з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату

Дт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано суму передоплати за обладнання

Банківська виписка

371

311

60 000,00

2

Отримано придбане обладнання

Акт приймання-передачі

152

631

50 000,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ із вартості обладнання

Податкова накладна

641/ПДВ

631

10 000,00

4

Здійснено зарахування аборгованостей із постачальником

Бухгалтерська довідка

631

371

60 000,00

5

Уведено в експлуатацію холодильне обладнання

Акт приймання-передачі (типова форма № ОЗ-1)

104

152

50 000,00

6

Нараховано амортизацію за період експлуатації обладнання
(50 000 : 60 міс. х 18 міс.)
(з лютого 2015 року по липень 2016-го)

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

93

131

15 000,00

7

Переведено обладнання до складу невиробничих ОЗ (за балансовою вартістю на дату переведення)*

Наказ, акт типової форми № ОЗ-1

104

104

50 000,00

8

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на дату переведення обладнання до складу невиробничих ОЗ
[(50 000 – 50 000 : 60 міс. х 17 міс.) х 20 %]

Податкова накладна

643**

641/ПДВ

7 166,67

9

104**

643

7 166,67

10

Нараховано амортизацію обладнання за серпень 2016 року
[(50 000,00 + 7 166,67 – 15 000,00) : 42 мес.]

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

949

131

1 003,97

1 003,97

* Підприємство може відкрити різні субрахунки для обліку виробничих і невиробничих ОЗ. Наприклад, на субрахунку 1041 обліковувати обладнання, призначене для використання в госпдіяльності, а на субрахунку 1042 – обладнання, не використовуване в госпдіяльності. Амортизацію при цьому можна нараховувати, також відкривши субрахунки 1311 і 1312 відповідно.
** Згідно з п. 11 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (далі – Інструкція № 141).