№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Рух коштів на електронному рахунку в СЕА

Умова: на 01.01.16 р. на електронному рахунку в СЕА в платника числилося 0 грн., ліміт реєстрації ПН в ЄРПН становив 3 000 грн. 15.01.16 р. платник перерахував на електронний рахунок у СЕА 1 000 грн., щоб зареєструвати вихідну ПН для покупця із сумою ПДВ 4 000 грн. (перша подія – відвантаження продукції). 29.01.16 р. на ім'я платника була зареєстрована вхідна ПН із сумою ПДВ 3 700 грн. (це груднева ПН, яку постачальник зареєстрував із порушенням строку). У лютому ніяких операцій платник не здійснював. 26.02.16 р. з електронного рахунка в СЕА було перераховано до бюджету 300 грн. (за даними декларації за січень 2016 року), а 700 грн. були повернуті на поточний рахунок платника (за даними додатка Д4 до декларації за січень 2016 року)

1

15.01.16 р. перераховано кошти на рахунок у СЕА

Платіжне доручення

315

311

1 000

2

Зареєстровано в ЄРПН вихідну ПН, нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Вихідна ПН

701

6415

4 000

3

29.01.16 р. зареєстровано в ЄРПН вхідну ПН, відображено податковий кредит із ПДВ

ПН постачальника

6415

6442

3 700

4

26.02.16 р. списано до бюджету податкові зобов'язання до сплати за даними декларації

Витяг J1402301

6415

315

300

5

Повернуто платнику кошту, зайво перераховані на рахунок у СЕА

Банківська виписка

311

315

700

Донарахування податкових зобов'язань, штрафів, пені.

Умова: у декларації за липень 2015 року виявлено помилку, тому 21.01.16 р. подано уточнюючий розрахунок, у якому донараховано податкові зобов'язання до сплати. Донарахування пов'язане з тим, що вхідна ПН від 15.07.15 р., сума ПДВ у якій дорівнює 30 000 грн., при складанні липневої декларації була врахована двічі, що призвело до завищення податкового кредиту. Станом на 21.01.16 р. фінансову звітність за 2015 рік підприємство ще не склало

1

31.12.15 р. донараховано податкові зобов'язання з ПДВ до сплати шляхом сторнування зайво відображеного податкового кредиту*

Уточнюючий розрахунок

6415*

6442*

30 000*

2

20.01.16 р. нараховано штраф у розмірі 3 % суми донарахування згідно з п. 50.1 ПК

948

6415

900

3

Нараховано пеню** (сума умовна)

Бухгалтерська довідка

948

6415

30

4

Перераховано донараховані податкові зобов'язання, штраф і пеню до бюджету

Платіжне доручення

6415

311

30 930

* Помилка пов'язана із завищенням податкового кредиту, тому при її виправленні сума завищення сторнується. При цьому донарахування суми ПДВ відображається як помилка минулого періоду, а не як подія періоду, у якому подано уточнюючий розрахунок або отримано податкове повідомлення-ріщення (див. також Лист № 19944). Оскільки в нашому випадку коригується помилка 2015 року і баланс за 2015 рік ще не складено, дане проведення має бути враховане при складанні фінзвітності за 2015 рік як подія після дати балансу, що впливає на умови, які існували на дату балансу (п. 16 П(С)БО 6, п. 1.6 додатка до П(С)БО 6).

** При заниженні податкових зобов'язань згідно з пп. 129.1.2 ПК повинна бути нарахована пеня. Сума пені в уточнюючому розрахунку не відображається. Пеню можна самостійно розрахувати і сплатити добровільно перед поданням уточнюючого розрахунку. При цьому рекомендуємо погодити суму пені зі своїм органом ДФС.