Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Увезення в україну товарів у режимі імпорту

Олег Коружинець

09.09.2014 10739 0 0

Таблиця 1. Порядок включення витрат імпортера до митної вартості товаруз/п

Формування митної вартості

1

2

Витрати, що включаються до митної вартості та додаються до фактурної ціни (ч. 10 ст. 58 Митного кодексу (далі – МК)*

1

Комісійна та брокерська винагорода, за винятком комісійної винагороди, яку імпортер виплачує своєму агенту, що представляє його інтереси за кордоном для закупівлі товарів

2

Вартість ящиків, тари (контейнерів), у яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей уважаються єдиним цілим із відповідним товаром

3

Вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов’язаних із пакуванням

4

Розподілена вартість товарів та послуг, поставлених прямо чи опосередковано, безоплатно або за зниженими цінами, для використання у зв’язку з виробництвом та продажем в Україну оцінюваних товарів. Розподіленою може бути вартість таких товарів чи послуг, як:

– сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати, комплектувальні вироби тощо, які увійшли до складу товарів;

– інструменти, штампи, шаблони та аналогічні предмети, використані у процесі виробництва товарів;

– матеріали (мастильні матеріали, паливо тощо), витрачені в процесі виробництва товарів;

– інженерні та дослідно-конструкторські роботи, дизайн, художнє оформлення, ескізи та креслення, виконані за межами України, які є безпосередньо необхідними для виробництва товарів.

Тут маються на увазі товари чи послуги, попередньо поставлені (надані) імпортером або за його кошт, що їх було використано в процесі виготовлення товарів, на які оформлюється імпортна митна декларація (далі – МД).

Вартість товарів чи послуг може бути розподілена:

– на пешу поставку;

– на визначену імпортером кількість одиниць продукції, що виготовлена до моменту першої поставки;

– на весь передбачений обсяг продукції, якщо цей обсяг можна чітко визначити на підставі конракту тощо.

Приклад. Імпортер увозить в Україну продукцію, для виготовлення якої він попередньо надав постачальнику-нерезиденту штамп. Передбачений контрактом обсяг імпорту становить 20 000 од. На момент першої поставки (5 000 од.) виготовлено 12 000 од. Залежно від поданих митному органу імпортером документів вартість штампа може бути розподілена або на обсяг першої поставки (5 000 од.), або на обсяг виготовленої на момент першої поставки продукції (12 000 од.), або ж на весь контрактний обсяг (20 000 од.)

5

Роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються товарів, які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу йому оцінюваних товарів (зокрема, платежі, які стосуються прав на літературні та художні твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти права інтелектуальної власності). Зазначені витрати включаються до митної вартості товарів згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 21.05.12 р. № 446. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари

6

Частина виручки, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця від будь-якого подальшого перепродажу, використання або розпорядження товаром на митній території України

* Зазначені витрати включаються до митної вартості, якщо вони не входять до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті постачальнику.

7

Витрати на транспортування товару від місця виробництва (зберігання) до пункту ввезення на митну територію України (це може бути пункт пропуску на кордоні, аеропорт чи інший пункт ввезення на митну територію України)

8

Витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарів, пов’язані з їх транспортуванням до пункту ввезення на митну територію України (пункт пропуску на кордоні, аеропорт чи інший пункт ввезення на митну територію України)

9

Витрати на страхування товарів

Витрати, що не включаються до митної вартості
(ч. 11 ст. 58 МК)
*

1

Плата за будівництво, спорудження, складення, технічне обслуговування або технічну допомогу, здійснені після ввезення в Україну таких товарів, як промислова установка, машини або обладнання

2

Витрати на транспортування після ввезення товарів в Україну (від пункту пропуску на митному кордоні України до пункту призначення)

3

Сума сплачених податків, які справляються в Україні

* Зазначені витрати не включаються до митної вартості товару, якщо вони виділені із ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, які документально підтверджені та піддаються обчисленню.

Нагадаємо, що відповідно до Правил ІНКОТЕРМС-2010 серед інших умов поставки фігурують такі, як FCA (продавець надає товар у розпорядження перевізника у визначеному місці, яким також може бути місцезнаходження продавця) та DAP (поставка в місце призначення. Місцем призначення може бути будь-який обраний сторонами пункт, у тому числі: пункт пропуску на кордоні України (умови поставки DAF у Правилах ІНКОТЕРМС-2000) або ж місце на митній території України (умови поставки DDU у Правилах ІНКОТЕРМС-2000).

Для формування митної вартості у разі поставки:

  • на умовах FCA – вартість транспортування товару до митного кордону України буде додаватись до фактурної вартості товару;
  • на умовах DAP (пункт призначення на митному кордоні України) – фактурна та митна вартість збігатимуться (звичайно ж, за відсутності інших чинників, що впливають на митну вартість товару);
  • на умовах DAP (пункт призначення на митній території України) – від фактурної вартості слід відняти вартість транспортування від пункту пропуску на митному кордоні до пункту призначення на території України.

Інформацію про вартість транспортування до кордону України та по території України слід витребувати в постачальника, перевізника чи визначити на підставі власних облікових даних, якщо перевезення здійснюються транспортом покупця.

Отже, до митної вартості товару, що імпортується:

  • включається вартість транспортування до пункту пропуску на митну територію України (закордонна частина шляху);
  • не включається вартість транспортування від пункту пропуску на митну територію України і до пункту призначення на території України (українська частина шляху).

Таблиця 2. Порядок включення до митної вартості товару транспортних витрат (у т. ч. на навантаження, відвантаження та обробку товарів)


з/п

Умови поставки відповідно до Правил ІНКОТЕРМС-2010

Суть умов поставки

Приклади визначення митної вартості

1

2

3

4

1

FCA

(місце відправлення знаходиться за межами митного кордону України)

Free Carrier (...named place).

Франко перевізник (...назва місця).

Вважається, що продавець виконав своє зобов'язання з поставки товару, пройшов митне очищення для ввезення з моменту передачі товару в розпорядження перевізника у визначеному пункті

Приклад 1

Поставка здійснюється на умовах FCA Bratislava (тобто імпортер має забрати товар у продавця в м. Братиславі, Словакія).

Вартість товару – 10 000 євро. Вартість транспортування товару перевізником (резидентом України) за маршрутом Братислава – Київ становить 5 000 грн., із них
3 000 грн. припадає на шлях від Братислави до Чопа (до пункту пропуску на митну територію України) та 2 000 грн. – від Чопа до Києва (перевезення по митній території України). Курс НБУ на дату подання імпортером МД – 16 грн. за 1 євро.

Фактурна вартість товару становитиме 160 000 грн. (€10 000 х 16).

Розрахуємо митну вартість товару: 160 000 грн. + 3 000 грн. = 163 000 грн.,

де 3 000 грн. – вартість транспортування товару до кордону України (включається до митної вартості на підставі п. 10 ст. 58 МК).

Саме сума 163 000 грн. і буде базою для нарахування митних платежів

2

DAP

(місце призначення – прикордонний пункт пропуску на митну територію України)

DAP (Delivered At Place
(...named point of destination).

Постачання в пункті (...назва пункту).

Пункт доставки може знаходитись як на кордоні, так і на митній території покупця.

Вважається, що продавець виконав своє зобов'язання з поставки товару, коли він надав покупцеві товар, готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув в узгоджене місце призначення.

Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару в узгоджене місце призначення.

Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита під час ввезення товару
в Україну.

Умови DAP можна застосовувати в разі поставок будь-яким видом транспорту

Приклад 2

Вартість товару 10 200 євро на умовах поставки DAP Чоп (пункт пропуску на кордоні на митну територію України). Вартість транспортування товару перевізником (резидентом України) за маршрутом Чоп – Київ (перевезення по митній території України) – 2 000 грн. (не включається до митної вартості товару на підставі п. 11 ст. 58 МК).

Курс НБУ на дату подання МД – 16 грн. за 1 євро.

Фактурна вартість товару становитиме 163 200 грн. (€10 200 х 16), що збігається
з митною вартістю (вартість транспортування товару до кордону України включена до фактурної вартості товару). Саме сума 163 200 грн. і буде базою для нарахування митних платежів

3

DAP

(місце призначення – пункт на митній території України)

Приклад 3

Вартість товару – 10 500 євро на умовах поставки DAP Київ.

Вартість транспортування товару перевізником-нерезидентом за маршрутом Братислава – Київ становить: від Братислави до Чопа – 200 євро (закордона частина шляху), від Чопа до Києва (перевезення по митній території України) – 300 євро.

Курс НБУ на дату подання МД – 16 грн. за 1 євро.

Фактурна вартість становитиме 168 000 грн. (€10 500 х 16).

Розрахуємо митну вартість товару: €10 500 – €300 = €10 200 х 16 = 163 200 грн.,

де €300 – вартість транспортування товару від кордону України до пункту призначення на митній території України (не включається до митної вартості товару на підставі ч. 11 ст. 58 МК).

Базою для нарахування митних платежів буде сума 163 200 грн.

Таблиця 3. Порядок визначення митних платежів


з/п

Найменування

Формула для розрахунку

Приклад

1

2

3

4

1

Ввізне мито

Нарахування мита за адвалорною ставкою:

Мито = МВ х СМадв : 100,

де МВ – митна вартість товару;

СМадв – ставка мита, %.

Нарахування мита за специфічною ставкою:

Мито = К х СМсп,

де К – кількість товару у фізичних одиницях виміру;

СМсп – ставка мита в грошовому виразі за одиницю товару

Приклад 1

Фактурна вартість товару – 10 000 євро.

Курс НБУ на дату подання імпортером МД – 16 грн. за 1 євро.

Митний орган визначив митну вартість товару в сумі 12 000 євро, або 192 000 грн. (€12 000 х 16). Для товару передбачена адвалорна ставка ввізного мита у розмірі 10 %. Розрахуємо суму мита:

192 000 грн. х 10/100 = 19 200 грн.

Приклад 2

Фактурна вартість товару – 10 000 євро (5 тис. пляшок ємністю 0,5 л, або 2 500 л, пива солодового, код УКТЗЕД 2203 00 01 00).

Курс НБУ на дату подання імпортером МД – 16 грн. за 1 євро.

Митний орган визначив митну вартість товару в сумі 12 000 євро, або 192 000 грн.
(€12 000 х 16). Для товару передбачена специфічна ставка ввізного мита: 0,05 євро за 1 л.

Як бачимо, митна вартість в цьому випадку не впливає на розмір ввізного мита. Розрахуємо суму мита:

2500 л х €0,05 = €125 х 16 = 2 000 грн.

2

Акцизний
податок
(далі – АП)

Нарахування АП за адвалорними ставками:

АП = В х САПадв : 100,

де В – вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

САПадв – ставка акцизного податку, %.

Нарахування АП за специфічною ставкою:

АП = К х САПсп,

де САПсп – ставка акцизного податку в грошовому виразі за одиницю товару

Продовження прикладу 2

Акцизний податок на пиво солодове, код УКТЗЕД 2203 00, нараховується за специфічною ставкою та відповідно до пп. 215.3.1 Податкового кодексу становить 1,24 грн. за 1 л.

Розрахуємо суму акцизного податку:

2 500 л х 1,24 грн. = 3 100 грн.

3

ПДВ

ПДВ = (МВ + Мито + АП) х СПДВ : 100,

де СПДВ – діючі ставки ПДВ, % (7 % або 20 %)

Продовження прикладу 2

Митна вартість товару – 192 000 грн.; ввізне мито – 2 000 грн.; акцизний податок –
3 100 грн. Сума ПДВ (за ставкою 20 %) становитиме:

(192 000 грн. + 2 000 грн. + 3 100 грн.) х 20/100 = 39 420 грн.

Отже, загальна сума митних платежів, що підлягають сплаті під час розмитнення товару за умовами прикладу 2:

2 000 грн. + 3 100 грн. + 39 420 грн. = 44 520 грн.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали