Вид договору

Дохід

Витрати

Собівартість

Інші витрати

1

2

3

4

Договір на перевезення вантажів (договір на перевезення та надання додаткових послуг укладається між замовником і виконавцем послуг)

Дохід визнається повністю в розмірі договірної вартості послуг (за вирахуванням ПДВ) (п. 5, 10 П(С)БО 15)

Собівартість послуг з перевезення формується із прямих витрат на перевезення (п. 5, 6, 7 П(С)БО 16) і загальновиробничих витрат

Інші витрати (адміністративні, витрати на збут, інші операційні) визнаються за правилами П(С)БО 16 і відображаються підприємством у тому періоді, коли їх було понесено (п. 17–21)

Договір транспортного експедирування

(експедитор виступає посередником між замовником і виконавцем послуг з перевезення)

До доходу включається лише сума винагороди експедитора (за вирахуванням ПДВ). Суми надходжень від замовника (транзитні кошти) для оплати послуг третіх осіб у складі доходів експедитора не враховуються (п. 5, 6.2 П(С)БО 15)

Прямі витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта перевезення, відсутні. Проте до собівартості наданих послуг можуть включатися загальновиробничі витрати, не прив'язані до одного конкретного об'єкта, наприклад: вартість інформаційних послуг, пов'язаних із дислокацією вагонів (п. 9.1 П(С)БО 16)