Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс 2016 питання 2. Розрахунок коригування: порядок заповнення

У консультації розповімо, коли потрібно складати розрахунок коригування (далі – РК) і як це правильно зробити.

Основні правила виписування РК

Правило 1. РК складає особа, яка зареєстрована платником ПДВ і раніше виписала податкову накладну (далі – ПН), до якої і складається РК (п. 21 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307, далі – Порядок № 1307):

 • постачальник – у загальному випадку;
 • отримувач послуг – у випадку коригування вартості послуг, наданих нерезидентом на митній території України.

Правило 2. РК складається у випадку (п. 192.1 Податкогово Кодексу України, далі - ПК):

 • перегляду цін на товари (послуги) після їх поставки покупцю;
 • повернення (повного або часткового) покупцем поставлених йому товарів;
 • повернення (повного або часткового) постачальником передоплати, отриманої від покупця за товари (послуги);
 • виправлення помилок, допущених у ПН і не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів (послуг).

РК також виписується у випадку коригування:

 • податкових зобов'язань при зміні напряму використання товарів (послуг), необоротних активів, придбаних після 01.07.15 р. (п. 198.5, п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • податкового кредиту за результатами річного перерахунку ПДВ за необоротними активами, придбаними до 01.07.15 р., за підсумками одного, двох і трьох років, що настають за роком їх уведення в експлуатацію (Лист ДФС України від 31.12.15 р. № 48122/7/99-99-19-03-02-17№ 48122, далі – Лист № 48122);
 • податкових зобов'язань за результатами річного перерахунку (Лист № 48122). 

Зверніть увагу: до ПН, оформлених на постачання, звільнені від оподаткування, та ті, що обкладаються ПДВ за ставками 0 %, 7 % і 20 %, складаються окремі РК.

Правило 3. РК реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) постачальником, якщо (п. 22 Порядку № 1307):

 • у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг);
 • результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (так звані нульові РК);
 • РК складається до ПН, які не видаються покупцю (причому незалежно від того, збільшується при коригуванні вартість товарів (послуг) чи зменшується). 

РК підлягає реєстрації в ЄРПН на загальних підставах. При цьому слід пам'ятати, що коли сума компенсації вартості товарів (послуг) збільшується, постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання в періоді оформлення РК (незалежно від того, зареєстрований він в ЄРПН чи ні). А от покупець отримає право збільшити податковий кредит тільки після реєстрації такого РК (пп. 192.1.2 ПК).

Правило 4. Реєстрація РК в ЄРПН покупцем (отримувачем) здійснюється, якщо:

 • зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг), у тому числі і у випадку складання РК до ПН, виписаних до 01.02.15 р. (п. 22 Порядку № 1307);
 • РК складається отримувачем послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України.

Нагадуємо, що у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) покупець повинен зменшити податковий кредит у періоді оформлення РК (незалежно від факту його реєстрації), а постачальник зможе зменшити податкові зобов'язання тільки після реєстрації такого РК в ЄРПН (пп. 192.1.1 ПК).

Заповнюємо нову форму РК

Порядок складання та реєстрації РК в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для ПН, крім випадків, установлених Порядком № 1307 спеціально для РК (п. 21 Порядку № 1307). Тобто, як і ПН, РК реєструються за формою, що діє на дату такої реєстрації. 

Розглянемо особливості заповнення реквізитів РК.

Порядок заповнення лівої верхньої частини РК такий:

 • «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)». Це нове поле, відмітка «Х» у ньому проставляється у випадках, коли РК реєструється в ЄРПН постачальником;
 • «Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)». У цьому полі відмітка «Х» робиться, якщо РК реєструється покупцем або одержувачем послуг від нерезидента з місцем їх поставки на території України;
 • «До зведеної ПН». Це нове поле, відмітка «Х» проставляється в ньому, якщо РК складається до зведеної ПН, оформленої відповідно до п. 198.5, 199.1, 201.4, п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК;
 • «До ПН, складеної на операції, звільнені від оподаткування». Це теж нове поле, у ньому робиться відмітка «Без ПДВ» у випадку складання РК до ПН, виписаних при поставках товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ;
 • «Не підлягає видачі отримувачу (покупцю)» із зазначенням типу причини. У цьому полі робиться помітка «Х» та вказується відповідний тип причини.

Покажемо в таблиці, як заповнити заголовну частину та розділи А і Б РК.

Назва реквізиту

Що відображається в реквізиті

1

2

Заголовна частина

Дата складання РК

Дата виникнення підстави для оформлення РК, тобто дата:

– перегляду ціни вже поставленого товару (послуги);

– повернення поставленого товару (його частини);

– повернення передоплати за товар (послугу);

– виявлення помилки, якщо РК складається для виправлення помилки в ПН;

– початку використання товарів (послуг), необоротних активів в операціях, що обкладаються ПДВ, у рамках господарської діяльності;

– 31 грудня – у випадку коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту за результатами річного перерахунку ПДВ

Порядковий номер РК

Порядковий номер РК, який, як і номер ПН, складається із двох частин: у першій (до дробу) вказується безпосередньо номер, у другій – код виду діяльності (при наявності).

При зазначенні порядкового номера РК слід дотримуватися правил, передбачених для ПН. Так, нумерація РК є довільною, номер не повинен починатися із цифри 0, не можна оформляти протягом одного дня декілька РК з однаковими номерами

Дата складання та номер ПН

Дату складання і номер ПН, до якої оформляється РК. Зазначимо, що для ПН, виписаних філіями за формою, затвердженою раніше діючим Наказом Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957, у РК є додаткове поле в номері ПН для номера такої філії

Найменування постачальника та покупця

Повне або скорочене найменування юрособи або П. І. Б. фізособи

 

ІПН постачальника та покупця

ІПН постачальника та покупця – платників ПДВ. Якщо РК оформляється до ПН, яка не видається покупцю, указується умовний ІПН

Номер філії

Якщо РК складається філією, якій делеговано право виписування ПН, тут наводиться номер філії постачальника, якщо ж РК оформляє постачальник до ПН, складеної для покупця-філії, – то номер такої філії

Розділ А

Цей розділ заповнюється на підставі даних розділу Б. Так, обсяги постачань із гр. 13 зі знаком «+»
або «–» переносяться у відповідний рядок (IV–VIII) розд. А.

У цілому тут наводяться підсумки коригування: коригована сума податкових зобов'язань (податкового кредиту) зі знаком «+» або «–» та обсягів постачань

Розділ Б

 

№ п/п рядка ПН, яка коригується (гр. 1)

Порядковий номер рядка ПН, у якій здійснюється коригування.

Наприклад, 20.03.16 р. була виписана ПН на постачання товару А (у ПН товар записано за № 1) і товару Б (№ 2 у ПН). 05.04.16 р. сторони договору уклали додаткову угоду, якою передбачалося збільшення ціни товару Б. На цю саму дату постачальник оформив РК, яким коригується вартість товару Б. При цьому в гр. 1 такого РК слід указати цифру 2

Причина коригування (гр. 2)

Причина коригування залежить від її суті. Це може бути, наприклад, «Повернення товару», «Зміна номенклатури», «Виправлення помилки».

При зміні напряму використання товарів (послуг), необоротних активів у гр. 2 можна вказати таку причину коригування: «Зменшення податкових зобов'язань у зв'язку з початком використання товарів (послуг), необоротних активів в оподатковуваних операціях (господарській діяльності)».

При оформленні РК за підсумками річного перерахунку причину можна сформулювати так: «Коригування податкових зобов'язань за підсумками перерахунку»

Номенклатура товарів (послуг), які коригуються  (гр. 3)

Номенклатура товарів (послуг), стосовно яких здійснюється коригування. Якщо коригується зведена ПН, складена згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, у цій графі наводяться окремими рядками номери та дати ПН, які підлягають коригуванню (Лист № 48122)

Код товару згідно з УКТЗЕД (гр. 4)

Заповнюється, тільки якщо здійснюється коригування за імпортними або підакцизними товарами

Одиниця виміру товарів (послуг) (графи 5 і 6)

Значення із ПН, до якої оформляється РК.

Відповідно при коригуванні зведеної ПН, виписаної згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, у гр. 5 вказуються грн., а гр. 6 не заповнюється (п. 16 Порядку № 1307)

Коригування кількості товарів (послуг) (графи 7 і 8)

Заповнюються, якщо коригуються кількісні показники ПН (наприклад, при поверненні частини товару). При цьому:

– у гр. 7 вказується кількість товарів (послуг), на яку збільшується (зменшується) кількість товарів (послуг) у ПН, до якої складається РК, тобто різниця між кількістю із ПН і тією, яку потрібно відобразити;

– гр. 8 – фактична ціна кориговуваних товарів (послуг) із ПН, до якої оформляється РК. Ця ціна наводиться в гривнях із копійками, тобто із двома знаками після коми.

Якщо РК складається до зведеної ПН, виписаної згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, графи 7 і 8 не заповнюються (п. 16 Порядку № 1307)

Коригування вартості товарів (послуг)

(графи 9 і 10)

Заповнюються, якщо коригується ціна товарів (послуг). При цьому:

– у гр. 9 вказується сума збільшення (зменшення) вартості товарів (послуг), зазначеної в ПН, тобто різниця між вартістю товарів (послуг) із ПН, до якої складається РК, та їх фактичною вартістю;

– гр. 10 – фактична кількість товарів (послуг), ціна яких змінилася.

Якщо РК складається до зведеної ПН, виписаної згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, графи 9
і 10 не заповнюються (п. 16 Порядку № 1307)

Код ставки (гр. 11)

Код ставки ПДВ, за якою обкладалося постачання товарів (послуг), що підлягає коригуванню.

Якщо РК складається до зведеної ПН, виписаної згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, гр. 11 не заповнюється (п. 16 Порядку № 1307)

Код пільги

(гр. 12)

Заповнюється, якщо здійснюється коригування постачань товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ. Цей код аналогічний коду в ПН, до якої оформляється РК

Обсяги постачань без урахування ПДВ (гр. 13)

Кориговуваний обсяг постачань

Відображення результатів коригування в декларації

У податковій декларації з ПДВ (далі – декларація) за формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21, для коригування податкових зобов'язань на підставі РК призначений рядок 7. Зазначимо, що для коригування обсягів постачань, звільнених від оподаткування, окремого рядка в декларації не передбачено. Тому такі коригування теж відображаються в рядку 7 (колонці А). Тут же наводяться і коригування, пов'язані зі зміною напряму використання товарів (послуг), необоротних активів і річним перерахунком ПДВ.

У випадку заповнення рядка 7 необхідно також заповнити і таблицю 1 додатка 1 до декларації. Коригування обсягів операцій, що не обкладаються ПДВ, відображається в графі 7 цієї таблиці.

Результати коригування податкового кредиту на підставі РК вказуються в рядку 12 декларації. При цьому заповнюється таблиця 2 додатка 1 до декларації.

Зазначимо, що не всі коригування повинні відображатися в декларації. Так, не потрібно відображати нульові коригування, коригування до ПН, виписаних двічі на одне постачання. 

Практичні ситуації

Розглянемо порядок оформлення РК у різних ситуаціях.

СИТУАЦІЯ 1
Повернення товару кінцевим споживачем

Підприємство здійснює постачання товару кінцевим споживачам – неплатникам ПДВ. Розрахунки за товар здійснюються через РРО. 05.04.16 р. підприємство прийняло від покупця неякісний товар і повернуло йому гроші за цей товар. Чи потрібно підприємству виписувати РК?

При продажу товарів за готівку кінцевому покупцю оформляється підсумкова ПН. Підставою для її виписування служить Z-Звіт. Тому повернення товару покупцем буде враховане при формуванні Z-Звіту, а значить, і в підсумковій ПН. Отже, РК оформляти не потрібно. Аналогічної думки дотримуються і фахівці ДФС (ЗІР, категорія 101.07).

СИТУАЦІЯ 2
Зміна ціни товару після передоплати

Постачальник 21.03.16 р. отримав передоплату за товар. 28.03.16 р. сторони підписали додугоду про збільшення вартості цього товару. Товар був відвантажений покупцю 05.04.16 р. На яку дату слід виписати РК?

У даній ситуації 28.03.16 р. була переглянута ціна ще непоставленого товару, тому згідно з п. 192.1 ПК підстав для оформлення РК на цю дату немає. Значить, РК слід виписати на дату відвантаження товару покупцю, тобто 05.04.16 р. 

СИТУАЦІЯ 3
Повернення товару неплатником ПДВ

Підприємство – платник ПДВ 22.02.16 р. відвантажило товар неплатнику ПДВ. 05.04.16 р., не маючи можливості розрахуватися з постачальником, покупець повернув товар. Чи може постачальник на дату повернення товару оформити РК та відкоригувати суму податкових зобов’язань?

У даній ситуації можна говорити про невиконання умов договору покупцем, що згідно зі ст. 620, 666 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК) може розглядатися як його розірвання. Тому, якщо постачальник на дату постачання товару відобразив податкові зобов'язання, він може їх відкоригувати. Підставою для такого коригування служить РК, виписаний на дату повернення товару.

СИТУАЦІЯ 4
Зарахування передоплати за один товар в оплату іншого, уже відвантаженого

Постачальник отримав 21.03.16 р. передоплату від покупця за товар А. 11.04.16 р. сторони договору підписали додугоду, за якою договір на продаж товару А анулюється, а отримана передоплата зараховується в оплату раніше відвантаженого товару Б. Чи є в цьому випадку підстави для виписування РК і якою датою він може бути виписаний?

У цій ситуації згідно з додугодою до договору отримана передоплата втратила свій статус (постачання товару А не відбудеться) і перетворилася в оплату вже поставленого товару Б. Тому на дату підписання додугоди (11.04.16 р.) є всі підстави для виписування РК до ПН, оформленої на дату отримання передоплати за товар А, яким ця ПН обнулюється. Адже виходить, що вона виписана вже за фактом другої події (перша подія – відвантаження товару Б).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали