Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції з акціями невласної емісії

Придбані підприємством ЦП, випущені іншими особами, обліковуються як фінансові інвестиції (далі – ФІ). При цьому спочатку ФІ оцінюються і відображаються
в балансі підприємства за собівартістю. Така собівартість складається з вартості самого ЦП та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням (комісійної винагороди торговцеві ЦП, мита, інших податків і зборів та інших витрат) (п. 4 П(С)БО 12).

На дату балансу акції відображаються за справедливою вартістю.

Виняток становлять акції, які обліковуються за методом участі в капіталі. Такий метод застосовується, коли підприємство володіє акціями асоційованих і дочірніх підприємств або спільного підприємства (п. 8, 11, 16 П(С)БО 12). Облік операцій з чужими акціями розглянемо на прикладі.

Приклад 1

Підприємство в січні 2014 року придбало на фондовій біржі два пакети акцій:

пакет-1 – на суму 80 000 грн.,

пакет-2 – на суму
90 000 грн. Вартість послуг торговця ЦП становить 340 грн.

У серпні цього самого року підприємство:

продало пакет-1 на біржі за
82 000 грн. Вартість послуг торговця ЦП – 164 грн. На момент продажу акції числилися в біржовому списку і за ними було розраховано біржовий курс;

обміняло пакет-2 на пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) вартістю 78 000 грн. Вартість послуг торговця ЦП – 312 грн. Операція виконана поза біржею;

обміняло акції ПрАТ на товар вартістю 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ –
10 000 грн.). Вартість послуг торговця ЦП – 120 грн. Операція виконана поза біржею.

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Придбання акцій

1

Укладено договір із торговцем ЦП – членом біржі

Договір комісії
(доручення),
виписка з депозитарію, банківська
виписка

364

685

170 340

2

Задепоновано в депозитарії кошти на купівлю акцій (80 000 + + 90 000 + 340)

685

311

170 340

3

Придбано акції на біржі:

– пакет-1

Звіт торговця ЦП,
виписка з рахунка ЦП
у зберігача


352/1


364


80 160*– пакет-2

352/2

90 180*

* Вартість послуг торговця ЦП при придбанні акцій включається до їх первісної вартості (п. 4 П(С)БО 12).

Реалізація акцій на біржі

4

Надійшли гроші від продажу акцій на біржі (пакет-1)

Виписка банку

311

377

81 836

5

Відображено реалізацію акцій (пакет-1)

Звіт торговця ЦП,
виписка з рахунка ЦП
у зберігача

377

741

82 000

6

Відображено вартість послуг торговця ЦП

Звіт
торговця ЦП

977

377

164

164*

7

Списано собівартість акцій

Виписка з рахунка ЦП
у зберігача

971

352/1

80 160

8

Відображено фінансовий результат від реалізації акцій (пакет-1)

Бухгалтерська
довідка

741

793

82 000

–**

793

971

80 160

–**

* Включається до складу інших витрат, які визнаються за правилами бухобліку, у періоді їх здійснення (п. 138.5,
пп. 138.12.2 Податкового кодексу, далі- ПК) і відображається в ряд. 06.4.43 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 872 (далі – декларація).

** Фінансовий результат від операцій із ЦП, які знаходять в обороті на фондовій біржі, визначається окремо від фінрезультата від операцій із ЦП, які не знаходяться в обороті на біржі (пп. 153.8.1 ПК). Дохід від реалізації біржових акцій (82 000 грн.) відображається в ряд. 01.1, витрати (80 160 грн.) – у ряд. 02.1 таблиці 1 додатка ЦП до декларації. Фінансовий результат від цієї операції (1 840 грн.) обліковуватиметься разом із фінрезультатами від операцій з іншими біржовими ЦП за звітний період. Загальний додатний фінрезультат з урахуванням торішніх збитків
(ряд. 04 таблиці 1 додатка ЦП до декларації) обкладатиметься податком на прибуток за спеціальною ставкою 10 % до 03.08.14 р. (дати набуття чинності Закону України від 31.07.14 р.№ 1621-VII, далі – Закон № 1621). Із зазначеної дати фінрезультат від операцій із ЦП обкладається за основною ставкою. Сума такого податку відобразиться в ряд.10 декларації. Якщо загальний фінансовий результат від операцій з біржовими ЦП від’ємний, його сума переноситься на зменшення загального фінрезультату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення (пп. 153.8.3 ПК).

Обмін акцій (пакет-2) на акції ПрАТ

9

Відображено передачу акцій
пакета-2 в обмін на акції ПрАТ

Звіт торговця ЦП,
виписка з рахунка ЦП
у зберігача

377

741

78 000

10

Списано собівартість акцій па-
кета-2

Виписка з рахунка ЦП
у зберігача

971

352/2

90 180

11

Відображено фінансовий результат від передачі акцій пакета-2

Бухгалтерська
довідка

741

793

78 000

–*

793

971

90 180

–*

12

Відображено отримання акцій ПрАТ в обмін на акції пакета-2

Звіт торговця ЦП,
виписка з рахунка ЦП
у зберігача

352/ПрАТ

377

78 000

13

Відображено вартість послуг торговця ЦП

Звіт
торговця ЦП

352/ПрАТ

685

312**

14

Оплачено послуги торговця ЦП

Виписка банку

685

311

312

* Фінансовий результат від операцій з позабіржовими ЦП визначається окремо від фінрезультату за операціями з біржовими ЦП (пп. 153.8.1 ПК). Дохід від реалізації позабіржових акцій (78 000 грн.) відображається
в ряд. 01.1, витрати (90 180 грн.) – у ряд. 02.1 таблиці 2 додатка ЦП до декларації. Фінансовий результат від цієї операції
(–12 180 грн.) обліковуватиметься разом із фінрезультатами від операцій з іншими позабіржовими ЦП за звітний період. Загальний додатний фінрезультат з урахуванням торішніх збитків (ряд. 04 таблиці 2 додатка ЦП до декларації) обкладатиметься податком на прибуток за спеціальною ставкою 10 % до 03.08.14 р. (дати набуття чинності Закону № 1621).
Із зазначеної дати фінрезультат від операцій із ЦП оподатковується за основною ставкою. Сума такого податку відобразиться в ряд. 10 декларації. Якщо загальний фінансовий результат від операцій з позабіржовими ЦП від’ємний, його сума зараховується на зменшення загального фінрезультату за такими операціями в майбутніх звітних періодах протягом 1 095 днів, що настають за звітним періодом, у якому виник такий від’ємний фінрезультат
(пп. 153.8.3 ПК).

** Вартість послуг торговця ЦП при придбанні акцій шляхом обміну включається до їх первісної вартості
(п. 4 П(С)БО 12).

Обмін акцій ПрАТ на товар

15

Отримано товар

Накладна, ТТН

281

631

60 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали