п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.06.14 р. підписано акт наданих нерезиденту послуг

Акт наданих послуг

93

632

$5 000

62 500

62 500

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

($5 000 х 20 % х 12,50)*

Податкова
накладна

644

641

12 500

3

30.06.14 р. відображено курсову різницю за монетарною статтею – заборгованістю
в інвалюті [(11,40 – 12,50) х $5 000]

Бухгалтерська довідка

632

714

5 500

5 500**

4

10.07.14 р. перераховано оплату нерезидентові за послуги

Платіжне
доручення

632

312

$5 000

61 000

5

Нараховано податковий кредит із ПДВ***

Податкова
накладна

641

644

12 500

6

Відображено курсову різницю на дату оплати нерезиденту [(12,20 – 11,40) х $5 000]****

Не оформ­ляються

945

632

4 000

4 000

* Місце постачання послуг знаходиться на митній території України (тобто визначається за місцем фактичного постачання послуг). Тому на підставі п. 186.2 ПК такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ. Податкові зобов'язання виникають на дату першої події. ПДВ нараховується на вартість послуг, тобто зверху, податкова накладна виписується в одному примірнику (п. 190.2, 208.2 ПК).

** Додатна курсова різниця включається до складу інших доходів згідно з пп. 135.5.11 та 153.1.3 ПК.

*** Підставою для включення суми ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна за червень, за якою було сформовано та відображено в декларації з ПДВ податкові зобов'язання (п. 201.12 ПК).

**** Від’ємна курсова різниця враховується у складі інших операційних витрат (пп. 138.10.4, 153.1.3 ПК).