№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Здійснено витрати на ремонт:

– вагонів

Акт приймання вагонів із ремонту, акт виконаних робіт

91

631

30 000

– автомобіля

Акт виконаних робіт

92

631

10 000

– комп'ютерів

152

631

2 000

– офісних приміщень

Розрахунково-платіжні відомості (типова форма № П-6)*, накладні на відпуск матеріалів (типова форма № М-11)**, акти списання

233

66, 65, 20

5 000

2

Відображено суми податкового кредиту з ПДВ (6 000 + 2 000 + 400)

Податкові накладні

631

641

8 400

3

Списано вартість ремонту вагонів до складу собівартості готової продукції

Бухгалтерська довідка

901

91

30 000

4

Списано вартість ремонту офісних приміщень до складу адміністративних витрат

92

233

5 000

5

Збільшено первісну вартість комп'ютерів

Акт приймання-здачі (типова форма № ОЗ-2)***

104

152

2 000

6

Проведено розрахунки з виконавцями ремонтних робіт (36 000 + 12 000 + 2 400)

Банківська виписка

631

311

50 400

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість ремонтів та адміністративні витрати

(30 000 + 10 000 + 5 000)

Бухгалтерська довідка

791

901, 92

45 000

* Затверджено наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.

** Затверджено наказом Мінстату від 21.06.98 р. № 193.

*** Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.