Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Придбання імпортного товару на умовах комісії

Із цієї статті ви дізнаєтесь: яким має бути бухгалтерський облік у комітента та комісіонера в разі імпорту товару за договором комісії.

Облік у комітента

Кошти, перераховані комісіонеру для оплати товару, не визнаються витратами комітента.

Собівартість отриманого від комісіонера товару формується на підставі п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»: із суми, що сплачена продавцю (з урахуванням норм П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів»), та ввізного мита.

Належна до сплати комісійна винагорода відображається у складі витрат іншої операційної діяльності відповідно до п. 20 П(С)БО 16 «Витрати» (далі – П(С)БО 16) за дебетом рахунка 949.

Якщо комітент придбаває інвалюту самостійно, то витрати, пов’язані з її придбанням та переказом, а також суми збору до пенсійного фонду, сплачені з операцій купівлі-продажу інвалюти, списуються на адміністративні витрати (п. 18 П(С)БО 16).

Облік у комісіонера

Дохід у комісіонера виникає в сумі нарахованої комісійної винагороди та відображається у складі доходу від реалізації послуг (п. 7 П(С)БО 15 «Дохід») за кредитом субрахунка 703.

Суттєвими для комісіонера є такі питання:

  • облік курсових різниць;
  • витрати на купівлю інвалюти, а також витрати на перерахування інвалюти та сплату при цьому збору до Пенсійного фонду, якщо йому були перераховані від комітента гривні.

Відповідно до п. 6.2 П(С)БО 15 та п. 9.1 П(С)БО 16 операція з придбання товару за комісійною угодою для комітента не відображається ані в доходах, ані у витратах комісіонера. Отже, такі операції, хоча й повинні відображатись у бухгалтерському обліку, проте не повинні впливати на розмір «бухгалтерського» доходу чи витрат.

Облік товару, який підлягає передачі комітенту, доцільно вести на позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» (хоча Інструкцією, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, для нього передбачена дещо інша функція), або відкрити власний спеціально передбачений для цього позабалансовий рахунок (наприклад, 026).

Розглянемо числовий приклад.

Приклад

ТОВ «Імекс» (комітент) доручило ТОВ «Ексім» (комісіонер) придбати за кордоном товар вартістю 10 000 євро. Комісійна винагорода в сумі 3 600 грн. (у т. ч. ПДВ – 600 грн.) має бути виплачена після виконання доручення. Для закупівлі товару ТОВ «Імекс» надало ТОВ «Ексім» кошти в іноземній валюті в повному розмірі. Курс НБУ на дату перерахування інвалюти – 16 грн. за 1 євро. Курс НБУ на дату перерахування інвалюти продавцю-нерезиденту – 16,05 грн. за 1 євро. Обкладенню ввізним митом товар не підлягає, але є об’єктом обкладення ПДВ. Митні платежі сплатило ТОВ «Імекс» (комітент). Курси валют у прикладі умовні.

Облік у сторін договору показано у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1. Облік у комітента

(євро/грн.)


з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано інвалюту комісіонеру.

Курс НБУ – 16 грн. за €1)

Виписка
банку

3772

312

10 000

160 000*

2

Сплачено «митний» ПДВ під час розмитнення комісіонером товару

3771

311

32 100

3

Оприбутковано товар, переданий комісіонером (за курсом на дату перерахування коштів нерезиденту)

Звіт комісіонера, МД

281

6852

10 000

160 500

4

Проведено взаємозалік заборгованостей

Звіт комісіонера, регістри бухобліку

6852

3772

10 000

160 500

5

Відображено податковий кредит на суму сплаченого митним органам ПДВ

МД

641

3771

32 100

6

Нараховано комісійну винагороду

Звіт комісіонера

949

6851

3 000

3 000

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

6851

600

8

Сплачено комісійну винагороду комісіонеру

Виписка банку

6851

311

3 600

9

Відображено курсову різницю

Звіт комісіонера

3772

714

500**

500***

* Ця сума бере участь у формуванні собівартості товару та буде віднесена до складу податкових витрат у періоді реалізації товару.

** Збиток від курсової різниці відобразиться так: Дт 945 – Кт 3772.

*** Курсові різниці відображаються у податковому обліку комітента (ЗІР, категорія 103.12).

Таблиця 2. Облік у комісіонера

(євро/грн.)


з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано інвалюту від комітента.

Курс НБУ – 16 грн. за €1)

Виписка
банку

312

6852

10 000

160 000

2

Перераховано інвалюту іноземному постачальнику

3712

312

10 000

160 500

3

Відображено курсову різницю на дату переказу інвалюти постачальнику-нерезиденту. Курс НБУ – 16,05 грн. за €1.

[(16,05 – 16,00) х €10 000]

312

714

500

4

Відображено вилучення зі складу доходів курсову різницю та віднесено на розрахунки з комітентом

Регістри
бухобліку

704

6852

500*

5

Отримано товар від іноземного постачальника

МД, прибуткова
накладна

024

160 500**

6

Передано товар комітенту

Звіт комісіонера, МД

024

10 000

160 500

7

Відображено дохід на суму комісійної винагороди

Звіт
комісіонера

361

703

3 600

3 000

8

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

600

9

Проведено взаємозалік заборгованостей між комітентом та продавцем

Звіт комісіонера, регістри бухгалтерського обліку

6852

3712

Ђ10 000

160 500

10

Отримано оплату від комітента

Виписка банку

311

361

3 600

* Збиток від курсової різниці комісіонером відобразиться проведеннями: Дт 945 – Кт 312, Дт 945 – Кт 6852 «сторно».

** Ця сума – вартість іноземної валюти, отриманої від комітента за курсом НБУ на дату її списання з рахунків комітента.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали