п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Коригування
фінрезультату*

Дт

Кт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1

1

Визнано збитки від зменшення корисності автомобіля (грудень 2014 року)

Бухгалтерська
довідка

972

131

90 000

–**

–**

2

Списано знос

Акт типової форми
№ ОЗ-1***

131

10

130 000

3

Переведено об'єкт до складу необоротних активів, призначених для продажу за залишковою вартістю

286

10

70 000

4

Реалізовано об'єкт

Акт приймання-передачі

377

712

84 000

5

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/
ПДВ

14 000

6

Списано вартість об'єкта

Регістри бухобліку

943

286

70 000

70 000

160 000

7

Отримано оплату від покупця

Банківська виписка

311

377

84 000

Варіант 2

8

Списано знос об'єкта

Акт типової форми
№ ОЗ-1

131

10

40 000

9

Переведено об'єкт до складу активів, призначених для продажу

286

10

160 000

10

Визнано збитки від зменшення корисності об'єкта

(160 000 – 70 000)

Бухгалтерська
довідка

946

286

90 000

90 000

11

Реалізовано об'єкт

Акт приймання-передачі

377

712

84 000

12

Нараховано податкові зобов'я­зання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/
ПДВ

14 000

13

Списано вартість об'єкта

Регістри бухобліку

943

286

70 000

70 000

160 000

14

Нараховано ПДВ на суму перевищення залишкової вартості об'єкта над ціною його реалізації [(160 000 – 70 000) х 20 %]

Бухгалтерська
довідка

943

641/
ПДВ

18 000

15

Отримано оплату від покупця

Банківська виписка

311

377

84 000

* Для підприємств, що коригують фінрезультат, при розрахунку податку на прибуток.

** До 01.01.15 р. за правилами Податкового кодексу податок на прибуток не розраховувався виходячи з фінрезультату, отриманого в бухгалтерському обліку, а результати тестування активів на знецінення в податковому обліку не відображалися.

*** Форму затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.