Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс 2016. Система електронного адміністрування: що потрібно знати платнику ПДВ

Розглянемо, як діє СЕА і як збільшити реєстраційну суму ПДВ з урахуванням останніх законодавчих нововведень.

Загальні положення

Мета створення СЕА. Ця система повинна забезпечувати автоматичний облік у розрізі платників податків (п. 2001.1 Податкового Кодексу України, далі - ПК): 

 • сум ПДВ, зазначених у виданих та отриманих податкових накладних (далі – ПН) і розрахунках коригування (далі – РК) до них, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН);
 • сум податку, сплачених при ввезенні товару на митну територію України;
 • залишку коштів на рахунках у СЕА та сум його поповнення;
 • суми ПДВ, на яку платники мають право зареєструвати ПН і РК в ЄРПН (далі – ліміт реєстрації);
 • інших показників, які згідно з п. 34 підрозд. 2 розд. XX ПК брали участь у розрахунку ліміту реєстрації (це показники, які враховувалися в момент початку роботи СЕА на постійній основі, тобто з 1 липня 2015 року).

Кожному платнику податків Казначейство автоматично та безплатно відкриває рахунок (далі – електронний рахунок) (п. 2001.2 ПК, п. 4 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, далі – Порядок № 569). Сільгосппідприємствам-спецрежимникам у СЕА відкриваються додаткові спецрахунки (на відкритті та використанні таких рахунків ми зупинятися не будемо). 

Принципи роботи СЕА. Суть їх така: 

 • постачальник має право зареєструвати ПН в ЄРПН на суму ПДВ у межах ліміту реєстрації ;
 • покупець може включити вхідний ПДВ до складу податкового кредиту тільки за умови реєстрації постачальником ПН у СЕА.

Якщо ліміту реєстрації недостатньо для реєстрації ПН, то платник податків повинен поповнити електронний рахунок, перерахувавши кошти зі свого поточного рахунка (п. 12 Порядку № 569).

Перевірка стану ліміту реєстрації. Щоб одержати інформацію про показники формули в СЕА, платник ПДВ повинен подати до комп'ютерної системи органу ДФС запит в електронному вигляді за формою J1301206. У відповідь на такий запит йому прийде витяг за формою J1401206, у якому наводяться всі показники формули.

Зазначимо, що витяги із СЕА мають обмеження за періодом, за який надаються дані. Тому, щоб постійно контролювати ліміт реєстрації, рекомендуємо:

 • щодня подавати запити про стан показників формули;
 • вести окремий облік сум ПДВ. 

Розрахунок ліміту реєстрації

Ліміт реєстрації розраховується за встановленою ПК формулою. Розглянемо, як змінилися показники формули з 1 січня 2016 року з урахуванням виправлень, унесених до п. 2001.3 ПК і Порядку № 569 (див. таблицю).

Зміни у формулі розрахунку ліміту реєстрації

Найменування показника

Порядок розрахунку після 01.01.16 р.

1

2

∑Накл

 

∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт 
 ∑НаклВид  ∑Відшкод  ∑Перевищ.

Як бачимо, формула доповнена показником, який акумулює суми овердрафту. Зазначимо, що ці суми і раніше можна було знайти у витягу і вони теж впливали на ліміт реєстрації

∑НаклОтр

 

Загальна сума ПДВ за отриманими ПН і РК до них, зареєстрованими в ЄРПН.

Цей показник збільшується при одержанні платником ПДВ:

– вхідних ПН, складених постачальником починаючи з 01.07.15 р., – на дату їх реєстрації в ЄРПН;

– РК, що збільшують суму податкового кредиту та виписаних до вхідних ПН, складених починаючи з 01.07.15 р., – на дату їх реєстрації постачальником;

– РК, що збільшують суму податкового кредиту, виписаних до ПН, складених до 01.07.15 р. (які підлягали наданню покупцям – платникам ПДВ). Нагадаємо, якщо на дату виписування такі ПН не підлягали реєстрації в ЄРПН, то для реєстрації оформлених до них РК постачальник повинен спочатку зареєструвати ПН. Причому зареєструвати ПН та РК слід протягом одного операційного дня.

Даний показник зменшується при одержанні РК, що зменшують податковий кредит
і виписаних до вхідних ПН, – на дату їх реєстрації покупцем

∑Митн

 

Загальна сума податку, сплачена платником ПДВ при ввезенні товарів на територію України. Визначається на підставі належним чином оформлених митних декларацій. При формуванні цього показника використовуються такі документи: митні декларації
(у т. ч. і тимчасові), аркуші коригувань до них і додаткові декларації.

Даний показник може збільшуватися або зменшуватися при складанні аркуша коригування до митної декларації

∑ПопРах

 

Загальна сума поповнення ПДВ-рахунка, перерахована платником зі свого поточного рахунка на електронний рахунок у СЕА (у т. ч. і на додаткові електронні рахунки сільгосппідприємств*, що обрали спеціальний режим оподаткування, установлений ст. 209 ПК).

Цей показник збільшується при поповненні рахунка і зменшується при поверненні коштів на поточний рахунок або перерахуванні їх у бюджет у рахунок сплати податкового боргу. Нагадаємо, дві останні операції (повернення та перерахування коштів) здійснюються на підставі додатка 4, поданого разом із декларацією за звітний період

При проведенні Казначейством розрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та поставку гарячої води цей показник збільшується на суму зменшення залишку погоджених податкових зобов'язань такого платника податків, які не сплачені в бюджет, але строк сплати яких настав

∑Овердрафт

 

Середньомісячна сума ПДВ, яка задекларована платником податків до сплати в бюджет (і сплачена, відстрочена або розстрочена) за останні 12 звітних місяців. Оскільки сума овердрафту підлягає автоматичному щоквартальному перерахунку шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми поточного збільшення, цей показник змінюється щокварталу**

∑НаклВид

 

Загальна сума ПДВ за виданими та зареєстрованими в ЄРПН ПН, оформленими на дату виникнення податкових зобов'язань починаючи з 01.07.15 р., і за РК до них, а також за РК, складении до ПН, виписаних до 01.07.15 р. платникам ПДВ

∑Відшкод

 

Загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування. Визначається на підставі задекларованих до відшкодування сум відємного значення, розрахованого за операціями, здійсненими після з 01.07.15 р., з урахуванням уточнюючих розрахунків, поданих починаючи зі звітності за липень (III квартал) 2015 року

∑Перевищ

 

Загальна сума перевищення суми податкових зобов'язань, зазначеної платником ПДВ
у поданих ним податкових деклараціях (з урахуванням уточнюючих розрахунків до них), над сумою податкових зобов'язань, наведеною в ПН і РК до них, зареєстрованих в ЄРПН. Інакше кажучи, це різниця між показником ряд. 9 декларації за звітний період і показником ∑НаклВид за цей же період.

Даний показник:

– збільшується у випадку подання уточнюючих розрахунків за періоди починаючи
з 01.07.15 р., у яких сума податкових зобов'язань збільшується (за умови, що таке збільшення здійснюється за рахунок ПН, які не були зареєстровані в ЄРПН, але відображені в декларації), – на дату подання таких уточнюючих розрахунків;

– зменшується при реєстрації в ЄРПН ПН і РК до них, а також при поданні уточнюючих розрахунків за періоди після 01.07.15 р., у яких сума податкових зобов'язань зменшується (за умови, що таке зменшення здійснюється за рахунок ПН, які не були зареєстровані
в ЄРПН, але відображені в декларації), – на дату подання таких уточнюючих розрахунків

* В розрахунку показника ∑ПопРах не беруть участь суми, зараховані на електронні рахунки сільгосппідприємств із додаткових електронних рахунків.
** Особливе правило для платників ПДВ, які зареєстровані такими станом на 01.01.16 р. менше 12 календарних місяців або стануть платниками ПДВ після цієї дати: їх ліміт реєстрації збільшується на суму овердрафту протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за тим, у якому строк ПДВ-реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців.

Платники ПДВ, що застосовують касовий метод згідно з п. 187.10 ПК, до розрахунку ліміту реєстрації включають також суми ПДВ із ПН, які складені до 01.07.15 р., але за якими право на податковий кредит виникло в період із липня по грудень 2015 року. У формулі ці суми будуть відображатися на підставі таблиці 3 додатка 5 до декларації за січень 2016 року. 

Зверніть увагу: ПН, які були виписані до 01.07.15 р. і на дату виписування не підлягали реєстрації в ЄРПН, реєструються без урахування ліміту реєстрації (п. 9 Порядку № 569).

Розглянемо на числових прикладах, як працюють показники формули.

ПРИКЛАД 1
У січні 2016 року підприємство здійснило такі операції:

 • 15-го числа одержало товар від постачальника на суму 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 6 000 грн.). Постачальник зареєстрував ПН в ЄРПН 20 січня;
 • 20-го числа відвантажило покупцю частину придбаного товару на суму 24 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 4 000 грн.). 

Інших операцій у цьому місяці не було. 

Розрахуємо суму, на яку підприємство має право зареєструвати ПН в ЄРПН станом на 20.01.16 р.:

∑Накл = ∑НаклОтр (6 000 грн.) = 6 000 грн.

Тобто для реєстрації ПН на суму ПДВ у розмірі 4 000 грн. коштів достатньо.

ПРИКЛАД 2
Протягом звітного періоду 2016 року підприємство виконало такі операції:

 • 15 лютого придбало товар у постачальника на суму 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 2 000 грн.); 
 • 20 лютого продало товар підприємству – платнику ПДВ на суму 18 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 3 000 грн.). 

Інших операцій у підприємства не було. На момент виникнення податкових зобов'язань із ПДВ від продажу товару в ЄРПН була зареєстрована отримана від постачальника ПН. 

Розрахуємо суму, на яку підприємство має право зареєструвати ПН в ЄРПН станом на 20.02.16 р.:

∑Накл = ∑НаклОтр (2 000 грн.) = 2 000 грн.

Підприємству необхідно оформити та зареєструвати ПН на загальну суму ПДВ у розмірі 3 000 грн. Для цього йому треба перерахувати на ПДВ-рахунок 1 000 грн.

ПРИКЛАД 3
За підсумками IV кварталу 2015 року показник ∑Накл був збільшений на середньомісячну суму податкових зобов'язань, задекларованих і сплачених до бюджету за останні 12 календарних місяців (тобто суму овердрафту), – 16 350 грн. 

Припустимо, що на дату наступного щоквартального збільшення цей середньомісячний показник становив 12 500 грн., а показник ∑Накл – 2 050 грн.

Тоді на дату наступного щоквартального збільшення показник ∑Накл становитиме 1 800 грн. (2 050 грн. + 12 500 грн. – 16 350 грн.).

Таким чином, якщо середньомісячна сума задекларованих і сплачених до бюджету податкових зобов'язань на дату щоквартального перерахунку буде зменшуватися, показник ∑Накл теж стане меншим.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали