• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ремонт основних засобів силами підприємства: правила обліку

13.06.2019 460 0 1

Ремонти та поліпшення від А до Я

У консультації розглянемо, які операції відносяться до ремонту основних засобів (далі – ОЗ) і в чому різниця між ремонтом і поліпшеннями об’єктів ОЗ, а також як у бухгалтерському та податковому обліку відображаються операції з ремонту ОЗ.

Основний критерій, яким слід користуватися при визначенні виду ремонтних робіт, – це їх вплив на майбутні економічні вигоди. У цій консультації йтиметься про ремонти, тобто дії суб’єкта господарювання, спрямовані на підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання (п. 15 П(С)БО 7). Такі ремонти можуть бути поточними або капітальними.

Однак у деяких випадках, передбачених п. 30 Методрекомендацій № 561, капітальний ремонт визнається капітальними інвестиціями (докладніше див. у матеріалі «Ремонти та поліпшення основних засобів: основні поняття»).

Якщо ремонт об’єктів ОЗ здійснюється госпспособом, потрібно оформити такі документи:

  • наказ керівника підприємства про проведення ремонтних робіт об’єкта ОЗ силами підприємства;
  • дефектну відомість (дефектний акт). У ньому треба вказати, які частини, деталі, вузли, агрегати об’єкта ОЗ потрібно відремонтувати або замінити, назвати матеріали, які знадобляться для ремонту. Відомість складається в одному примірнику. Є декілька типових форм дефектної відомості, наприклад: Відомість дефектів на ремонт машини (форма № ВЗСГ-6, наведена в додатку 6 до Методрекомендацій № 929, застосовується в сільгоспгалузі), Акт про виявлені дефекти устаткування (типова форма № М-17, затверджена Наказом № 193). Також підприємство може самостійно розробити дефектну відомість, за умови зазначення в ній усіх обов’язкових для первинного документа реквізитів;
  • наряд-замовлення (складаються на підставі дефектної відомості) на різні види ремонтних робіт для виплати працівникам зарплати. Наряд-замовлення оформляється в довільній формі, у ньому слід указати посаду, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який виконує роботи, обсяг робіт, дату їх початку та закінчення;
  • кошторис витрат на ремонт об’єкта;
  • Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, затверджена Наказом № 352), якщо об’єкт ОЗ для ремонту потрібно передати до іншого підрозділу підприємства. Акт складають у двох примірниках: один підписує представник підрозділу, у якому знаходився об’єкт ОЗ, другий – представник підрозділу, який буде здійснювати ремонт;
  • Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11), Лімітно-забірну картку (типова форма № М-8), а для будівельних робіт – типові форми № М-28 і № М-28а, матеріальний звіт (типова форма № М-19), якщо для виконання робіт закуповуються або виписуються зі складу необхідні матеріали. Усі перелічені типові форми затверджені Наказом № 193;
  • відомість виконання робіт. Оформляється після закінчення робіт у довільній формі. У ній указуються вид і найменування робіт (послуг), інвентарний номер об’єкта ОЗ, кількість і ціна використаних матеріалів.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали