• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПН при отриманні послуг від нерезидента

11.12.2018 4616 0 2

Заповнення ПН/РК на всі випадки життя


Акценти цієї статті:

 • у якому випадку оформляється ПН;
 • як визначити базу оподаткування і дату нарахування податкових зобов'язань і податкового кредиту;
 • особливості оформлення ПН.

Правила оподаткування і складання ПН

Порядок обкладення ПДВ операцій із придбання послуг у нерезидента залежить від місця постачання цих послуг. Правила визначення місця постачання послуг наведені в п. 186.2–186.4 ПК. Якщо за цими правилами місце постачання послуг:

 • знаходиться на МТУ – то їх отримання обкладається ПДВ, навіть якщо отримувач-юрособа не зареєстрований платником ПДВ (ст. 208 ПК). При цьому ПН оформляється, тільки якщо отримувач зареєстрований платником ПДВ;
 • знаходиться за межами МТУ – тоді об'єкт обкла­дення ПДВ не виникає, ПН не оформляється.

Базою оподаткування є договірна вартість послуг. Якщо до цієї вартості будуть включені податки, сплачені нерезидентом у своїй країні (наприклад, той же ПДВ), їх сума теж включаються до бази обкладення українським ПДВ. Якщо нерезидент надає послуги безплатно, то база оподаткування визначається виходячи зі звичайної ціни таких послуг. Для визначення бази оподаткування договірна вартість, виражена в інвалюті, перераховується за курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов'язань (п. 190.2 ПК).

Податкові зобов'язання нараховуються за правилом першої події: або на дату списання грошей для оплати послуг із банківського рахунка отримувача послуг, або на дату підписання акта їх приймання (п. 187.8 ПК). Платник ПДВ оформляє ПН і реєструє її в ЄРПН.

Право на податковий кредит виникає в отримувача послуг на дату складання ПН (п. 198.2 ПК). При цьому якщо ПН буде зареєстрована в ЄРПН:

 • з дотриманням строку реєстрації – отримувач послуг від нерезидента (платник ПДВ) може відобразити податковий кредит в одному звітному періоді з податковими зобов'язаннями,
 • з порушенням зазначеного строку – податковий кредит відображається в періоді реєстрації ПН.

Особливості оформлення ПН (п. 12 Порядку № 1307, Лист № 36942):

 • у лівому верхньому кутку ПН ставиться позначка «Х» і зазначається тип причини 14 «Складена одержувачем (покупцем) послуг від нерезидента»;
 • рядку «Постачальник (продавець)» зазначається найменування (П. І. Б.) нерезидента – постачальника послуг, а через кому країна, у якій він зареєстрований,
 • рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» – умовний ІПН «500000000000»;
 • реквізитах ПН, призначених для даних покупця, отримувач послуг відображає свої дані;
 • рядки «Податковий номер платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта» не заповнюються як у даних для постачальника, так і в даних для отримувача.

Відображення в декларації: рядок 6 та рядок 13, колонки А та Б.

Приклад
ТОВ «Сопілка», ІПН – 111111111111, придбало у нерезидента – фірми «Wald-Pol», Польща, консультаційні послуги договірною вартістю 2 000 євро з відстроченням платежу. Акт підписано 17.12.18 р. (умовний курс НБУ на дату підписання – 33 грн. за 1 євро).

Заповнення ПН див. у фрагменті.

Фрагмент

Зведена податкова накладна

   

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763)

Складена на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

Х

1

4

         

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата складання Порядковий номер

Постачальник (продавець)

 

(найменування; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця)

(індивідуальний податковий номер) (номер філії) (податковий номер платника податку або

серія (за наявності) та номер паспорта)

 

Отримувач (покупець)

 

(найменування; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця)

(індивідуальний податковий номер) (номер філії) (податковий номер платника податку або

серія (за наявності) та номер паспорта)

Розділ А

I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість

79 200,00

II

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

13 200,00

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

13 200,00

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

66 000,00

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

IX

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

Розділ Б

№ з/п

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість (об’єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість

Код ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

товару згідно з УКТЗЕД

ознаки імпортованого товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Консультаційні послуги

   

70.22

послуга

 

1

66 000,00

20

 

66 000,00

13 200,00

 

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв’язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов’язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)

Григоренко Е. О.

 

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта

<...>

 

Зразок_накладна.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали