п / п

Найменування показника

Відображення у фінзвітності

1

2

3

1

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Кт 631)

Ряд. 1615 форм № 1 № 1-м

2

Поточна кредиторська заборгованість:
– за отриманими авансами (Кт 681)

Додатковий ряд. 1635 форми № 1, ряд. 1690 форми № 1-м

– за договором позики (Кт 685)

Ряд. 1690 форми № 1, № 1-м

– за відсотками, нарахованими згідно з договором товарного кредиту (Кт 684)

– перед новим кредитором, що виникла згідно з договором переведення боргу (Кт 685)

– перед структурним підрозділом (Кт 683)

Додатковий ряд. 1645 форми № 1, ряд. 1690 форми № 1-м

3

Витрати на сплату процентів за договором товарного кредиту (Дт 792 – Кт 952)

Ряд. 2250 форми № 2, ряд. 2270 форми № 2-м

4

Доходи, пов'язані зі списанням визнаного зобов'язання, яке не підлягає погашенню (Дт 631, 685 – Кт 717)

Ряд. 2120 форми № 2, форми № 2-м