Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Виробничий метод амортизації для податкових цілей: хто, коли, як

07.08.2020 1399 0 0

Виробничий метод амортизації в податковому обліку було прямо заборонено Податковим кодексом (далі – ПК). Із 23.05.20 р. таке табу вилучено згідно із Законом від 16.01.20 р. № 466-ІХ (далі – Закон № 466). Тож зараз податкову амортизацію можна нараховуватиі за цим методом. Тобто у платників податків з’явилося таке право. Якщо в бухобліку обрали виробничий метод, то й у податковому з 23.05.20 р. використовуємо його. Але залишилися запитання, зокрема: як бути з об’єктами основних засобів (далі – ОЗ), які до 23.05.20 р. амортизувалися за іншим методом; чи можна його змінити тощо. Отже, розглянемо, що потрібно врахувати, приймаючи рішення про нарахування податкової амортизації за виробничим методом.


Виробничий метод амортизації для податкових цілей

Із 23.05.20 р. у пп. 138.3.1 ПК вже немає заборони на використання виробничого методу амортизації ОЗ (завдяки Закону № 466).

Порівняємо норму цього підпункту у редакції до та після змін.

Норма пп. 138.3.1 ПК

До 23.05.20 р.

Після 23.05.20 р.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Тобто можна застосовувати ті методи амортизації, що й у бухобліку. А в бухобліку ми можемо обирати будь-який метод із дозволених п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби», у тому числі й виробничий.

Зауважимо: заборона стосувалася лише податкової амортизації за цим методом, а не бухгалтерської.

Пам’ятаємо, що підприємство самостійно обирає метод амортизації, зазначаючи його в наказі про облікову політику. Звісно, для різних об’єктів ОЗ можуть застосовуватися різні методи амортизації.

Зверніть увагу: вдатися до виробничого методу амортизації – право, а не обов’язок суб’єкта господарювання.

Водночас застосовуючи виробничий метод амортизації не зважаємо на мінімально допустимі строки амортизації з пп. 138.3.3 ПК (про це зазначено у дужках у самому підпункті).

Важливо: оскільки для податкових цілей виробничий метод амортизації дозволено з 23.05.20 р., то застосовувати його можна до об’єктів ОЗ, які введено в експлуатацію після 22.05.20 р. Зрозуміло, якщо в бухобліку для таких ОЗ обрали виробничий метод, то він застосовуватиметься і в податковому обліку. Але саме для об’єктів, уведених в експлуатацію після 22.05.20 р. (тобто після скасування у ПК заборони на цей метод для податкової амортизації).

А як же амортизувати ОЗ, до яких раніше застосовували інший метод для податкових цілей? Для них передбачено спеціальне правило – дозволено перейти на виробничий метод. Щоправда, зробити це можна до кінця 2020 року і за певних умов. Про них – далі.

Перехід на виробничий метод для об’єктів, амортизацію яких розпочато за іншим методом

У п. 52 підрозд. 4 розд. ХХ ПК прописали можливість перейти на виробничий метод амортизації, якщо раніше застосовувався інший. Тобто саме для тих ОЗ, які вже використовувалися (відповідно амортизувалися за іншим методом).

Підкреслимо: це не обов’язок, а саме право.

Дослівно: «Платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про застосування з II-IV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом. Такі платники податку зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу».

І ще важлива деталь: прийняти рішення про зміну методу на виробничий можна до кінця 2020 року. Про це прямо говорять і контролери в Інформаційному листі № 12.

Щоб змінити метод амортизації на виробничий, треба провести інвентаризацію на перше число податкового (звітного) періоду.

Для платника податку на прибуток податковий (звітний) період розпочинається з 1 січня, адже декларація заповнюється наростаючим підсумком (п. 137.4 ПК). Виняток із цього правила – новостворені підприємства, в яких податковий період починається датою реєстрації, та сільгосппідприємства, які обрали для себе спецперіод з 1 липня до 30 червня.

Проте результати інвентаризації хочуть бачити не на 1 січня 2020 року, а на початок кварталу, в якому відбудеться перехід на виробничий метод амортизації.

Виникає логічне запитання: якщо зміни набули чинності з 23.05.20 р., то як можна було провести інвентаризацію на 01.04.20 р., щоб уже з ІІ кварталу перейти на виробничий метод амортизації?

Податківці дають рецепт виходу з ситуації: проведіть інвентаризацію після 22.05.20 р., але в документах на інвентаризацію зазначте балансову вартість ОЗ, які бажаєте амортизувати виробничим методом, на початок кварталу переходу. Тобто зазначаєте дату реальної інвентаризації, але балансову вартість показуєте саме на початок кварталу переходу.

Процитуємо роз’яснення з Інформаційного листа № 12: «Для цілей цієї норми буде достатнім, якщо Акт, який складено за результатами інвентаризації, проведеної у ІІ кварталі 2020 року, але після 22 травня, містить інформацію про основні засоби, наявні за даними бухгалтерського обліку станом 1 квітня 2020 року, але за умови, що такі об’єкти продовжують перебувати в обліку платника податків у складі основних засобів на дату проведення інвентаризації. Якщо ж документального підтвердження факту їх перебування в обліку станом на 1 квітня 2020 року надати неможливо, рішення про використання «виробничого» методу по таких об’єктах платник податку зможе прийняти лише з ІІІ кварталу 2020 року за результатами відповідної інвентаризації, проведеної станом на 1 липня 2020 року. Важливо, що Кодекс не передбачає можливості прийняти зазначене рішення після 31 грудня 2020 року».

Навіщо це потрібно? Щоб порівняти бухгалтерську залишкову вартість (без урахування переоцінки) з податковою залишковою вартістю та з’ясувати, від якої суми далі рахувати податкову амортизацію. На схемі покажемо наслідки зміни методу податкової амортизації на виробничий.

1 из 1

Порівнюється залишкова вартість саме тих об’єктів, метод амортизації яких змінюють на виробничий, скориставшись перехідним правилом п. 52 підрозд. 4 розд. ХХ ПК.

Приклад

Для переходу з прямолінійного методу амортизації ОЗ на виробничий 10.06.20 р. проведено інвентаризацію трьох станків та визначено їх залишкову бухгалтерську вартість на 01.04.20 р. (складено Акт інвентаризації, звіряльну відомість та протокол).

За даними інвентаризації бухгалтерська вартість цих ОЗ загалом становить 520 000 грн. (200 000 грн, 190 000 грн і 130 000 грн).

Податкова залишкова вартість зазначених об’єктів на 01.04.20 р. – 700 000 грн. (250 000 грн, 240 000 грн та 210 000 грн відповідно).

Отже, умовний об’єкт як різниця між податковою та бухгалтерською залишковою вартістю (оскільки бухгалтерська менша за податкову) на 01.04.20 р., а саме 180 000 грн (700 000 грн – 520 000 грн), із квітня 2020 року амортизуватиметься в податковому обліку за прямолінійним методом протягом 60 місяців. Тобто місячна сума його амортизації становитиме 3 000 грн (180 000 грн : 60 міс.).

А розрахунок амортизації в податковому обліку кожного із станків з квітня 2020 року слід проводити за виробничим методом, виходячи з їх податкової залишкової вартості (тобто 250 000 грн, 240 000 грн та 210 000 грн відповідно).

На виробничий метод податкової амортизації для «старих» об’єктів (які були в експлуатації до 23.05.20 р. і амортизувалися іншим методом) можна перейти протягом ІІ-ІV кварталів 2020 року. Тож інвентаризацію для цих цілей можна провести на 1 квітня, на 1 липня чи на 1 жовтня 2020 року. Саме на ці дати і порівнюватиметься бухгалтерська та податкова залишкова вартість ОЗ, для яких здійснюватиметься перехід на виробничий метод амортизації в податковому обліку,

Звісно, якщо ви вирішите не міняти метод амортизації на виробничий, то продовжуватимете амортизувати тим методом, який використовували раніше.

Висновки

Із 23.05.20 р. виробничий метод амортизації дозволено застосовувати і в податковому обліку. Тож якщо в бухобліку для деяких об’єктів використовуєте виробничий метод, то в податковому обліку з 23.05.20 р. – також. Але це стосується тих об’єктів, які введено в експлуатацію після набрання чинності змінами, унесеними Законом № 466 до пп. 138.3.1 ПК, тобто після 22.05.20 р. Якщо в бухобліку виробничий метод не використовуєте, то і в податковому – також. Адже для податкових цілей використовується той самий метод, що і в бухобліку.

А для старих об’єктів, які були в експлуатації і амортизувалися в податковому обліку за іншим методом, за бажанням можна перейти на виробничий метод. Для цього треба провести інвентаризацію таких об’єктів на перше число кварталу зміни методу амортизації (або на 01.04.20 р., або на 01.07.20 р., або на 01.10.20 р.). Перехідні правила прописано в п. 52 підрозд. 4 розд. ХХ ПК. Прийняти рішення про зміну методу на виробничий за цими правилами можна до кінця 2020 року. І якщо бухгалтерська залишкова вартість (без урахування переоцінки) таких об’єктів менша за податкову, то різниця амортизується в податковому обліку як окремий об’єкт протягом 60 місяців прямолінійним методом. Самі об’єкти амортизуються виходячи з податкової залишкової вартості. Якщо бухгалтерська залишкова вартість більша за податкову, то різниця не визначається, а після зміни методу на виробничий нараховують амортизацію, виходячи з податкової залишкової вартості.

Таблиця.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали