Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бухгалтерський облік вантажних перевезень і додаткових послуг

Акценти цієї статті: на прикладах наочно показано відображення в бухгалтерському обліку операцій з перевезення вантажів та їх експедирування у двох випадках:

  • коли експедитор сам виступає перевізником;
  • коли експедитор для виконання перевезення і надання супутніх йому послуг наймає третіх осіб від свого імені, але при цьому діє за рахунок і за дорученням замовника.

У таблиці наведено порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат у перевізника та експедитора залежно від умов договору (підстава – П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 16 «Витрати»).

Вид договору

Дохід

Витрати

Собівартість

Інші витрати

1

2

3

4

Договір на перевезення вантажів (договір на перевезення та надання додаткових послуг укладається між замовником і виконавцем послуг)

Дохід визнається повністю в розмірі договірної вартості послуг (за вирахуванням ПДВ) (п. 5, 10 П(С)БО 15)

Собівартість послуг з перевезення формується із прямих витрат на перевезення (п. 5, 6, 7 П(С)БО 16) і загальновиробничих витрат

Інші витрати (адміністративні, витрати на збут, інші операційні) визнаються за правилами П(С)БО 16 і відображаються підприємством у тому періоді, коли їх було понесено (п. 17–21)

Договір транспортного експедирування

(експедитор виступає посередником між замовником і виконавцем послуг з перевезення)

До доходу включається лише сума винагороди експедитора (за вирахуванням ПДВ). Суми надходжень від замовника (транзитні кошти) для оплати послуг третіх осіб у складі доходів експедитора не враховуються (п. 5, 6.2 П(С)БО 15)

Прямі витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта перевезення, відсутні. Проте до собівартості наданих послуг можуть включатися загальновиробничі витрати, не прив'язані до одного конкретного об'єкта, наприклад: вартість інформаційних послуг, пов'язаних із дислокацією вагонів (п. 9.1 П(С)БО 16)

Розглянемо обидві ситуації з таблиці на прикладах.

Приклад 1

Підприємством укладено договір із замовником (вантажовідправником) на перевезення вантажів маршрутом м. Дніпропетровськ – м. Ніжин. Додаткові умови договору: перевізник забезпечує навантаження-розвантаження вантажу, охорону вантажу на шляху проходження.

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено суму доходу від реалізації транс­портних послуг

Договір, рахунок, акт виконаних робіт, ТТН

361

703

39 000

2

Відображено суму доходу від реалізації послуг з навантаження-розвантаження

361

703

4 500

3

Відображено суму доходу від реалізації послуг з охорони вантажу

361

703

4 500

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641/ПДВ

8 000

5

Отримано від замовника суму на оплату наданих йому послуг

Виписка банку

311

361

48 000

6

Відображено витрати, пов'язані з перевезенням вантажу

Дорожній лист, відомість нарахування зарплати тощо

23

203, 66, 201, 65

28 900

7

Відображено загальновиробничі витрати (амортизація будівлі гаража, зарплата диспетчера)

Розрахунок амортизації, відомість нарахування зарплати

91

13, 66, 65

8 000

8

Включено загальновиробничі витрати до складу витрат, пов'язаних із перевезенням

Облікові регістри

23

91

8 000

9

Списано витрати до складу собівартості наданих послуг

903

23

36 900

10

Відображено фінансовий результат

703

791

40 000

791

903

36 900

Приклад 2

Підприємство провадить транспортно-експе­диторську діяльність: за рахунок замовників організовує перевезення вантажу та надання додаткових послуг, пов'язаних із перевезенням. Порядок розрахунків: 100%-ва передоплата за послуги, пов'язані з транспортним експедируванням; виплата винагороди за фактом після подання акта виконаних робіт.

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано передоплату від замовника

Банківська виписка

311

685

3 996

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

666

3

Перераховано оплату перевізникові

Банківська виписка

377

311

3 300

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

550

5

Перераховано оплату охоронному агентству

Банківська виписка

377

311

696

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

116

7

Відображено зарахування зобов'язань перед замовником і виконавцями послуг із перевезення

Акти виконаних робіт від виконавця, ТТН, акт виконаних робіт експедитора

685

377

3 330

8

685

643

666

9

644

377

666

10

Відображено дохід експедитора в сумі нарахованої винагороди

Акт виконаних робіт експедитора

361

703

300

11

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641/ПДВ

50

12

Отримано винагороду від замовника

Банківська виписка

311

361

300

13

Відображено фінансовий результат

Облікові регістри

703

791

250


Таким чином, облік залежить від виду договору, укладеного з клієнтом.

1. Підприємства, які самостійно надають послуги з перевезення вантажів і весь комплекс пов'язаних із перевезенням послуг, визнають у бухгалтерському обліку дохід безпосередньо після надання такої комплексної послуги в розмірі її договірної вартості (без ПДВ).

2. Підприємства, які займаються транспортним експедируванням вантажів, визнають дохід після виконання перевезення і додаткового комплексу послуг лише в розмірі своєї винагороди (без ПДВ). Кошти замовника, отримані експедитором на оплату послуг третіх осіб, залучених до виконання договору ТЕО, не включаються ні до доходів, ні до витрат експедитора. Це витрати, які несе безпосередньо замовник і які «перевиставляє» йому експедитор на підставі первинних документів, отриманих від третіх осіб, залучених до виконання договорів.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 4

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали