Найменування показника

Порядок розрахунку після 01.01.16 р.

1

2

∑Накл

 

∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт 
 ∑НаклВид  ∑Відшкод  ∑Перевищ.

Як бачимо, формула доповнена показником, який акумулює суми овердрафту. Зазначимо, що ці суми і раніше можна було знайти у витягу і вони теж впливали на ліміт реєстрації

∑НаклОтр

 

Загальна сума ПДВ за отриманими ПН і РК до них, зареєстрованими в ЄРПН.

Цей показник збільшується при одержанні платником ПДВ:

– вхідних ПН, складених постачальником починаючи з 01.07.15 р., – на дату їх реєстрації в ЄРПН;

– РК, що збільшують суму податкового кредиту та виписаних до вхідних ПН, складених починаючи з 01.07.15 р., – на дату їх реєстрації постачальником;

– РК, що збільшують суму податкового кредиту, виписаних до ПН, складених до 01.07.15 р. (які підлягали наданню покупцям – платникам ПДВ). Нагадаємо, якщо на дату виписування такі ПН не підлягали реєстрації в ЄРПН, то для реєстрації оформлених до них РК постачальник повинен спочатку зареєструвати ПН. Причому зареєструвати ПН та РК слід протягом одного операційного дня.

Даний показник зменшується при одержанні РК, що зменшують податковий кредит
і виписаних до вхідних ПН, – на дату їх реєстрації покупцем

∑Митн

 

Загальна сума податку, сплачена платником ПДВ при ввезенні товарів на територію України. Визначається на підставі належним чином оформлених митних декларацій. При формуванні цього показника використовуються такі документи: митні декларації
(у т. ч. і тимчасові), аркуші коригувань до них і додаткові декларації.

Даний показник може збільшуватися або зменшуватися при складанні аркуша коригування до митної декларації

∑ПопРах

 

Загальна сума поповнення ПДВ-рахунка, перерахована платником зі свого поточного рахунка на електронний рахунок у СЕА (у т. ч. і на додаткові електронні рахунки сільгосппідприємств*, що обрали спеціальний режим оподаткування, установлений ст. 209 ПК).

Цей показник збільшується при поповненні рахунка і зменшується при поверненні коштів на поточний рахунок або перерахуванні їх у бюджет у рахунок сплати податкового боргу. Нагадаємо, дві останні операції (повернення та перерахування коштів) здійснюються на підставі додатка 4, поданого разом із декларацією за звітний період

При проведенні Казначейством розрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та поставку гарячої води цей показник збільшується на суму зменшення залишку погоджених податкових зобов'язань такого платника податків, які не сплачені в бюджет, але строк сплати яких настав

∑Овердрафт

 

Середньомісячна сума ПДВ, яка задекларована платником податків до сплати в бюджет (і сплачена, відстрочена або розстрочена) за останні 12 звітних місяців. Оскільки сума овердрафту підлягає автоматичному щоквартальному перерахунку шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми поточного збільшення, цей показник змінюється щокварталу**

∑НаклВид

 

Загальна сума ПДВ за виданими та зареєстрованими в ЄРПН ПН, оформленими на дату виникнення податкових зобов'язань починаючи з 01.07.15 р., і за РК до них, а також за РК, складении до ПН, виписаних до 01.07.15 р. платникам ПДВ

∑Відшкод

 

Загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування. Визначається на підставі задекларованих до відшкодування сум відємного значення, розрахованого за операціями, здійсненими після з 01.07.15 р., з урахуванням уточнюючих розрахунків, поданих починаючи зі звітності за липень (III квартал) 2015 року

∑Перевищ

 

Загальна сума перевищення суми податкових зобов'язань, зазначеної платником ПДВ
у поданих ним податкових деклараціях (з урахуванням уточнюючих розрахунків до них), над сумою податкових зобов'язань, наведеною в ПН і РК до них, зареєстрованих в ЄРПН. Інакше кажучи, це різниця між показником ряд. 9 декларації за звітний період і показником ∑НаклВид за цей же період.

Даний показник:

– збільшується у випадку подання уточнюючих розрахунків за періоди починаючи
з 01.07.15 р., у яких сума податкових зобов'язань збільшується (за умови, що таке збільшення здійснюється за рахунок ПН, які не були зареєстровані в ЄРПН, але відображені в декларації), – на дату подання таких уточнюючих розрахунків;

– зменшується при реєстрації в ЄРПН ПН і РК до них, а також при поданні уточнюючих розрахунків за періоди після 01.07.15 р., у яких сума податкових зобов'язань зменшується (за умови, що таке зменшення здійснюється за рахунок ПН, які не були зареєстровані
в ЄРПН, але відображені в декларації), – на дату подання таких уточнюючих розрахунків

* В розрахунку показника ∑ПопРах не беруть участь суми, зараховані на електронні рахунки сільгосппідприємств із додаткових електронних рахунків.
** Особливе правило для платників ПДВ, які зареєстровані такими станом на 01.01.16 р. менше 12 календарних місяців або стануть платниками ПДВ після цієї дати: їх ліміт реєстрації збільшується на суму овердрафту протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за тим, у якому строк ПДВ-реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців.