Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Бухгалтерський облік ПДВ: акцент на змінах-2015 (частина 3)

Продовжуємо розглядати бухгалтерський облік ПДВ на прикладі практичних ситуацій

Ситуація  5

Реалізація купованих товарів, послуг, необоротних активів і продукції (послуг) власного виробництва за договірною вартістю, яка нижча від бази обкладення ПДВ.

При реалізації товарів, послуг, необоротних активів згідно з п. 188.1 ПК із 01.01.16 р. база обкладення ПДВ визначається виходячи з договірних цін, але не нижче:

  • вартості придбання – для купованих товарів (послуг);
  • балансової вартості на 1-ше число періоду, у якому здійснюється продаж, – для необоротних активів;
  • звичайних цін (визначення звичайної ціни наведено в пп. 14.1.71 ПК) – для товарів і послуг власного виробництва.

Якщо договірна вартість нижча від бази оподаткування, то сума ПДВ, донарахована на суму перевищення такої бази над договірною ціною, відображається в складі витрат діяльності (п. 1.3 Інструкції № 141) записом Дт 949 – Кт 6415.

У бухгалтерському обліку операції відображаються так:

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Реалізація готової продукції.Умова: готова продукція, звичайна ціна якої становить 30 000 грн. (крім того ПДВ – 6 000 грн.), виробнича собівартість – 20 000 грн., була реалізована за 22 500 грн. (крім того ПДВ – 4 500 грн.)

1

15.01.16 р. реалізовано готову продукцію за ціною, нижчою від звичайної

Типова форма № М-11, ТТН

361

701

27 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної ціни

ПН на договірну ціну

701

6415

4 500

3

Нараховано податкові зобов'язання виходячи з різниці між звичайною та договірною ціною
[(30 000 – 22 500) х 20 %]

ПН на суму перевищення договірної ціни над звичайною

949

6415

1 500

4

Списано собівартість продукції

Бухгалтерська довідка

901

26

20 000

Реалізація об'єкта ОЗ.Умова: об'єкт ОЗ, придбаний за 30 000 грн. (крім того ПДВ – 6 000 грн.), амортизація якого на 01.01.16 р. становить 10 000 грн., був проданий за 9 000 грн. (крім того ПДВ – 1 800 грн.)

1

15.01.16 р. передано покупцю об'єкт ОЗ

Типова форма № ОЗ-1

361

712

10 800

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної ціни

ПН на договірну ціну

712

6415

1 800

3

Нараховано податкові зобов'язання виходячи з різниці між балансовою вартістю та договірною ціною [(30 000 – 10 000 – 9 000) х 20 %]

ПН на суму перевищення договірної ціни над балансовою вартістю

949

6415

2 200

4

Списано балансову вартість об'єкта ОЗ

Бухгалтерська довідка

943

286*

19 500*

* Об'єкт ОЗ був переведений із субрахунка 104 на субрахунок 286 у день його передачі покупцю. Ця операція супроводжувалася записами: Дт 131 – Кт 104 – 10 500 грн. (амортизація за період експлуатації, що включає січень 2016 року) і Дт 286 – Кт 104 – 19 500 грн. (балансова вартість об'єкта).

Ситуація 6

Облік руху грошових коштів, пов'язаний зі сплатою ПДВ.

1. Рух коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА). Згідно з п. 13 Інструкції № 141 для обліку коштів на рахунку в СЕА використовується субрахунок 315:

  • за дебетом цього субрахунка в кореспонденції із кредитом субрахунка 311 відображається зарахування коштів на рахунок у СЕА;
  • за кредитом цього субрахунка відображається:
  • перерахування коштів до бюджету (здійснюється Казначейством автоматично) на підставі даних декларації в кореспонденції із кредитом субрахунка 6415;
  • повернення на поточний рахунок коштів, зайво перерахованих на рахунок у СЕА (здійснюється Казначейством автоматично на підставі даних додатка 4 до декларації), у кореспонденції з дебетом субрахунка 311.

2. Одержання бюджетного відшкодування. Сума бюджетного відшкодування виплачується напряму на поточний рахунок платника ПДВ, минаючи електронний рахунок у СЕА, тому така операція відображається проведенням Дт 311 – Кт 6415.

3. Сплата донарахованих податкових зобов'язань, штрафів і пені. Податкові зобов'язання, донараховані в уточнюючих розрахунках або податкових повідомленнях-рішеннях за результатами перевірки, а також суми штрафів і пени сплачуються до бюджету напряму з поточного рахунка, минаючи елект-ронний рахунок у СЕА. У зв'язку із цим їх сплата відображається записом: Дт 6415 – Кт 311.

В обліку такі операції відображаються так:

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Рух коштів на електронному рахунку в СЕА

Умова: на 01.01.16 р. на електронному рахунку в СЕА в платника числилося 0 грн., ліміт реєстрації ПН в ЄРПН становив 3 000 грн. 15.01.16 р. платник перерахував на електронний рахунок у СЕА 1 000 грн., щоб зареєструвати вихідну ПН для покупця із сумою ПДВ 4 000 грн. (перша подія – відвантаження продукції). 29.01.16 р. на ім'я платника була зареєстрована вхідна ПН із сумою ПДВ 3 700 грн. (це груднева ПН, яку постачальник зареєстрував із порушенням строку). У лютому ніяких операцій платник не здійснював. 26.02.16 р. з електронного рахунка в СЕА було перераховано до бюджету 300 грн. (за даними декларації за січень 2016 року), а 700 грн. були повернуті на поточний рахунок платника (за даними додатка Д4 до декларації за січень 2016 року)

1

15.01.16 р. перераховано кошти на рахунок у СЕА

Платіжне доручення

315

311

1 000

2

Зареєстровано в ЄРПН вихідну ПН, нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Вихідна ПН

701

6415

4 000

3

29.01.16 р. зареєстровано в ЄРПН вхідну ПН, відображено податковий кредит із ПДВ

ПН постачальника

6415

6442

3 700

4

26.02.16 р. списано до бюджету податкові зобов'язання до сплати за даними декларації

Витяг J1402301

6415

315

300

5

Повернуто платнику кошту, зайво перераховані на рахунок у СЕА

Банківська виписка

311

315

700

Донарахування податкових зобов'язань, штрафів, пені.

Умова: у декларації за липень 2015 року виявлено помилку, тому 21.01.16 р. подано уточнюючий розрахунок, у якому донараховано податкові зобов'язання до сплати. Донарахування пов'язане з тим, що вхідна ПН від 15.07.15 р., сума ПДВ у якій дорівнює 30 000 грн., при складанні липневої декларації була врахована двічі, що призвело до завищення податкового кредиту. Станом на 21.01.16 р. фінансову звітність за 2015 рік підприємство ще не склало

1

31.12.15 р. донараховано податкові зобов'язання з ПДВ до сплати шляхом сторнування зайво відображеного податкового кредиту*

Уточнюючий розрахунок

6415*

6442*

30 000*

2

20.01.16 р. нараховано штраф у розмірі 3 % суми донарахування згідно з п. 50.1 ПК

948

6415

900

3

Нараховано пеню** (сума умовна)

Бухгалтерська довідка

948

6415

30

4

Перераховано донараховані податкові зобов'язання, штраф і пеню до бюджету

Платіжне доручення

6415

311

30 930

* Помилка пов'язана із завищенням податкового кредиту, тому при її виправленні сума завищення сторнується. При цьому донарахування суми ПДВ відображається як помилка минулого періоду, а не як подія періоду, у якому подано уточнюючий розрахунок або отримано податкове повідомлення-ріщення (див. також Лист № 19944). Оскільки в нашому випадку коригується помилка 2015 року і баланс за 2015 рік ще не складено, дане проведення має бути враховане при складанні фінзвітності за 2015 рік як подія після дати балансу, що впливає на умови, які існували на дату балансу (п. 16 П(С)БО 6, п. 1.6 додатка до П(С)БО 6).

** При заниженні податкових зобов'язань згідно з пп. 129.1.2 ПК повинна бути нарахована пеня. Сума пені в уточнюючому розрахунку не відображається. Пеню можна самостійно розрахувати і сплатити добровільно перед поданням уточнюючого розрахунку. При цьому рекомендуємо погодити суму пені зі своїм органом ДФС.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали