• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Пересортиця товару: обліковуємо правильно

Анна Горіна

26.08.2014 14339 0 0


Підприємства роздрібної торгівлі у результаті проведення інвентаризації чи під час приймання товарів від постачальників виявляють нестачі та надлишки ТМЦ. Сьогодні ми поговоримо про те, як звести до мінімуму інвентаризаційні різниці ТМЦ, а також розглянемо на прикладах особливості обліку пересортиці в різних ситуаціях.


Ганна Горіна,
власник групи компаній «СІНТЕЗ»,
спеціаліст із фінансів, обліку та звітності
за міжнародними стандартами


Вичерпного визначення поняття «пересортиця» у законодавстві ви не знайдете. Тому з’ясуємо сутність цього поняття через розгляд конкретних ситуацій, в яких бухгалтер стикається із заліком пересортиці ТМЦ.

Головним документом, який регулює питання обліку заліку пересортиці (як один із способів урегулювання інвентаризаційних різниць), є Інструкція № 69.

За результатами інвентаризації можуть бути виявлені нестачі та надлишки ТМЦ. Отже, можна сказати, що пересортиця — це одночасно нестача та надлишок товару, який має однакову назву, але різний сорт. У результаті виявлення пересортиці виникає потреба перевести товари з одного сорту в інший.

Зауважимо також, що пересортиця властива лише для запасів.


Причини виникнення пересортиці

Пересортиця виникає у разі порушення порядку приймання та зберігання товарів на складі та за відсутності належного внутрішнього контролю за рухом товарів (їх внутрішнім переміщенням, відпуском зі складу покупцям тощо). Іноді причиною пересортиці є звичайна неуважність матеріально відповідальної особи, яка відпускає товари. Зазвичай пересортицю виявляють або під час приймання товарів, або у разі проведення інвентаризації.

Якщо пересортицю виявлено під час приймання товарів від постачальника, матеріально відповідальна особа (або комісія), яка їх приймає, повинна скласти акт про відхилення, виявлені під час отримання ТМЦ. Зазначений документ складається у двох примірниках за формою № М-7 «Акт про приймання матеріалів», передбаченою Постановою № 241, та затверджується керівником підприємства.

1 из 1


Якщо ж пересортицю виявлено під час інвентаризації, складається протокол інвентаризаційної комісії, в якому відображаються всі виявлені різниці (надлишки та нестачі ТМЦ). Відповідно до пп. «в» пп. 11.12 Інструкції № 69 зазначений протокол має бути розглянутий та затверджений керівником підприємства у п’ятиденний строк.

Перш ніж провести залік пересортиці, потрібно з’ясувати, чи є нестачі наслідком природного убутку запасів. Якщо ні, то слід установити осіб, винних у виникненні нестач та надлишків ТМЦ. У протоколі інвентаризаційної комісії наводяться вичерпні пояснення щодо всіх інвентаризаційних різниць (як матеріально відповідальних осіб, так і членів інвентаризаційної комісії (за необхідності)).

Згідно з п. 11.12 Інструкції № 69 взаємний залік надлишків і нестач внаслідок пересортиці може бути проведений лише при одночасному виконанні умов, наведених на Схемі.

1 из 1


Відображення в обліку пересортиці

Якщо сума нестач не перекривається сумою надлишків, збитки від таких нестач (понад норми природного убутку) повинні бути компенсовані за рахунок винних осіб. Доки винні у нестачі особи не встановлені, різниця відноситься до складу інших витрат операційної діяльності (за Дт субрахунку 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей») за рахунок зменшення відповідних рахунків обліку ТМЦ. Водночас до встановлення винних у нестачі осіб балансова вартість списаних ТМЦ повинна враховуватися на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей».

Після встановлення винних осіб сума нестач, що перевищує суму надлишків в результаті проведення пересортиці, відображається за Дт субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» та Кт субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

Якщо протягом строку позовної давності винні у пересортиці особи не встановлені, сума нестач, що перевищує надлишок ТМЦ та обліковувалася на позабалансовому рахунку 072, списується.


У ситуації, коли нестача менша за надлишок, додатна різниця підлягає оприбуткуванню. Для цього кореспондуються рахунки обліку відповідних матеріальних цінностей та інших операційних доходів (субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності»).

У податковому обліку додатна різниця від заліку нестач та надлишків підлягає включенню до інших доходів для розрахунку податку на прибуток за звітний податковий період (пп. 135.5.15 ПК).

Щодо ПДВ, то суми виявлених понаднормативних нестач ТМЦ розглядають як такі, що не були використані у господарській діяльності підприємства. Тому у разі списанні такі ТМЦ вважаються реалізованими за звичайними цінами, а їх вартість є базою для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ (пп. «г» п. 198.5 ПК).

Розглянемо різні ситуації, коли потрібно проводити залік пересортиці, на числових прикладах.

1 из 1


Відображення в обліку пересортиці, коли нестачі ТМЦ перевищують надлишки.

На підприємстві, що є платником ПДВ, проведено інвентаризацію. Основний вид діяльності підприємства — торгівля будівельними матеріалами. У протоколі інвентаризаційної комісії зазначено такі результати:

  • надлишок шурупів 3,5×35 (субрахунок 281/1) у кількості 100 шт. за ціною 8,00 грн (без ПДВ) на суму 800,00 грн;
  • нестача шурупів 3,9×35 (субрахунок 281/2) у кількості 100 шт. за ціною 9,00 грн (без ПДВ) на суму 900,00 грн.

Особи, винні у нестачі ТМЦ, не встановлені. Інвентаризаційна комісія прийняла рішення провести пересортицю шурупів та свердел. Підстав для застосування норм природного убутку немає.

Бухгалтерський та податковий облік пересортиці за даними прикладу 1 відображено у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Дохід

Витрати

Нестачі перевищують надлишки

1

Відображено залік нестач і надлишків стосовно пересортиці шурупів

281/1

281/2

800,00

2

Списано незараховану суму нестачі товарів на складі

947

281/2

100,00

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

20,00

4

Віднесено витрати на фінансові результати

791

791

947

949

100,00

20,00

1 из 1

Відображення в обліку пересортиці, коли надлишки ТМЦ перевищують нестачі.

На підприємстві, що є платником ПДВ, проведено інвентаризацію. Основний вид діяльності підприємства — торгівля будівельними матеріалами. У протоколі інвентаризаційної комісії зазначено такі результати:

  • надлишок фарби жовтої (субрахунок 281/3) у кількості 30 шт. за ціною 53,00 грн (без ПДВ) на суму 1 590,00 грн;
  • нестача фарби зеленої (субрахунок 281/4) у кількості 30 шт. за ціною 50,00 грн (без ПДВ) на суму 1 500,00 грн.

Інвентаризаційна комісія прийняла рішення провести пересортицю фарб. Підстав для застосування норм природного убутку немає.

Бухгалтерський та податковий облік пересортиці за даними прикладу 2 наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Дохід

Витрати

Надлишки перевищують нестачі

1

Відображено залік нестач і надлишків стосовно пересортиці фарби

281/3

281/4

1 500,00

2

Відображено перевищення вартості надлишків над нестачами на складі

281/3

719

90,00

90,00

3

Віднесено дохід (на суму надлишку) на фінансовий результат

719

791

90,00

1 из 1


Відображення в обліку пересортиці, коли нестачі перевищують надлишки. Винна особа не встановлена.

На підприємстві, що є платником ПДВ, проведено інвентаризацію. Основний вид діяльності підприємства — торгівля продуктами харчування. У результаті інвентаризації виявлено пересортицю товару:

  • нестача крупи манної (субрахунок 281/5) 600 кг за ціною 8,00 грн на суму 4 800,00 грн;
  • надлишок крупи гречаної (субрахунок 281/6) 400 кг за ціною 10,00 грн на суму 4 00,00 грн.

За результатами інвентаризації інвентаризаційна комісія прийняла рішення провести пересортицю крупи на суму 4 000,00 грн. Різницю в 800,00 грн вирішено розподілити таким чином: 50 грн списати за нормами природного убутку, решту 750,00 грн — віднести на винну особу, яка на момент виявлення пересортиці ще не встановлена.

Бухгалтерський та податковий облік пересортиці за даними прикладу 3 наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Дохід

Витрати

Нестачі перевищують надлишки; винна особа не встановлена

1

Відображено залік нестач і надлишків стосовно пересортиці крупи

281/6

281/5

4 000,00

2

Відображено списання нестачі крупи манної у межах норм природного убутку

947

281/5

50,00

50,00

3

Відображено списання нестачі крупи манної понад норми природного убутку (винна особа не встановлена)

947

281/5

750,00

4

Обліковано суму нестачі на позабалансовому рахунку

072

750,00

5

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

150,00

6

Відображено фінансовий результат

791

791

947

949

750,00

150,00

1 из 1


Виявлення пересортиці та її врегулювання в обліку є важливими завданнями фінансового відділу підприємства. Пересортиця проводиться з метою встановлення достовірних даних щодо залишків ТМЦ та правильного їх відображення в обліку. Результати, затверджені інвентаризаційною комісією, відображаються у бухгалтерському обліку у місяці закінчення інвентаризації, але не пізніше грудня поточного року, і включаються у податкову та фінансову звітність. Залік інвентаризаційних різниць відображається лише в аналітичному обліку. На податковий облік такий залік не впливає.

1 из 1


Нормативна база

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Інструкція № 69 — Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.1994 № 69.

Постанова № 241 — постанова Держкомстату СРСР «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» від 28.12.1989 № 241.


Дата підготовки
11.06.2014

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали