Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звітність із трансфертного ціноутворення за 2014 рік

Строки подання Звіту

Звіт за 2014 рік подається до 1 травня 2015 року, тобто останній день подання – 30 квітня 2015 року (абзац другий пп. 39.4.2 Податкового кодексу, далі – ПК).

Звіт подається лише в електронному вигляді за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 11.11.13 р. № 669 (далі – Наказ № 669). Подати Звіт у паперовому вигляді не можна (відповідь на запитання 39 Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.13 р. № 699, далі – Узагальнююча консультація № 699).

Куди подавати Звіт

Хоча в пп. 39.4.2 ПК передбачено, що Звіт має подаватися центральному контролюючому органові (ДФС України), насправді подавати його потрібно до територіального контролюючого органу (ДПІ) за місцем реєстрації платника. Адже саме з ДПІ у платника податків укладено договір про визнання електронних документів (ЗІР, категорія 537.03).

Хто подає Звіт

Звіт подають платники податку на прибуток і ПДВ, які здійснювали у 2014 році контрольовані операції.

Нагадаємо, що у 2014 році контрольованими вважалися операції з постачання/придбання товарів (робіт, послуг), якщо дотримувалися одночасно дві умови (пп. 39.2.1.4 ПК у редакції до 1 січня 2015 року):

- контрагент підприємства мав «особливий» статус;

- загальна сума операцій за рік із кожним із таких контрагентів становила не менше 50 млн грн. (вартісний критерій).


Хто такі «особливі» контрагенти

Контрагенти, операції з якими могли підлягати контролю до 1 січня 2015 року, перелічені в пп. 39.2.1.1–39.2.1.3 ПК у старій редакції. Розглянемо детальніше.

Резиденти – пов'язані особи

Визначення терміна «пов'язані особи» міститься в пп. 14.1.159 ПК. При цьому редакції цього підпункту до і після 1 січня 2015 року мають суттєві відмінності. Уважаємо, що під час складання Звіту за 2014 рік слід користуватися пп. 14.1.159 ПК у старій редакції. Адже в додатку 2 до Порядку складання Звіту, затвердженого Наказом № 669 (далі – Порядок № 669), наведено коди пов'язаності саме під стару редакцію пп. 14.1.159 ПК. Тому застосувати оновлений перелік пов'язаних осіб під час складання Звіту за минулий рік буде просто технічно неможливо.

Окрім «пов'язаності», контрагент-резидент повинен додатково відповідати одній або декільком умовам. А саме (пп. 39.2.1.1 ПК у редакції до 1 січня 2015 року):

- мати збитки в декларації з податку на прибуток за 2013 рік;

- перебувати на спеціальному режимі оподаткування станом на 01.01.14 р. («сільгоспПДВ» згідно зі ст. 209 ПК, єдиний податок, фіксований сільгоспподаток);

- не бути платниками податку на прибуток підприємств та/або ПДВ на 01.01.14 р. Тут може йтися про фізосіб-підприємців або про звичайних фізосіб;

- сплачувати податок на прибуток або ПДВ не за основною ставкою станом на 01.01.14 р.

Нагадаємо, що станом на 01.01.14 р. неосновними ставками вважалися:

- із податку на прибуток – ставки, наприклад, 0 % (для платників на «податкових канікулах» згідно з п. 154.6 ПК), 5 % (для суб'єктів індустрії програмної продукції згідно з п. 15 підрозд. 10 розд. ХХ ПК), 10 % (до 03.08.14 р. – для операцій із цінними паперами), 0 % або 3 % (для страховиків);

- із ПДВ – ставка 0 % для експорту товарів і міжнародних перевезень (п. 193.1, 194.1 ПК).

Де ж підприємству брати вищенаведену інформацію про свого контрагента? Контролюючі органи рекомендують платникам податків звертатися за такою інформацією безпосередньо до контрагента (ЗІР, категорія 537.01).

Нерезиденти

Операції з нерезидентами можуть уважатися контрольованими, якщо:

- нерезидент – пов'язана особа, незалежно від того, у якій країні він знаходиться (зареєстрований) (пп. 39.2.1.1 ПК у «старій» редакції);

- нерезидент – непов'язана особа, але знаходиться (зареєстрований) у країні (на території), де ставка податку на прибуток на 5 % і більше процентних пунктів нижча, ніж в Україні (пп. 39.2.1.2 ПК у старій редакції). Нагадаємо, що перелік таких країн (територій) затверджено розпорядженням КМУ від 25.12.13 р. № 1042-р (далі – Перелік № 1042-р).

У відносинах із нерезидентом – непов'язаною особою можливі варіанти:

- варіант 1. Нерезидент у 2014 році сплачував податок на прибуток за ставкою 13 % (або нижче), але при цьому зареєстрований у країні, яка не увійшла до Переліку № 1042-р. Операції з таким нерезидентом слід уважати контрольованими (відповідь на запитання 30 Узагальнюючої консультації № 699);

- варіант 2. Нерезидент у 2014 році сплачував податок за ставкою вищою ніж 13 %. При цьому зареєстрований у країні, яка увійшла до Переліку № 1042-р, але в ній установлено різні ставки податку на прибуток. Операції з таким контр-агентом не вважатимуться контрольованими, якщо він подасть довідку (або її нотаріальну копію), що підтверджує розмір ставки податку на прибуток, яку він застосував у 2014 році. Такі довідки (їх нотаріальні копії) за 2014 рік подаються органу ДФС до 1 травня 2015 року поштовим відправленням із повідомленням про вручення, при цьому Звіт не подається (пп. 39.2.1.3 ПК у старій редакції, відповідь на запитання 33 Узагальнюючої консультації № 699). Довідка видається компетентним органом країни нерезидента (наприклад, податковим органом або міністерством фінансів) і має бути відповідним чином легалізована і перекладена українською мовою (відповідь на запитання 22 Узагальнюючої консультації № 699).

Особи, які мають податкову адресуна території ВЕЗ «Крим»

Операції з кримськими контрагентами (юрособами та фізособами) можуть уважатися контро-льованими (п. 5.2 ст. 5 Закону від 12.08.14 р. № 1636-VI, далі – Закон № 1636), якщо виконано «вартісний критерій». При цьому не важливо, є ці особи пов'язаними для вашого підприємства чи ні (ЗІР, категорія 537.01).

Як застосовувати вартісний критерій

Ще раз нагадаємо: для того щоб операція могла вважатися контрольованою, одного особливого статусу контрагента мало. Потрібно ще, щоб загальна сума операцій з одним таким контрагентом за весь календарний рік становила не менше 50 млн грн. (пп. 39.2.1.4 ПК у редакції до 1 січня 2015 року).

Найбільш актуальні питання визначення вартісного критерію розглянуто в Узагальнюючій консультації № 699. Викладемо їх детальніше в табл. 1.

Таблиця 1. Застосування вартісного критерію контрольованих операцій

№з/п

Запитання

Відповідь

1

2

3

1

На яку дату ураховувати суму операції для розрахунку вартісного критерію?

На дату переходу права власності на товар або на дату підписання акта (іншого документа), що підтверджує виконання робіт (надання послуг). Тобто суми отриманих і перерахованих передоплат не враховуються та у Звіті не відображаються. Такий висновок випливає з від-повідей на запитання 5, 14, 15 Узагальнюючої консультації № 699

2

За якими цінами враховувати операцію – за договірними або звичайними?

За договірними (контрактними)

(відповідь на запитання 3 Узагальнюючої консультації № 699)

3

Як вести облік, якщо у відносинах між підприємством і контрагентом є операції як придбання, так і продажу?

Ураховується загальний обсяг операцій з цим контрагентом: прода-жі + купівлі

(відповідь на запитання 4 Узагальнюючої консультації № 699)

4

Чи враховуються бартерні операції?

Так, ураховуються (відповідь на запитання 38 Узагальнюючої консультації № 699). При цьому сума бартерної операції визначається як сумарне значення реалізованих та отриманих товарів

5

Чи враховується сума акцизного податку?

Так, ураховується (відповідь на запитання 9 Узагальнюючої консульта

ції № 699). Додамо, що може йтися лише про акцизний податок, уключений до ціни реалізації виробником-резидентом

6

Постачання і повернення товару відбулися в одному році або в різні роки. Як їх ураховувати?

Покажемо облік на прикладах.

Приклад 1. У 2014 році підприємство поставило покупцеві товар на 70 млн грн. (без ПДВ). До кінця року покупець повернув частину товару на суму 21 млн грн. Операція не є контрольованою, оскільки 49 млн грн. (70 млн грн. – 21 млн грн.) < 50 млн грн.

Приклад 2. У 2014 році підприємство поставило покупцеві товар на 70 млн грн. (без ПДВ), але покупець повернув частину товару на суму 21 млн грн. тільки в січні 2015 року. Це контрольована операція, оскільки в межах 2014 року було передано товар на 70 млн грн., що більше 50 млн грн. Причому в 2015 році сума повернення товару (21 млн грн.) не враховуватиметься у зменшення вартісного критерію саме для 2015 року (це випливає з відповіді на запитання 12 Узагальнюючої консультації № 699)

7

За яким курсом ураховувати операції з нерезидентами в іноземній валюті?

За офіційним курсом НБУ, який діяв:

– на дату продажу/придбання товарів (робіт, послуг), якщо до цієї дати не було отримано передоплату;

– на дату отримання/перерахування передоплати за товари (роботи, послуги) (відповідь на запитання 24 Узагальнюючої консульта-ції № 699).

У 2014 році слід було також ураховувати особливості визначення офіційного курсу НБУ. А саме: курс беремо на початок дня, якщо інше не встановлено наказом про облікову політику підприємства.

До уваги: на думку ДФС, для цілей оподаткування з 01.04.14 р. застосовується лише курс НБУ, що діє на 0-ву годину дати відображення господарської операції в податковому обліку

(лист Міндоходів від 10.04.14 р. № 8414/7/99-99-19-03-01-17)

8

Чи враховуються суми курсових різниць?

Ні, оскільки виникнення таких різниць не можна назвати господарською операцією між підприємством і його контрагентом із придбання/постачання товарів (робіт, послуг) (ЗІР, категорія 537.01)

9

Як відображаються в обліку посередницькі операції?

Передача товарів від комітента комісіонеру не є контрольованою операцією, оскільки тут немає переходу права власності. Під вартісний критерій може потрапити лише сума самої винагороди повіреного (комісіонера), якщо за всіма операціями за 2014 рік вона дорівнюватиме або перевищить 50 млн грн.

(лист ДФС від 19.08.14 р. № 1991/6/99-99-19-02-02-15).

Зверніть увагу: якщо продаж третій особі відбувається через посередника, то контрольованою може виявитися операція між продавцем (комітентом) і покупцем, оскільки право власності переходить від одного з них до іншого

(відповідь на запитання 29 Узагальнюючої консультації № 699)

10

Підприємство здійснює постачання юрособі та її філіям. Як їх ураховувати?

Ураховується сумарне значення операцій з головним підприємством і його філіями (відповідь на запитання 37 Узагальнюючої консультації № 699). Так само й в ситуації, коли ваше підприємство поставляє товари (роботи, послуги) юрособі та її філіям, або ж ваше підприємство купує товари (роботи, послуги) у юрособи та її філій (відокремлених підрозділів)

11

Чи враховуються суми кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, дивідендів, фінансових інвестицій?

Ні, не враховуються

(відповідь на запитання 2 Узагальнюючої консультації № 699)

12

Які операції з суб'єктами ВЕЗ «Крим» уважатимуться контро-льованими?

У ЗІР (категорія 537.01) сказано, що контрольованими операції будуть у тому випадку, якщо їх обсяг за календарний рік (з 01.01.14 р. по 31.12.14 р.) становитиме 50 млн грн. і більше (без ПДВ).

Оскільки Закон № 1636 набув чинності з 27.09.14 р., контрольованими можуть бути лише ті операції, які здійснювалися після цієї дати, якщо, звісно, обсяг за весь 2014 рік становитиме не менше 50 млн грн.

Склад Звіту

Звіт складається з декількох частин, а саме:

- заголовної частини. Тут наводяться основні реєстраційні дані платника, який подає такий Звіт;

- основної частини. Тут наводяться узагальнені дані про операції з різними контрагентами, які вчинено у звітному році та включено до цього Звіту. Кожен рядок таблиці цієї частини відповідає найменуванню окремого контрагента;

- додатків та інформації до таких додатків. Додатків буде рівно стільки, скільки контрагентів уключено до Звіту. У кожному такому додатку наводяться відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях, а також відомості про контрольовані операції (для цього потрібно заповнити 26 граф відповідної таблиці в цьому додатку). Додатково для кожного додатка, що стосується операцій з контрагентом – пов'язаною особою, слід заповнити окремо інформацію про пов'язаних осіб. Додатки нумеруються за порядком, а інформації до додатків містять посилання на номер відповідного додатка.


Правила заповнення Звіту

Правила заповнення Звіту встановлено Порядком № 669. У порівнянні зі Звітом за 2013 рік вони не змінилися.

Під час заповнення Звіту (п. 1.6 Порядку № 669):

- грошові показники зазначаються у гривнях без копійок (окрім гр. 17 (заповнюється у валюті контракту) додатка);

- кількісні показники ваги товару наводяться на основі ваги «нетто» – у кілограмах. Якщо це неможливо, тоді допускаються інші одиниці вимірювання (шт., л, м3 тощо). Для послуг зазначається кількість таких операцій згідно з первинними документами;

- показники дат заповнюються в цифровому форматі: число/місяць/рік.

Правила заповнення Звіту розглянемо в таблицях 2–4.

Таблиця 2. Заповнення основної частини Звіту

Графа

Показник

Рекомендації щодо заповнення

1

№ з/п

Порядок № 669 не встановлює черговості включення до основної частини даних про контрагентів. Тому список ваших контрагентів складайте в довільному порядку. При цьому номер за порядком має відповідати номеру додатка по відповідному контрагенту (п. 4.1 Порядку № 669). За великої кількості контрагентів передбачено порційне заповнення Звіту, але не більше 20 000 позицій в одній порції (лист Міндоходів від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17, далі – Лист № 5699)

2

Повне найменування особи – сторони контрольованої операції

Для кожної сторони контрольованої операції наводиться (п. 3.2. Поряд-ку № 669):

– або повне найменування юридичної особи,

– або прізвище, ім'я, по батькові фізособи

3

Код

Зазначається код контрагента в контрольованій операції:

1) для резидента:

– юридичної особи – код ЄДРПОУ;

– фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків – РНОКПП (простіше – ІПН) або серія і номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП і мають про це відмітку в паспорті;

2) для нерезидента – код у країні його реєстрації. Якщо нерезиденту присвоєно різні коди – податковий, реєстраційний, ідентифікаційний, зазначається податковий код (п. 3.3 Порядку № 669)

4

Статус особи

Статус контрагента залежить від країни реєстрації (п. 3.4 Порядку № 669):

– резидент – ставиться «Р»;

– нерезидент – ставиться «Н»

5

Загальна сума операцій із контрагентом*

Наводиться у гривнях загальна сума тих операцій платника з кожним контрагентом за 2014 рік, до яких застосовується вартісний критерій 50 млн грн. (п. 3.5 Порядку № 669)

6

Загальна сума контрольованих операцій із контрагентом*

Зазначається загальна сума здійснених контрольованих операцій платника з кожним контрагентом за 2014 рік (п. 3.6 Порядку № 669). Показник у цій графі має дорівнювати підсумковому значенню гр. 26 таблиці «Відомості про контрольовані операції» з додатка до Звіту по відповідному контрагенту

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 3

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали