Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Придбання основних засобів за інвалюту

Нормативна база: Податковий кодекс (далі – ПК); П(С)БО 7 «Основні засоби»; П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Визначаємо первісну вартість

Придбані основні засоби (далі – ОЗ) зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 7 П(С)БО 7). Первісна вартість – це історична (тобто фактична) собівартість ОЗ, виражена в грошових коштах (п. 4 П(С)БО 7).

Дуже важливо визначити первісну вартість правильно. Адже після введення об’єкта ОЗ в експлуатацію його первісна вартість буде базою для нарахування амортизації як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Складові первісної вартості названо:

  • для бухгалтерського обліку – у п. 8 П(С)БО 7;
  • для податкового обліку – у п. 146.5 ПК.

Найбільш вагомою складовою первісної вартості активу є сума, сплачена постачальнику. У статті ми розглядаємо випадки, коли ОЗ придбано за іноземну валюту. Тобто з метою обліку сплачену постачальнику суму слід перерахувати в гривні в порядку, передбаченому П(С)БО 21.

Береться курс, установлений НБУ на початок того дня (тобто на 0-ву годину), коли відбулась перша подія. Це може бути:

  • або попередня оплата (100 %), або часткові аванси (сума кожного авансу перераховується за курсом, що діяв у день платежу),
  • або отримання ОЗ.

У податковому обліку до складу первісної вартості придбаних ОЗ входять:

  • сума, сплачена постачальнику;
  • інші витрати, пов’язані із доставкою (на сплату мита, на страхування, транспортування), а також витрати, необхідні для того, щоб довести ОЗ до стану, придатного до експлуатації (монтаж, налагоджування тощо).

У бухгалтерському обліку витрати, які формують первісну вартість ОЗ, до моменту введен-ня ОЗ в експлуатацію відображаються за дебетом субрахунка 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Уведення об’єкта ОЗ в експлуатацію відображається так: Дт 10 (береться субрахунок, що відповідає відповідній групі ОЗ) – Кт 152 – на суму накопичених витрат, що складають первісну вартість ОЗ.

Увага! Попередні оплати постачальнику ОЗ, як і попередні оплати інших витрат (наприклад, транспортних), що формуватимуть первісну вартість ОЗ, на субрахунку 152 не відображаються.

Попередні оплати: Дт 371Кт 312 (субрахунок до рахунку обліку грошових коштів).

Курсові різниці

Перша подія – попередня оплата. Якщо ви перерахували постачальнику інвалюту як попередню оплату, то в подальшому (на дату балансу або на дату отримання ОЗ) курсові різниці в обліку не виникають. Адже заборгованість постачальника – стаття немонетарна (він винен вам товар, а не гроші).

Перша подія – отримання ОЗ. У цьому разі в обліку кредиторська заборгованість – монетарна стаття (ви винні гроші). Її суму слід перераховувати на дату балансу та на дату погашення (оплати ОЗ), якщо курс інвалюти змінився порівняно із курсом, що діяв на дату отримання ОЗ.

Так, якщо курс іноземної валюти:

знизився (вартість у гривнях зменшилась) – відображаємо дохід від курсової різниці на дату перерахунку проведенням Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» – Дт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;

виріс (вартість у гривнях збільшилась) – відображаємо витрати від курсових різниць проведенням Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» – Кт 632.

У податковому обліку, так само, як і в бухгалтерському, заборгованість перед постачальником ОЗ в інвалюті перераховується у гривні (пп. 153.1.2 ПК). Курсові різниці, що виникають, також обліковуються у складі доходу чи витрат (пп. 153.1.3 ПК).

Відображаємо в обліку

Розглянемо на прикладах облік ОЗ, придбаних за інвалюту.

Приклад 1

Попередня 100%-ва разова оплата

ТОВ «Імекс» відповідно до укладеного конт-ракту із нерезидентом купує ОЗ (виробниче обладнання – верстат) вартістю 5 000 євро. Курс НБУ на дату оплати – 18 грн. за 1 євро (умовно). Товар підлягає оподаткуванню ввізним митом за ставкою 10 % та ПДВ за ставкою 20 %.

(євро/грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано попередню оплату в розмірі 100 % вартості ОЗ постачальнику

(Ђ5 000 х 18)

Банківська виписка

632

312

Ђ5 000

90 000

2

До митного оформлення перераховано митним органам кошти для сплати ввізного мита та ПДВ

377

311

28 960

3

До первісної вартості ОЗ віднесено витрати на його придбання

ТТН, СМR, митна декларація (далі – МД)

152

632

90 000

4

Суму ввізного мита віднесено до первісної вартості ОЗ

[(Ђ5 000 х 18,10) х 10 %]*

МД

152

377

9 050

5

Відображено податковий кредит із ПДВ [((Ђ5 000 х 18,10) + 9 050) х 20 %]

641

377

19 910

6

Уведено ОЗ в експлуатацію

(90 000 + 9 050)

Типова форма№ ОЗ-1**

104

152

99 050

* Базою для обчислення митних платежів буде митна вартість товару, визначена митними органами з використанням курсу НБУ на дату митного оформлення (за умовою прикладу – 18,10 грн. за Ђ1).

** Затверджена наказом Мінстату від 25.12.95 р. № 352.


Приклад 2

Попередня 100%-ва оплата частинами

ТОВ «Імекс» здійснило попередні оплати в розмірі:

30 % вартості ОЗ (курс НБУ – 18 грн. за 1 євро);

70 % вартості ОЗ (курс НБУ – 18,10 грн. за 1 євро).

Курс НБУ на дату митного оформлення та оприбуткування – 18,15 грн. за 1 євро.

(євро/грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано постачальнику попередню оплату в розмірі 30 % вартості ОЗ

[(Ђ5 000 х 30 %) х 18]

Банківська виписка

371

312

Ђ1 500

27 000

2

Перераховано постачальнику попередню оплату в розмірі 70 % вартості ОЗ

[(Ђ5 000 х 70 %) х 18,10]

371

312

Ђ3 500

63 350

3

До митного оформлення перераховано митним органам кошти для сплати ввізного мита та ПДВ

377

311

29 040

4

Отримано ОЗ

Регістри бухобліку

632

371

Ђ5 000

90 350

5

Оприбутковано ОЗ (27 000 + 63 350)

ТТН, СМR, МД

152

632

90 350

6

Суму ввізного мита віднесено до первісної вартості ОЗ [(Ђ5 000 х 18,15) х 10 %]

МД

152

377

9 075

7

Відображено податковий кредит із ПДВ

[((Ђ5 000 х 18,15) + 9 075) х 20 %]

641

377

19 965

8

Уведено в експлуатацію ОЗ

Типова форма № ОЗ-1

104

152

99 425

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали