Операція

Відображення в обліку

Крок 1.

Передача товару комісіонерові

Бухгалтерський облік. Субрахунок 283 «Товари, передані на комісію». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і комісіонерів (якщо їх декілька). Доходи і витрати не відображаються

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. На дату передачі товару виникають податкові зобов'язання з ПДВ (п. 187.1, 189.4 ПК). Комітент повинен виписати податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у строк, установлений п. 201.10 ПК.

Якщо комісіонер – неплатник ПДВ, тоді в податковій накладній слід зазначити:

– у лівому верхньому кутку – тип причини 02;

– у рядку «Особа (платник податків) – покупець – «Неплатник»;

– у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» – умовний ІПН «100000000000»

Крок 2.

Продаж товару покупцеві

Бухгалтерський облік. Дохід від продажу (на підставі звіту комісіонера) відображається за кредитом субрахунка 702 «Дохід від реалізації товарів». Собівартість реалізованих товарів із кредиту субрахунка 283 списується в дебет субрахунка 902 «Собівартість
реалізованих товарів»

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Дохід від реалізації товару виникає у комітента-єдинника в момент отримання виручки в готівковій (у касу) або безготівковій (на поточний рахунок) формі

ПДВ. Податкових зобов'язань не виникає, оскільки це друга подія

Крок 3. Виплата комісіонерові
винагороди
і компенсація його додаткових витрат

Бухгалтерський облік. Сума винагороди комісіонера відображається у складі витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16). Витрати визнаються на дату підписання документа, що підтверджує надання посередницьких послуг. Якщо комісіонерові компенсуються будь-які витрати, то сума компенсації також відноситься до витрат на збут

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. Якщо комісіонер є платником ПДВ, комітент має право на податковий кредит при виплаті винагороди, за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН (п. 189.4, 198.2 ПК). У т. ч. і в разі компенсації комісіонерові додаткових витрат