Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ремонти основних засобів

Юлія Гужел

09.04.2015 8239 0 2

Експлуатуючи об'єкт основних засобів (далі – ОЗ), ви розумієте, що, напевно, настане час, коли його потрібно буде підремонтувати. Дрібні ремонти прийнято називати поточними, а ось ремонти, які потребують багато часу, сил і витрат, називаються капітальними. Розповімо в консультації, як бухгалтеру визначити, який ремонт назвати поточним, а який – капітальним. А також розглянемо відмінності в обліку витрат за цими двома видами ремонту.

Види ремонту

Якщо на вашому підприємстві є технічний спеціаліст (наприклад, механік або інженер), то він легко визначить, який вид ремонту виконувався для об'єкта ОЗ. А якщо такого спеціаліста немає? Тоді бухгалтеру доведеться самому розбиратися, який саме був ремонт. Адже від виду ремонту залежить порядок обліку витрат на ремонт.

А що таке ремонт взагалі?

У своїх нормативних актах різні відомства різних галузей дають своє визначення ремонтам, притаманне кожній галузі. Із цих визначень можна скласти загальне значення цього слова. Ремонт – це комплекс операцій, направлених на усунення несправностей об'єкта, відновлення його робочого стану і характеристик.

Які ремонти є поточними?

Усі поточні ремонти спрямовані на підтримання, забезпечення або відновлення працездатності об'єкта ОЗ. Під час поточного ремонту відбувається заміна та/або оновлення окремих частин ОЗ. Такі ремонти проводяться з певною періодичністю, щоб забезпечити безперебійну роботу об'єкта.

Які ремонти є капітальними?

Капітальні ремонти теж спрямовані на відновлення працездатності об'єкта й усунення несправностей. Проте основна їх відмінність від поточних – при капремонті відбувається повне чи майже повне відновлення ресурсів і характеристик об'єкта. Можна навіть замінити основну частину об'єкта.

Як у сумнівних випадках розрізнити: це поточний чи капітальний ремонт?

Ми вже вказали на головну відмінність капремонту від поточних ремонтів (див. визначення).

А ще капітальні ремонти зазвичай дорожчі в порівнянні з поточними.

І, як правило, для проведення капремонтів об'єкт виводиться з експлуатації. Пояснюється це просто: капітальний ремонт може зайняти багато часу, і протягом усього цього строку об'єкт не експлуатується. Відповідно, амортизацію на такий об'єкт нараховувати не можна. Тому, щоб у вас була підстава не нараховувати амортизацію, а витрати з ремонту – відобразити в бухгалтерському обліку, такий об'єкт і слід вивести з експлуатації.

Крім того, багато держорганів у різних галузях промисловості також дають визначення поточним і капітальним ремонтам. Наприклад, назвемо документи, у яких містяться визначення різних видів ремонтів будівель і споруд, а також переліки робіт, що належать до них:

Перелік, затверджений наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 10.08.04 р. № 150;

ДСН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», затверджений наказом Мінрегіонбуду від 22.07.09 р. № 295;

лист Мінрегіонбуду від 15.07.09 р. № 9/9-1056;

лист Держкомітету з будівництва та архітектури від 30.04.03 р. № 7/7-401.

А в Положенні, затвердженому наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102, дуже детально розписано порядок проведення та обсяг операцій із ремонтів автотранспортних засобів.

Бухгалтерський облік поточних ремонтів

Пунктом 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що витрати, які здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані й отримання первісно очікуваних вигід від його використання, уключаються до складу витрат. Такі витрати списуються на ті самі рахунки бухгалтерського обліку, що й амортизація об'єкта, який ремонтується. Наприклад, ремонт адміністративної будівлі відобразиться на рахунку 92, а обладнання, на якому виробляється продукція, – на рахунку 23 з подальшим списанням до складу собівартості готової продукції.

Часто на практиці підприємства використовують для відображення витрат на ремонт власними силами окремий субрахунок (наприклад, до рахунка 23 «Виробництво»). І на цьому субрахунку акумулюють усі витрати з ремонтів, що проводяться, які у подальшому (після закінчення ремонту) списують до витрат підприємства.

Бухгалтерський облік капітальних ремонтів

Детальний облік витрат на проведення капітальних ремонтів роз'яснено в розд. 6 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі – Методрекоменда-ції № 561).

Згідно з п. 30 розд. 6 Методрекомендацій № 561 вартість капітальних ремонтів уключається до складу витрат (за аналогією з витратами на поточний ремонт).

Проте якщо капітальний ремонт призводить до збільшення первісно очікуваних від експлуатації об'єкта економічних вигід або строку експлуатації, кількості чи якості продукції, що виробляється за допомогою такого об'єкта, тоді витрати на такий ремонт капіталізуються (п. 14 П(С)БО 7, п. 31 розд. 6 Методрекомендацій № 561). Інакше кажучи, збільшують первісну вартість об'єкта, а до витрат потрапляють уже в міру нарахування амортизації на відремонтований об'єкт. Такі капітальні ремонти називаються поліпшеннями об'єктів (модернізацією, добудовою, дообладнанням, модифікацією, реконструкцією тощо) і є капітальними інвестиціями. Вартість поліпшень відображається на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» із подальшим їх віднесенням до дебету рахунка 10.

Крім того, витрати на капремонт капіталізуються також у разі, якщо (п. 30 розд. 6 Методрекомендацій № 561):

якщо ці витрати пов'язані з окремою амортизованою частиною ОЗ (його компонентом);

якщо щойно придбаний об'єкт потребує витрат, щоб привести його у стан, у якому він буде придатний до експлуатації.

Податковий облік

Фінансовий результат, отриманий у бухгалтерському обліку за ремонтами (поточними й капітальними), не потрібно коригувати для цілей оподаткування.

Виняток – невиробничі ОЗ (пп. 138.3.2 Податкового кодексу). Про облік витрат на ремонти невиробничих ОЗ ви зможете прочитати на с. 12 цього спецвипуску.

Застосовуємо на практиці

Для наочності покажемо на прикладі бухгалтерський і податковий облік витрат на ремонти.

Приклад

Підприємством у лютому 2015 року проведено такі види ремонтних робіт:

позаплановий ремонт у депо двох вантажних вагонів загальновиробничого призначення – вартість ремонту 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 6 000 грн.);

капітальний ремонт службового автомобіля директора (виконано на СТО) – вартість ремонту 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.);

модернізація комп'ютерів (спеціалізованою фірмою збільшено обсяги оперативної пам'яті п'яти комп'ютерам) – вартість ремонту 2 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.);

косметичний ремонт двох офісних приміщень (власними силами переклеєно шпалери, пофарбовано стелю) – вартість ремонту 5 000 грн. (у т. ч. зарплата працівників – 2 000 грн., матеріали – 3 000 грн.).

Згідно з обліковою політикою підприємства витрати на поточний ремонт, проведений власними силами, відображаються на субрахун-ку 233 «Поточні ремонти», на капітальний – на субрахунку 234 «Капітальні ремонти» з подальшим списанням до складу відповідних витрат.

Відображення витрат на ремонти в обліку

(грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Здійснено витрати на ремонт:

– вагонів

Акт приймання вагонів із ремонту, акт виконаних робіт

91

631

30 000

– автомобіля

Акт виконаних робіт

92

631

10 000

– комп'ютерів

152

631

2 000

– офісних приміщень

Розрахунково-платіжні відомості (типова форма № П-6)*, накладні на відпуск матеріалів (типова форма № М-11)**, акти списання

233

66, 65, 20

5 000

2

Відображено суми податкового кредиту з ПДВ (6 000 + 2 000 + 400)

Податкові накладні

631

641

8 400

3

Списано вартість ремонту вагонів до складу собівартості готової продукції

Бухгалтерська довідка

901

91

30 000

4

Списано вартість ремонту офісних приміщень до складу адміністративних витрат

92

233

5 000

5

Збільшено первісну вартість комп'ютерів

Акт приймання-здачі (типова форма № ОЗ-2)***

104

152

2 000

6

Проведено розрахунки з виконавцями ремонтних робіт (36 000 + 12 000 + 2 400)

Банківська виписка

631

311

50 400

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість ремонтів та адміністративні витрати

(30 000 + 10 000 + 5 000)

Бухгалтерська довідка

791

901, 92

45 000

* Затверджено наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.

** Затверджено наказом Мінстату від 21.06.98 р. № 193.

*** Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Ремонти ОЗ бувають двох видів: поточні та капітальні.

Мета поточних ремонтів – підтримати та/або відновити працездатність об'єкта. Витрати на поточні ремонти списуються до складу витрат періоду або відносяться на собівартість продукції (товарів, робіт, послуг).

Капітальні ремонти характеризуються значним вкладенням коштів і тривалим періодом проведення. Потребують виведення об'єкта з експлуатації. При капітальних ремонтах може здійснюватися повна заміна декількох основних частин (базових агрегатів) ОЗ. В обліку витрати на капітальні ремонти:

або відносяться до складу витрат (поточного періоду або на собівартість),

або капіталізуються, збільшуючи первісну вартість об'єктів ОЗ, що ремонтуються (якщо такі ремонти є поліпшенням об'єкта, яке призводить до збільшення первісно очікуваних вигід від його використання або строку його експлуатації).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали