Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік кредиторської заборгованості

Ольга Папінова

13.07.2016 12215 0 2


Приклади з проведеннями: на числових прикладах показано, як відображаються в бухобліку операції, пов'язані з виникненням, погашенням і списанням кредиторської заборгованості, а також як ці операції впливають на показники фінзвітності.


Приклад 1. Виникнення заборгованості
Протягом звітного періоду підприємством «Альфа» (платник ПДВ) були проведені такі операції:

 • отримано товар від підприємства А на суму 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.);
 • придбано будматеріали в підприємства Б для ремонту бази відпочинку підприємства на суму 18 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 000 грн.) (операція не пов'язана з госпдіяльністю підприємства);
 • отримано аванс від підприємства В у сумі 30 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 5 000 грн.) під постачання готової продукції;
 • отримано позику від власника підприємства «Альфа» – підприємства С у сумі 100 000 грн. строком на 10 місяців;
 • нараховано проценти за користування товаром, отриманим за договором товарного кредиту з підприємством К. Сума процентів становить 666 грн. (у т. ч. ПДВ – 111 грн.);
 • отримано матеріали від структурного підрозділу (гранітний кар'єр), виділеного на окремий баланс. Вартість матеріалів – 125 300 грн.

Таблиця 1. Бухгалтерський облік

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано товар від підприємства А

Накладна типової форми № М-11*

281

631/А

50 000

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631/А

10 000

2

Оприбутковано будматеріали для ремонту бази відпочинку підприємства

Накладна типової форми № М-11

205

631/Б

15 000

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ**

631/Б

3 000

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

205

641/ПДВ***

3 000

3

Отримано передоплату за продукцію від підприємства В

Виписка банку

311

681/В

30 000

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

5 000

4

Отримано позику від підприємства С

Договір позики, виписка банку

311

685/С

100 000

5

Нараховано проценти за користування товаром за договором товарного кредиту з підприємством К

Бухгалтерська довідка

952

684/К

555

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

684/К

111

6

Оприбутковано сировину, передану структурним підрозділом****

Накладна типової форми № М-11

201

683

125 300

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193).
** У момент придбання будматеріалів суми ПДВ включаються до складу податкового кредиту, навіть якщо такі будматеріали не використовуватимуться в госпдіяльності платника податків (п. 198.3 Податкового кодексу, далі – ПК).
*** Оскільки будматеріали не призначені для використання в госпдіяльності, то підприємство повинне нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з вартості їх придбання, а також оформити податкову накладну не пізніше останнього дня звітного періоду і своєчасно зареєструвати її в ЄРПН (пп. «г» п. 198.5 ПК).
**** Ця операція не підпадає під визначення постачання товару, наведене в пп. 14.1.191 ПК, оскільки передача здійснюється в рамках однієї юрособи. Тому право на податковий кредит у підприємства не виникає (п. 188.1 ПК).

Приклад 2. Погашення заборгованості
Протягом звітного періоду підприємством «Альфа» (платник ПДВ) були проведені такі операції:

 • оплачено частину товару, раніше отриманого від підприємства А. Сумма оплати – 7 200 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 200 грн.);
 • відвантажено готову продукція на суму 30 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 5 000 грн.) у рахунок раніше отриманої передоплати від підприємства В;
 • погашено залишок заборгованості за товар перед підприємством А в сумі 52 800 грн. (у т. ч. ПДВ – 8 800 грн.) шляхом укладення договору переведення боргу з підприємством Д;
 • передано готову продукцію вартістю 125 300 грн. структурному підрозділу, виділеному на окремий баланс.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік

(грн.)
 


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено часткове погашення заборгованості перед підприємством А з оплати товару

Виписка банку

631/А

311

7 200

2

Відвантажено готову продукцію в рахунок передоплати, раніше отриманої від підприємства В

Типова форма № М-11

361/В

701

30 000

Закрито розрахунки з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

5 000

Списано собівартість реалізованої продукції

Бухгалтерська довідка

901

26

22 000

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

681/В

361/В

30 000

3

Відображено переведення боргу перед підприємством А на підприємство Д

Договір переведення боргу

631/А

685/Д

52 800

4

Передано структурному підрозділу готову продукцію*

Типова форма № М-11

683

26

125 300

* Ця операція не підпадає під визначення постачання товару, наведене в пп. 14.1.191 ПК, оскільки передача здійснюється в рамках однієї юрособи (п. 188.1 ПК). Тому податкові зобов'язання не нараховуються.

Приклад 3. Списання заборгованості
Протягом звітного періоду підприємство «Альфа» (платник ПДВ):

 • підписало додаткову угоду до договору позики, укладеного із власником, згідно з яким позика в сумі 100 000 грн., раніше надана на строк 10 місяців, не підлягає погашенню позичальником;
 • у ході інвентаризації зобов'язань виявило кредиторську заборгованість перед підприємством Х у сумі 23 900 грн. за надані послуги, за якою минув строк позовної давності.

Таблиця 3. Бухгалтерський облік

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано на доходи суму позики після зміни умов договору

Додаткова угода до договору позики

685/С

717

100 000

2

Списано на доходи заборгованість зі строком позовної давності, що минув, перед підприємством Х

Акт інвентаризації

631/Х

717

23 900

Таблиця 4. Відображення у фінзвітності


п / п

Найменування показника

Відображення у фінзвітності

1

2

3

1

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Кт 631)

Ряд. 1615 форм № 1 № 1-м

2

Поточна кредиторська заборгованість:
– за отриманими авансами (Кт 681)

Додатковий ряд. 1635 форми № 1, ряд. 1690 форми № 1-м

– за договором позики (Кт 685)

Ряд. 1690 форми № 1, № 1-м

– за відсотками, нарахованими згідно з договором товарного кредиту (Кт 684)

– перед новим кредитором, що виникла згідно з договором переведення боргу (Кт 685)

– перед структурним підрозділом (Кт 683)

Додатковий ряд. 1645 форми № 1, ряд. 1690 форми № 1-м

3

Витрати на сплату процентів за договором товарного кредиту (Дт 792 – Кт 952)

Ряд. 2250 форми № 2, ряд. 2270 форми № 2-м

4

Доходи, пов'язані зі списанням визнаного зобов'язання, яке не підлягає погашенню (Дт 631, 685 – Кт 717)

Ряд. 2120 форми № 2, форми № 2-м

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали