Операція

Відображення в обліку

Крок 1.

Отримання товару на комісію

Бухгалтерський облік. Позабалансовий субрахунок 024 «Товари, прийняті на комісію». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і замовників. Облік товарів ведеться за цінами, передбаченими в договорі, акті приймання-передачі. Дохід не виникає

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

ПДВ. Комісіонер – платник ПДВ має право на податковий кредит за наявності податкової накладної, зареєстрованої комітентом у ЄРПН (п. 189.4, 198.2 ПК)

Крок 2.

Реалізація товару покупцеві та передача виручки комітентові

Бухгалтерський облік. Виручка від реалізації товару комітента не визнається доходом комісіонера (п. 6.2 П(С)БО 16). Проте дохід, отриманий від реалізації такого товару, комісіонер відображає за кредитом субрахунка 702 та одночасно показує зменшення суми доходу і виникнення заборгованості перед комітентом проведенням Дт 704 «Вирахування з доходу» – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Сума виручки, отримана від реалізації комісійного товару, до доходу комісіонера-єдинника не включається (п. 292.4 ПК)

ПДВ. Податкові зобов'язання у комісіонера – платника ПДВ виникають на дату першої події, тобто або на дату відвантаження товару покупцеві, або на дату отримання оплати від покупця (п. 187.1 ПК)

Крок 3.

Отримання від комітента винагороди і компенсації додаткових витрат

Бухгалтерський облік. Сума отриманої винагороди включається до доходу комісіонера і відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг». Якщо комісіонер мав додаткові затрати, які компенсуються комітентом, сума такої компенсації не включається до складу доходів комісіонера і, відповідно, сума здійснених затрат не включається до складу витрат.

Зверніть увагу: у комісіонера повинні бути первинні документи, що підтверджують суму здійснених витрат. Копії цих документів додаються до звіту комісіонера

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку

Єдиний податок. Сума винагороди включається до доходу комісіонера-єдинника
у момент отримання в готівковій або безготівковій формі

ПДВ. Комісіонер – платник ПДВ нараховує податкові зобов'язання на суму комісійної винагороди на дату першої події (п. 187.1, 189.4 ПК): це може бути або отримання винагороди, або підписання документа, що підтверджує факт надання послуги (наприклад, акта наданих послуг). На цю дату оформляється податкова накладна і реєструється
в ЄРПН у строк, установлений п. 201.10 ПК.

Якщо комісіонером були здійснені додаткові витрати, що компенсуються комітентом, у нього є право на податковий кредит на загальних підставах (п. 198.2 ПК), проте на дату підписання акта наданих послуг він повинен нарахувати податкові зобов'язання
і виписати комітентові податкову накладну