий кредит за автомобілем, переведеним до складу виробничих об'єктів
[(600 000 – 600 000 : 60 міс. х 17 міс.) х 20 %]

Бухгалтерська довідка

641/ПДВ

719*

86 000

8

Нараховано амортизацію автомобіля за серпень 2016 року
[(600 000 – 180 000) : 42 міс.]

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

92

131

10 000

* Згідно з п. 10 Інструкції № 141.

Висновки

Для переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих і навпаки підприємству необхідно видати наказ. У цьому наказі потрібно навести перелік таких ОХ і вказати причини, з яких здійснюється таке переведення (наприклад, виробниче ОЗ переводиться до складу невиробничих у зв'язку із закриттям структурного виробничого підрозділу).

У бухобліку ОЗ, переведені до складу невиробничих, продовжують амортизуватися. А от у податковому обліку невиробничі ОЗ амортизації не підлягають. Крім того, при переведенні об'єкта до невиробничих ОЗ підприємство зобов'язане нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи із залишкової вартості об'єкта на момент переведення.

При зворотному переведенні (із невиробничих у виробничі) амортизація в податковому обліку нараховується починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення. Крім того, у підприємства виникає право на податковий кредит за таким ОЗ. При цьому треба виписати розрахунок коригування до оформленої раніше податкової накладної (або оформити бухгалтерською довідкою, якщо податкова накладна не виписувалася).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали