Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Постачання послуг нерезидентом

Ольга Целуйко

05.09.2014 980 0 0

У цій консультації на прикладах надано практичні рекомендації щодо відображення в обліку операцій з отримання послуг у сфері ЗЕД з урахуванням усіх нюансів, що стосуються нарахування ПДВ, застосування валютних курсів тощо.

Приклад 1

Місце постачання послуг – митна територія України

Підприємство-нерезидент надало підпри­ємству-резидентові послуги з розробки будівельної проектної документації (послуги інжинірингу – пп. 14.1.85 Податкового кодексу, далі - ПК) на умовах передоплати. Сума договору становить 5 000 дол. США. Нерезидент не має офшорного статусу та є бенефіціарним власником плати за ці послуги (тобто його не стосуються обмеження, передбачені пп. 139.1.15 ПК). Передоплату перераховано нерезиденту 02.04.14 р. Акт наданих послуг підписано 10.07.14 р. Курс НБУ становив (умовно) на дату: перерахування передоплати нерезиденту (02.04.14 р.) – 11,90 грн. за 1 дол. США; підписання акта наданих послуг (10.07.14 р.) – 12,20 грн. за 1 дол. США.

Облік виконаних операцій ведеться так:

(дол. США/грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

02.04.14 р. перераховано передоплату нерезидентові*

Платіжне
доручення

371

312

$4 250

50 575

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість послуг нерезидента за договором ($5 000 х 20 % х 11,90)**

Податкова
накладна

644

641

11 900

3

10.07.14 р. підписано з нерезидентом акт наданих послуг (курс НБУ на дату перед-
оплати – 11,90 грн. за $1)***

Акт
наданих послуг

23

632

$5 000

59 500

59 500

4

Нараховано податковий кредит із ПДВ***

Податкова
накладна

641

644

11 900

5

Нараховано податок на доходи нерезидента (за ставкою 15 %)

Бухгалтерська довідка

632

641/Н

$750

8 925

6

Перераховано суму податку до бюджету

Виписка банку

641/Н

311

8 925

7

Проведено зарахування заборгова­ностей

Не оформ­ляються

632

371

50 575

* Дебіторська заборгованість нерезидента є немонетарною статтею. Курсові різниці на дату балансу і на дату закриття заборгованості не розраховуються. Перераховується сума з урахуванням утриманого податку (15 %) на доходи нерезидента згідно зі ст. 160 ПК.

** Місце постачання послуг знаходиться на митній території України (визначається за місцем реєстрації отриму-
вача послуг, тобто підприємства – резидента України). Тому на підставі п. 186.3 ПК такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ. Податкові зобов'язання виникають на дату першої події. ПДВ нараховується на вартість послуг, тобто
зверху, податкова накладна виписується в одному примірнику та залишається в отримувача услуг – платника податку (п. 190.2, 208.2 ПК).

*** Підставою для включення суми ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна за квітень, за якою було сформовано та відображено в декларації з ПДВ податкові зобов'язання (п. 201.12 ПК).

Приклад 2

Місце постачання послуг – митна територія України

Підприємство-нерезидент надало підпри­ємству-резидентові послуги з ремонту вантажного автомобіля, який розвозить продукцію підприємства-резидента по Україні, на умовах подальшої оплати. Сума договору – 5 000 дол. США. Оплату перераховано нерезидентові 10.07.14 р. Акт наданих послуг підписано 20.06.14 р. Курс НБУ становив (умовно) на дату: підписання акта наданих послуг (20.06.14 р.) – 12,50 грн. за 1 дол. США; балансу (30.06.14 р.) – 11,40 грн. за 1 дол. США; перерахування суми оплати нерези­денту (10.07.14 р.) – 12,20 грн. за 1 дол. США.

В обліку ці операції відображаються таким
чином:

(дол. США/грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.06.14 р. підписано акт наданих нерезиденту послуг

Акт наданих послуг

93

632

$5 000

62 500

62 500

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

($5 000 х 20 % х 12,50)*

Податкова
накладна

644

641

12 500

3

30.06.14 р. відображено курсову різницю за монетарною статтею – заборгованістю
в інвалюті [(11,40 – 12,50) х $5 000]

Бухгалтерська довідка

632

714

5 500

5 500**

4

10.07.14 р. перераховано оплату нерезидентові за послуги

Платіжне
доручення

632

312

$5 000

61 000

5

Нараховано податковий кредит із ПДВ***

Податкова
накладна

641

644

12 500

6

Відображено курсову різницю на дату оплати нерезиденту [(12,20 – 11,40) х $5 000]****

Не оформ­ляються

945

632

4 000

4 000

* Місце постачання послуг знаходиться на митній території України (тобто визначається за місцем фактичного постачання послуг). Тому на підставі п. 186.2 ПК такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ. Податкові зобов'язання виникають на дату першої події. ПДВ нараховується на вартість послуг, тобто зверху, податкова накладна виписується в одному примірнику (п. 190.2, 208.2 ПК).

** Додатна курсова різниця включається до складу інших доходів згідно з пп. 135.5.11 та 153.1.3 ПК.

*** Підставою для включення суми ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна за червень, за якою було сформовано та відображено в декларації з ПДВ податкові зобов'язання (п. 201.12 ПК).

**** Від’ємна курсова різниця враховується у складі інших операційних витрат (пп. 138.10.4, 153.1.3 ПК).


Приклад 3

Місце постачання послуг – за межами митної території України

Підприємство-нерезидент надало підпри­єм­ству-резидентові послуги з розвантаження товарів за межами України на умовах передоплати. Сума договору становить 5 000 дол. США. Передоплату перераховано нерезидентові 20.06.14 р. Акт наданих послуг підписано 10.07.14 р. Курс НБУ становив (умовно) на дату: перерахування передоплати нерезиденту (20.06.14 р.) – 12,50 грн. за 1 дол. США; підписання акта наданих послуг (10.07.14 р.) – 12,20 грн. за 1 дол. США.

(дол. США/грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.06.14 р. перераховано передоплату нерезидентові (курс НБУ – 12,50 грн. за $1)*

Платіжне
доручення

371

312

$5 000

62 500

2

10.07.14 р. підписано з нерезидентом акт наданих послуг (курс НБУ на дату перед-
оплати – 12,50 грн. за $1)**

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали