п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

02.04.14 р. перераховано передоплату нерезидентові*

Платіжне
доручення

371

312

$4 250

50 575

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість послуг нерезидента за договором ($5 000 х 20 % х 11,90)**

Податкова
накладна

644

641

11 900

3

10.07.14 р. підписано з нерезидентом акт наданих послуг (курс НБУ на дату перед-
оплати – 11,90 грн. за $1)***

Акт
наданих послуг

23

632

$5 000

59 500

59 500

4

Нараховано податковий кредит із ПДВ***

Податкова
накладна

641

644

11 900

5

Нараховано податок на доходи нерезидента (за ставкою 15 %)

Бухгалтерська довідка

632

641/Н

$750

8 925

6

Перераховано суму податку до бюджету

Виписка банку

641/Н

311

8 925

7

Проведено зарахування заборгова­ностей

Не оформ­ляються

632

371

50 575

* Дебіторська заборгованість нерезидента є немонетарною статтею. Курсові різниці на дату балансу і на дату закриття заборгованості не розраховуються. Перераховується сума з урахуванням утриманого податку (15 %) на доходи нерезидента згідно зі ст. 160 ПК.

** Місце постачання послуг знаходиться на митній території України (визначається за місцем реєстрації отриму-
вача послуг, тобто підприємства – резидента України). Тому на підставі п. 186.3 ПК такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ. Податкові зобов'язання виникають на дату першої події. ПДВ нараховується на вартість послуг, тобто
зверху, податкова накладна виписується в одному примірнику та залишається в отримувача услуг – платника податку (п. 190.2, 208.2 ПК).

*** Підставою для включення суми ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна за квітень, за якою було сформовано та відображено в декларації з ПДВ податкові зобов'язання (п. 201.12 ПК).