Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Ризики при складанні нового Статуту. Приклади документів

02.11.2018 4530 3 13

Новий Статут для товариства: що, коли, як?

На сторінках нашого видання Utеkа ми писали про численні зміни, які вніс Закон від 06.02.18 р. № 2275-VІІІ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275).

Документ набув чинності з 17.06.18 р., окрім умови про виключення зі складу учасників товариства особи, яка померла/визнана судом безвісно відсутньою, якою можна скористатися за рік – із 17.06.19 р.

Протягом цього року положення старого Статуту будуть вважатися чинними.

Розуміючи складність аналізу поданого раніше нами матеріалу, ми вирішили продемонструвати основні зміни та ризики та подати вам зразки готових документів – зразок Статуту та протоколу Загальних зборів, а також зробити підбірку всіх роз’яснень та аналітики.

Наголошуємо, що жоден скачаний в інтернеті шаблон Статуту не буде для вас вірним.

Зрозуміло, що і наш зразок не може включити всі нюанси, які виникають в господарській діяльності вашого підприємства. В цьому випадку ви можете звернутися до нас і ми розробимо документ з урахуванням напряму та специфіки діяльності.

Наша стаття допоможе вам правильно з’ясувати ключові моменти створення пакету документів і надасть алгоритм успішних дій.

А також коротко пояснить даним матеріалом: чи вносити зміни у ваш Статут.

Наразі, всіх турбує питання: чи потрібно вносити зміни до Статуту?

Це залежить виключно від кількості засновників, їх між особистих відносин та статутного фонду.

Зміст Статуту в цілому визначають наступні питання:

 • новостворене товариство чи нова редакція Статуту ТОВ;
 • скільки засновників у товариства;
 • одноосібний чи колегіальний буде виконавчий орган;

До відома:
Одноосібний виконавчий орган – це один директор.
Колегіальний виконавчий орган – це дирекція, яка включає кілька директорів та очолюється генеральним директором.

 • чи буде наглядова рада;

До відома:
Наглядова рада – колегіальний орган, що підзвітний загальним зборам товариства та контролює виконавчий орган.
Наглядову раду рекомендуємо створювати, якщо у товариства велика кількість засновників.

 • чи скрадатиметься корпоративний договір.

До відома:
Корпоративний договір є конфіденційним і дозволяє детально прописати порядок внесення вкладів, процедуру скликання загальних зборів, містить персональні дані учасників, такі як електронні адреси, адреси профілів у FB, а також врегульовує питання вирішення корпоративних конфліктів.

Нагадаємо коротко про основні зміни, відповідно до нового Закону:

 • Зміст Статуту ТОВ/ТДВ
 • Необмежена кількість учасників
 • Наглядова Рада
 • Дивіденди та механізм їх виплати
 • Новий механізм реєстрації відомостей про учасників
 • Обов’язковість щорічного проведення Загальних зборів
 • Запровадження «корпоративного договору»
 • Нові поняття: «безвідклична довіреність» та «корпоративні права»
 • Заочні голосування, режим відео фіксації.

Насамперед хотілось би відзначити, що новий Закон № 2275 пропонує суб’єктам господарської діяльності обов’язковими тільки 3 розділи:

 • повне та скорочене найменування, організаційно-правова форма;
 • органи управління, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Ч. 6 ст. 11 Закону № 2275 встановлено, що Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Такими відомостями можуть бути положення що стосуються:

 • надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв’язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15 Закону № 2275) якщо протягом 6 місяців з дня внесення відомостей про ТОВ/ТДВ в ЄДР учасників не вніс частку, тоді: 1. Директор надсилає попередження про сплату у 30-денний термін. 2. Рішенням загальних зборів боржник виключається і відбувається перерозподіл несплаченої частки між учасниками;
 • порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18 Закону № 2275) – учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу;
 • порядку реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства (ст. 20 Закону № 2275);
 • відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21 Закону № 2275);
 • виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26 та 27 Закону № 2275);
 • проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41 Закону № 2275); тощо.

Отже, ми наголошуємо, особливо для тих хто створює підприємство вперше і подає Статут на державну реєстрацію: щоб уникнути ризиків у майбутній діяльності пропишіть розділи, які повністю регламентуватимуть вашу діяльність.

Експерти, аналізуючи норми нового Закону № 2275, зазначають, що інформацію щодо розміру статутного капіталу, розміру часток і складу учасників не обов’язково зазначати в Статуті, оскільки вона буде міститися в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Більше того, якщо вказати в Статуті інформацію, наприклад, щодо учасників, то вона цілком може стати неактуальною. Зокрема, у випадку, коли учасник здійснив відчуження частки та подав до державного реєстратора акт про її приймання-передачу, то відповідні зміни вносяться до реєстру. Натомість у Статуті залишається застаріла інформація щодо складу учасників, оскільки саме товариство може й не знати про подану учасником заяву.

Рекомендуємо:

Для уникнення ризиків в майбутньому ми рекомендуємо це коло питань в Статуті зазначити як такі, що потребують затвердження на Загальних зборах і оформлюються протоколом.

Якщо ж у вас на підприємстві є фахівець, який і буде розробляти установчі документи, акцентуємо основні ризики, звернувши увагу на які, ви складете правильний документ, що унеможливить ускладнення в подальшому.

Отже:

1. Ризики контрагентів – значні правочини.

Рекомендуємо: оформляти тільки через Загальні збори учасників.

2. Якщо правочин укладається посадовою особою, або учасником частка якого складає більше 20%, такий правочин буде визнаний як такий, щодо якого є заінтересованість.

Рекомендуємо: прописати спеціальний порядок узгодження, наприклад – через Загальні збори.

3. Директор без згоди загальних зборів учасників не має право працювати як фізособа-підприємець в тій же сфері госпдіяльності, що і компанія, де він – директор.

4. Повноваження директора можуть бути припинені тільки шляхом обрання нового директора (ч. 13 ст. 39).

5. Учасник з часткою 50 і більше відсотків може вийти з ТОВ тільки після узгодження такого кроку з усіма іншими учасниками (ст. 24).

6. Забезпечені кредитори не тільки не повідомляються про зменшення статутного капіталу ТОВ, але також більше не мають права вимагати дострокового припинення або виконання зобов'язань ТОВ перед ними (ч. 4 ст. 19).

7. Обмеження у виплаті дивідендів.

Зараз у зв'язку із смертю учасника ТОВ його спадкоємці мають переважне право вступ до такого ТОВ. Але юридична особа може відмовити спадкоємцю і не приймати його до складу учасників ТОВ (ст. 55 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства»).

Важливо! Після набрання чинності Законом № 2275 до ст. 17 Закону від № 15.05.03 р. 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) внесено ряд змін.

П. 8 ч. 4 ст. 17:

«4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі».

Ч. 5 ст. 17 Закону № 755, в свою чергу, стосується переліку документів, який подається для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства. Статут не включений до даного переліку.

Аналіз наведених норм Закону № 2275 та Закону № 755, дає можливість дійти наступного висновку.

У державного реєстратора немає підстав для відмови при реєстрації змін у складі учасників чи розміру статутного капіталу, якщо не подано Статут у новій редакції.

При цьому такі товариства дуже швидко стикнуться з необхідністю мати актуальний зміст статуту.

Слід пам’ятати, якщо товариство бажає зареєструвати Статут у новій редакції і одночасно провести зміну складу засновників, то це слід робити окремими реєстраційними діями, адже при цьому:

а) різні заявники (Статут – ТОВ, зміна складу – той з учасників, що виходе чи той, що заходе);

б) різний пакет документів подається;

в) по-різному формується і розсилається виписка.

Слід також зауважити, що у новій редакції Статуту не заборонено вказувати склад засновників чи іншу необов’язкову інформацію.

Зверніть увагу на ч. 5 ст. 3 Закону № 2275: рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

Щодо державної реєстрації збільшення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю за рахунок додаткових вкладів Порядок збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів визначений ст. 18 Закону № 2275.

Крім того, з учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі (ч. 8 ст. 18 Закону № 2275).

До відома: Якщо частка вноситься майном – необхідна наявність грошової оцінки, яка затверджується усіма учасниками.

Отож, на даному етапі відбувається планування збільшення розміру статутного капіталу товариства, що у свою чергу не тягне за собою державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону № 2275 учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Згідно з ч. 9 ст. 18 Закону № 2275 протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Що потрібно зробити

Взявши до уваги вищевикладену інформацію,

 1. На загальних зборах затвердити Статут/зміни до Статуту (зразок додається).
 2. Оформити протокол (зразок додається).
 3. Завірити підписи учасників на Статуті нотаріально.
 4. Подати на державну реєстрацію.
 5. Для державної реєстрації може бути прийнятий будь-який з документів, зазначених у ч. 1 ст. 13 Закону від 20.11.12 р. № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для встановлення особи заявника.

Увага!

Згідно прикінцевих та перехідних положень Закону № 2275, ним вносить низка змін до інших законодавчих актів. Рекомендуємо кожне питання по діяльності товариства спів ставляти із зміненим законодавством.

Озброївшись необхідними знаннями, ви без ускладнень створите нове товариство, або внесете необхідні зміни в Статут уже існуючого.

Успіху та натхнення вам!

Протокол загальних зборів ЗРАЗОК.doc
Завантажити
СТАТУТ ЗРАЗОК.docx
Завантажити

Статут укладено з урахуванням норм Закону від 06.02.18 р. № 2275-VІІІ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» станом на 1 листопада 2018 року.

Заява про вихід учасника без передачі частки у статутному капіталі.docx
Завантажити
Заява про згоду інших учасників на вихід.docx
Завантажити
Зразок заяви про заочне голосування.docx
Завантажити
Акт прийому-передачі.docx
Завантажити
СТАТУТ-ФГ-НИВА.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 3

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали