з/п

Формування митної вартості

1

2

Витрати, що включаються до митної вартості та додаються до фактурної ціни (ч. 10 ст. 58 Митного кодексу (далі – МК)*

1

Комісійна та брокерська винагорода, за винятком комісійної винагороди, яку імпортер виплачує своєму агенту, що представляє його інтереси за кордоном для закупівлі товарів

2

Вартість ящиків, тари (контейнерів), у яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей уважаються єдиним цілим із відповідним товаром

3

Вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов’язаних із пакуванням

4

Розподілена вартість товарів та послуг, поставлених прямо чи опосередковано, безоплатно або за зниженими цінами, для використання у зв’язку з виробництвом та продажем в Україну оцінюваних товарів. Розподіленою може бути вартість таких товарів чи послуг, як:

– сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати, комплектувальні вироби тощо, які увійшли до складу товарів;

– інструменти, штампи, шаблони та аналогічні предмети, використані у процесі виробництва товарів;

– матеріали (мастильні матеріали, паливо тощо), витрачені в процесі виробництва товарів;

– інженерні та дослідно-конструкторські роботи, дизайн, художнє оформлення, ескізи та креслення, виконані за межами України, які є безпосередньо необхідними для виробництва товарів.

Тут маються на увазі товари чи послуги, попередньо поставлені (надані) імпортером або за його кошт, що їх було використано в процесі виготовлення товарів, на які оформлюється імпортна митна декларація (далі – МД).

Вартість товарів чи послуг може бути розподілена:

– на пешу поставку;

– на визначену імпортером кількість одиниць продукції, що виготовлена до моменту першої поставки;

– на весь передбачений обсяг продукції, якщо цей обсяг можна чітко визначити на підставі конракту тощо.

Приклад. Імпортер увозить в Україну продукцію, для виготовлення якої він попередньо надав постачальнику-нерезиденту штамп. Передбачений контрактом обсяг імпорту становить 20 000 од. На момент першої поставки (5 000 од.) виготовлено 12 000 од. Залежно від поданих митному органу імпортером документів вартість штампа може бути розподілена або на обсяг першої поставки (5 000 од.), або на обсяг виготовленої на момент першої поставки продукції (12 000 од.), або ж на весь контрактний обсяг (20 000 од.)

5

Роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються товарів, які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу йому оцінюваних товарів (зокрема, платежі, які стосуються прав на літературні та художні твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти права інтелектуальної власності). Зазначені витрати включаються до митної вартості товарів згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 21.05.12 р. № 446. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари

6

Частина виручки, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця від будь-якого подальшого перепродажу, використання або розпорядження товаром на митній території України

* Зазначені витрати включаються до митної вартості, якщо вони не входять до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті постачальнику.

7

Витрати на транспортування товару від місця виробництва (зберігання) до пункту ввезення на митну територію України (це може бути пункт пропуску на кордоні, аеропорт чи інший пункт ввезення на митну територію України)

8

Витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарів, пов’язані з їх транспортуванням до пункту ввезення на митну територію України (пункт пропуску на кордоні, аеропорт чи інший пункт ввезення на митну територію України)

9

Витрати на страхування товарів

Витрати, що не включаються до митної вартості
(ч. 11 ст. 58 МК)
*

1

Плата за будівництво, спорудження, складення, технічне обслуговування або технічну допомогу, здійснені після ввезення в Україну таких товарів, як промислова установка, машини або обладнання

2

Витрати на транспортування після ввезення товарів в Україну (від пункту пропуску на митному кордоні України до пункту призначення)

3

Сума сплачених податків, які справляються в Україні

* Зазначені витрати не включаються до митної вартості товару, якщо вони виділені із ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, які документально підтверджені та піддаються обчисленню.