Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Комісія: облік операцій на території України

Акценти цієї статті: порядок податкового та бухгалтерського обліку в комітента і комісіонера у рамках договорів комісії на продаж товару і комісії на придбання товару.


Комісія на продаж

Предмет договору комісії на продаж зводиться до такого: комісіонер реалізує товар замовника (комітента) третій особі (покупцеві). Для зручності кроки з виконання договору та облік сторін на кожному кроці покажемо в таблицях.

Скорочення: ПК – Податковий кодекс; ЄРПН – Єдиний реєстр податкових накладних.

Таблиця 1. Облік у комітента

Операція

Відображення в обліку

Крок 1.

Передача товару комісіонерові

Бухгалтерський облік. Субрахунок 283 «Товари, передані на комісію». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і комісіонерів (якщо їх декілька). Доходи і витрати не відображаються

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. На дату передачі товару виникають податкові зобов'язання з ПДВ (п. 187.1, 189.4 ПК). Комітент повинен виписати податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у строк, установлений п. 201.10 ПК.

Якщо комісіонер – неплатник ПДВ, тоді в податковій накладній слід зазначити:

– у лівому верхньому кутку – тип причини 02;

– у рядку «Особа (платник податків) – покупець – «Неплатник»;

– у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» – умовний ІПН «100000000000»

Крок 2.

Продаж товару покупцеві

Бухгалтерський облік. Дохід від продажу (на підставі звіту комісіонера) відображається за кредитом субрахунка 702 «Дохід від реалізації товарів». Собівартість реалізованих товарів із кредиту субрахунка 283 списується в дебет субрахунка 902 «Собівартість
реалізованих товарів»

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Дохід від реалізації товару виникає у комітента-єдинника в момент отримання виручки в готівковій (у касу) або безготівковій (на поточний рахунок) формі

ПДВ. Податкових зобов'язань не виникає, оскільки це друга подія

Крок 3. Виплата комісіонерові
винагороди
і компенсація його додаткових витрат

Бухгалтерський облік. Сума винагороди комісіонера відображається у складі витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16). Витрати визнаються на дату підписання документа, що підтверджує надання посередницьких послуг. Якщо комісіонерові компенсуються будь-які витрати, то сума компенсації також відноситься до витрат на збут

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. Якщо комісіонер є платником ПДВ, комітент має право на податковий кредит при виплаті винагороди, за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН (п. 189.4, 198.2 ПК). У т. ч. і в разі компенсації комісіонерові додаткових витрат

Таблиця 2. Облік у комісіонера

Операція

Відображення в обліку

Крок 1.

Отримання товару на комісію

Бухгалтерський облік. Позабалансовий субрахунок 024 «Товари, прийняті на комісію». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і замовників. Облік товарів ведеться за цінами, передбаченими в договорі, акті приймання-передачі. Дохід не виникає

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. Комісіонер – платник ПДВ має право на податковий кредит за наявності податкової накладної, зареєстрованої комітентом у ЄРПН (п. 189.4, 198.2 ПК)

Крок 2.

Реалізація товару покупцеві та передача виручки комітентові

Бухгалтерський облік. Виручка від реалізації товару комітента не визнається доходом комісіонера (п. 6.2 П(С)БО 16). Проте дохід, отриманий від реалізації такого товару, комісіонер відображає за кредитом субрахунка 702 та одночасно показує зменшення суми доходу і виникнення заборгованості перед комітентом проведенням Дт 704 «Вирахування з доходу» – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Сума виручки, отримана від реалізації комісійного товару, до доходу комісіонера-єдинника не включається (п. 292.4 ПК)

ПДВ. Податкові зобов'язання у комісіонера – платника ПДВ виникають на дату першої події, тобто або на дату відвантаження товару покупцеві, або на дату отримання оплати від покупця (п. 187.1 ПК)

Крок 3.

Отримання від комітента винагороди і компенсації додаткових витрат

Бухгалтерський облік. Сума отриманої винагороди включається до доходу комісіонера і відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг». Якщо комісіонер мав додаткові затрати, які компенсуються комітентом, сума такої компенсації не включається до складу доходів комісіонера і, відповідно, сума здійснених затрат не включається до складу витрат.

Зверніть увагу: у комісіонера повинні бути первинні документи, що підтверджують суму здійснених витрат. Копії цих документів додаються до звіту комісіонера

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Сума винагороди включається до доходу комісіонера-єдинника
у момент отримання в готівковій або безготівковій формі

ПДВ. Комісіонер – платник ПДВ нараховує податкові зобов'язання на суму комісійної винагороди на дату першої події (п. 187.1, 189.4 ПК): це може бути або отримання винагороди, або підписання документа, що підтверджує факт надання послуги (наприклад, акта наданих послуг). На цю дату оформляється податкова накладна і реєструється
в ЄРПН у строк, установлений п. 201.10 ПК.

Якщо комісіонером були здійснені додаткові витрати, що компенсуються комітентом, у нього є право на податковий кредит на загальних підставах (п. 198.2 ПК), проте на дату підписання акта наданих послуг він повинен нарахувати податкові зобов'язання
і виписати комітентові податкову накладну

Приклад 1

За договором комісії на продаж комітент передав комісіонерові товар на реалізацію. Продажна вартість товару – 120 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 20 000 грн.), собівартість товару –
65 000 грн. Згідно з умовами договору винагорода комісіонера становить 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.) та утримується ним самостійно з виручки, отриманої від продажу товару. Собівартість наданих комісіонером послуг – 7 000 грн.

Облік операцій покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у комітента

1

Передано на комісію товар

Накладна типової
форми № М-11*

283

281

65 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641

20 000

3

Реалізовано товар

Звіт комісіонера

361

702

120 000

702

643

20 000

4

Списано собівартість реалізованого товару

Бухгалтерська довідка

902

283

65 000

5

Підписано акт наданих комісіонером послуг

Акт наданих послуг

93

685

10 000

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

685

2 000

7

Отримано кошти від комісіонера за реалізований товар (за вирахуванням суми винагороди)

Виписка банку

311

361

108 000

8

Відображено взаємозалік заборгованостей у сумі комісійної винагороди

Бухгалтерська довідка

685

361

12 000

Облік у комісіонера

1

Прийнято товар на комісію для реалізації

Типова форма № М-11

024

120 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

20 000

3

Отримано передоплату від покупця

Виписка банку

311

681

120 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ:

– на вартість реалізованого товару

Податкова
накладна


643


641


20 000

– на суму комісійної винагороди

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали