Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Продаж об'єкта основних засобів після зменшення його корисності

Акценти цієї статті: на прикладі показано, що у випадку, якщо залишкова вартість активу до зменшення корисності була вища за ціну його реалізації, то в результаті зменшення корисності активу ПДВ донараховувати не потрібно.

Тестуємо об'єкт
на зменшення корисності

Якщо справедлива вартість (або ціна реалізації) менша від залишкової вартості об'єкта основних засобів (далі – ОЗ), який ви плануєте продати, можна визнати зменшення корисності планованих до продажу об'єктів. Але тут є один нюанс. У п. 5 П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» сказано, що тестувати на зменшення корисності об'єкти ОЗ слід тільки на дату річного балансу. Інших дат, на які це можна зробити, стандартом не передбачено. Тому такий спосіб не підійде підприємствам, які планують продати об'єкт протягом одного календарного року.

Завважте, якщо ви на дату балансу помилково не протестували об'єкт на зменшення корисності, то помилку можна виправити, скориставшись положеннями П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Відображення в обліку

Розглянемо відображення в обліку операцій
у разі, коли підприємство за результатами тестування відобразило зменшення корисності, і другий варіант, коли зменшення корисності не визнавалося.

Приклад

На балансі підприємства числиться автомобіль. У 2014 році автомобіль потрапив у ДТП, після аварії не експлуатувався (переведений на консервацію), і в кінці року прийнято рішення про його продаж. Продано об'єкт у січні 2015 року.

  • Інформація про об'єкт на 31.12.14 р.:
  • первісна вартість – 200 000 грн.;
  • знос – 40 000 грн.;
  • залишкова вартість – 160 000 грн.;
  • ціна реалізації – 84 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 14 000 грн.).

Варіант 1. На 31 грудня підприємство визнало збитки від зменшення корисності об'єкта в сумі 90 000 грн.

Варіант 2. Збитки від зменшення корисності не визнавалися.

Облік операцій при варіантах 1, 2 покажемо в таб-
лиці на наступній сторінці.


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Коригування
фінрезультату*

Дт

Кт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1

1

Визнано збитки від зменшення корисності автомобіля (грудень 2014 року)

Бухгалтерська
довідка

972

131

90 000

–**

–**

2

Списано знос

Акт типової форми
№ ОЗ-1***

131

10

130 000

3

Переведено об'єкт до складу необоротних активів, призначених для продажу за залишковою вартістю

286

10

70 000

4

Реалізовано об'єкт

Акт приймання-передачі

377

712

84 000

5

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/
ПДВ

14 000

6

Списано вартість об'єкта

Регістри бухобліку

943

286

70 000

70 000

160 000

7

Отримано оплату від покупця

Банківська виписка

311

377

84 000

Варіант 2

8

Списано знос об'єкта

Акт типової форми
№ ОЗ-1

131

10

40 000

9

Переведено об'єкт до складу активів, призначених для продажу

286

10

160 000

10

Визнано збитки від зменшення корисності об'єкта

(160 000 – 70 000)

Бухгалтерська
довідка

946

286

90 000

90 000

11

Реалізовано об'єкт

Акт приймання-передачі

377

712

84 000

12

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/
ПДВ

14 000

13

Списано вартість об'єкта

Регістри бухобліку

943

286

70 000

70 000

160 000

14

Нараховано ПДВ на суму перевищення залишкової вартості об'єкта над ціною його реалізації [(160 000 – 70 000) х 20 %]

Бухгалтерська
довідка

943

641/
ПДВ

18 000

15

Отримано оплату від покупця

Банківська виписка

311

377

84 000

* Для підприємств, що коригують фінрезультат, при розрахунку податку на прибуток.

** До 01.01.15 р. за правилами Податкового кодексу податок на прибуток не розраховувався виходячи з фінрезультату, отриманого в бухгалтерському обліку, а результати тестування активів на знецінення в податковому обліку не відображалися.

*** Форму затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Якщо підприємство визнає збитки від зменшення корисності об'єкта ОЗ до ціни його реалізації, то не потрібно буде додатково нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ. Проте при виборі цього способу варто взяти до уваги, що тестувати активи на зменшення корисності можна тільки на дату річного балансу.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали