п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у комітента

1

Передано на комісію товар

Накладна типової
форми № М-11*

283

281

65 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641

20 000

3

Реалізовано товар

Звіт комісіонера

361

702

120 000

702

643

20 000

4

Списано собівартість реалізованого товару

Бухгалтерська довідка

902

283

65 000

5

Підписано акт наданих комісіонером послуг

Акт наданих послуг

93

685

10 000

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

685

2 000

7

Отримано кошти від комісіонера за реалізований товар (за вирахуванням суми винагороди)

Виписка банку

311

361

108 000

8

Відображено взаємозалік заборгованостей у сумі комісійної винагороди

Бухгалтерська довідка

685

361

12 000

Облік у комісіонера

1

Прийнято товар на комісію для реалізації

Типова форма № М-11

024

120 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

20 000

3

Отримано передоплату від покупця

Виписка банку

311

681

120 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ:

– на вартість реалізованого товару

Податкова
накладна


643


641


20 000

– на суму комісійної винагороди