Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Майнові внески до статутного капіталу: оформлення


Нормативна база:

 • Цивільний кодекс (далі – ЦК);
 • Сімейний кодекс;
 • Закон від 17.09.08 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон № 514);
 • Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996);
 • Закон від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576);
 • Закон від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнові права та професійну оцінну діяльність в Україні» (далі – Закон № 2658).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Оцінка майна

Оцінка майнових внесків учасників проводиться до державної реєстрації підприємства. На підставі такої оцінки визначається частка кожного із засновників (учасників) у статутному капіталі (далі – СК) підприємства.

Загальний принцип: оцінка майна встановлюється за угодою між засновниками, незалежна оцінка потрібна тільки у випадках, обумовлених законом (ч. 2 ст. 115 ЦК).

Для різних форм створюваних підприємств порядок оцінки майнових внесків до статутного капіталу (далі – СК) буде різним.

ТОВ, ПП та інші госптовариства без державної або комунальної частки (ст. 13 Закону № 1576). Засновники самі вибирають механізм оцінки внесків і фіксують його у протоколі.

Існує два варіанти:

 • засновники можуть самі оцінювати майно, орієнтуючись на ринкову ціну. Акт оцінки повинен бути підписаний усіма засновниками (учасниками). Часто окремий акт оцінки не складають, а затверджують оцінку внесків протоколом загальних зборів засновників. Або в одному документі суміщають акт оцінки та акт приймання-передачі внесків (якщо внески робляться до держреєстрації підприємства);
 • засновники можуть доручити оцінку майна професійному оцінювачеві. У цьому випадку документом, що підтверджує вартість внеску до СК, є звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), підписаний суб'єктом оцінної діяльності (ст. 12 Закону № 2658).

АТ. Ціна майна, що вноситься до СК, повинна відповідати його ринковій вартості (ч. 2 ст. 11 Закону № 514). При цьому оцінку проводять згідно із законодавством про оцінку майна, майнові права та професійну оцінну діяльність (ч. 1 ст. 8 Закону № 514). Це означає, що для оцінки майна, згідно із Законом № 514, необхідний професійний оцінювач, якого призначають або збори засновників, або один засновник (якщо АТ створюється однією особою). Надалі установчі збори затверджують ринкову вартість майна (на підставі акта оцінки). До речі, затверджена ринкова вартість може відрізнятися від вартості, визначеної оцінювачем. Але при цьому величина відхилення не може становити більше 10 %, а установчі збори повинні обґрунтувати причину такого відхилення (ч. 3 ст. 8 Закону № 514).

У яких іще випадках засновники зобов'язані залучати оцінювача?

Згідно зі ст. 7 Закону № 2658 оцінювач необхідний при створенні державних або комунальних підприємств, а також будь-яких госптовариств із державною або комунальною формою власності. Наприклад, у складі засновників новстворюваних госптовариств можуть бути госптовариства, що діють, з державною або комунальною часткою. У такому разі для визначення вартості внесків всіх учасників і засновників створюваного госптовариства потрібна незалежна оцінка.

Приймання-передача внеску до СК

Факт передачі майна від засновника (учасника) до створюваного підприємства прийнято оформляти актом приймання-передачі. Акт підписують сторони, що передають і приймають: тобто учасник (фізособа за себе, від імені юрособи – її керівник або інша уповноважена особа) і підприємство (це може бути керівник підприємства або інша уповноважена ним або зборами засновників особа).

Якщо в юрособи всього один засновник, який також є і керівником підприємства, то акт приймання-передачі може підписати одна й та сама особа, яка в цьому випадку представлятиме як сторону, що передає, так і сторону, що приймає (лист Держкомпідприємництва від 10.09.08 р. № 7667).

Акт приймання-передачі внеску до СК складається в довільній формі, проте рекомендуємо:

 • включити в акт усі реквізити, які згідно із ч. 2 ст. 9 Закону № 996 є обов'язковими для первинного документа;
 • якщо внесок робиться у вигляді транспортного засобу або об'єкта нерухомості – передати правовстановні документи на таке майно (за їх наявності), про що зробити зауваження в акті. Якщо засновник-фізособа вносить майно, відчуження якого завіряється нотаріально та/або потребує держреєстрації (наприклад, нерухомість), і при цьому перебуває у шлюбі, – буде потрібно нотаріально посвідчену згоду дружини (чоловіка) засновника на відчуження майна (ст. 65 Сімейного кодексу). Таку згоду отримувати не обов'язково, якщо майно, що вноситься, не є спільною сумісною власністю подружжя (наприклад, було придбане до шлюбу, дароване або успадковане під час шлюбу – ст. 57 Сімейного кодексу), проте щоб уникнути можливих спорів рекомендуємо отримати згоду подружжя й у цьому випадку;
 • зафіксувати в акті докладні характеристики майна, що передається. Наприклад, якщо це автомобіль, то в акті фіксують його марку, модель, рік випуску, колір, держномер та інші необхідні характеристики. При цьому засновник повинен зняти автомобіль з обліку, а підприємство, що отримало цей внесок, – зобов'язане поставити авто на облік. Взяття на облік здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388. Якщо передається нерухомість, то в акті зазначається її адреса, площа (загальна, житлова), кількість поверхів тощо, інформація про документ, що підтверджує право власності учасника на цю нерухомість. Під час переоформлення права власності «на себе» підприємству необхідно керуватися Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.12.15 р. № 1127.

Важливий момент! Унесок засновника до СК підприємства стає власністю цього підприємства. Отже, підприємство може розпоряджатися отриманим ним майном на свій розсуд: продавати, дарувати, обмінювати, передавати в оренду і здійснювати інші операції. Засновник же як компенсацію за передане майно отримує корпоративні права, емітовані підприємством. Корпоративні права можуть бути виражені у вигляді акцій (для АТ) або в іншій, ніж цінні папери, формі (ідеться про частки в капіталі ТОВ, ПП).

На практиці часто виникає таке запитання:

До СК внесли нерухоме майно. Через декілька років справедлива вартість цього майна збільшилася, і майно було дооцінене. Чи потрібно вносити будь-які коригування до СК?

Ні, ні розмір СК, ні розмір частки засновника у цьому випадку збільшувати не потрібно. Як уже було сказано вище, внесене до СК майно стає власністю підприємства. Тому ніякі операції із цим майном, у тому числі і дооцінка, не впливають на розмір СК і частки засновників.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали