№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено суму доходу від реалізації транс­портних послуг

Договір, рахунок, акт виконаних робіт, ТТН

361

703

39 000

2

Відображено суму доходу від реалізації послуг з навантаження-розвантаження

361

703

4 500

3

Відображено суму доходу від реалізації послуг з охорони вантажу

361

703

4 500

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641/ПДВ

8 000

5

Отримано від замовника суму на оплату наданих йому послуг

Виписка банку

311

361

48 000

6

Відображено витрати, пов'язані з перевезенням вантажу

Дорожній лист, відомість нарахування зарплати тощо

23

203, 66, 201, 65

28 900

7

Відображено загальновиробничі витрати (амортизація будівлі гаража, зарплата диспетчера)

Розрахунок амортизації, відомість нарахування зарплати

91

13, 66, 65

8 000

8

Включено загальновиробничі витрати до складу витрат, пов'язаних із перевезенням

Облікові регістри

23

91

8 000

9

Списано витрати до складу собівартості наданих послуг

903

23

36 900

10

Відображено фінансовий результат

703

791

40 000

791

903

36 900